Работа Агенция по заетостта

1-20 от 469 резултатите

Агенция по заетостта  -  Стара Загора (община)

Основни отговорности разнасяне на рекламни материали Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Почасово Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 6 минути

Агенция по заетостта  -  Стара Загора (община)

603 BGN
Основни отговорности проект "Ново работно място", целева група: до 29г. , ниско образование, над 54г. и продължително безлаботни лица, работи се и на височина Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Стара Загора (община)

603 BGN
Основни отговорности проект "Ново работно място", целева група: до 29г. , ниско образование, над 54г. и продължително безлаботни лица, работи се и на височина Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Провадия (община)

Основни отговорности Води производствения процес в парова централа, анализира отклоненията от нормалната работа на съоръженията, участва в извършването на ремонти, отговаря за безаварийната работа на съоръженията, спазва правилата за безопасност и хигиена на труда, противопожарните...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Козлодуй (община)

550 BGN
Основни отговорности Обслужване на клиенти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Шумен (община)

850 BGN
Основни отговорности ремонт на автобуси, агрегати, механични, пневматични и хидравлични системи Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения ...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Бургас (община)

650 BGN
Основни отговорности отговаря за състоянието,експоатацията и обслужването на парните котли и инсталации Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Велико Търново (община)

575 BGN
Основни отговорности По длъжностна характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Ветрино (община)

Основни отговорности 1. Рабата на печатна машина2. Извършване на задължително планирана седмична профилактика3. Регулярно обслужване на машината Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 ...
Преди 1 ден

Агенция по заетостта  -  Шумен (община)

600 BGN
Основни отговорности приемане на залози Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър ...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Варна (община)

950 BGN
Основни отговорности Изграждане на вътрешни и външни електроиннсталации, окабеляване, кабелни трасета; монтаж на осветителни тела, ключове, контакти, подвързване на машини и съоръжения. Изграждане на заземителни и мълниеводни инсталации. Вид трудов договор Безсрочен...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Плевен (община)

Основни отговорности Заварява машинни детайли. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Велико Търново (община)

600 BGN
Основни отговорности По длъжностна характеристика. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Велико Търново (община)

510 BGN
Основни отговорности работа в ресторант. той и сервитьор. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  Плевен (община)

550 BGN
Основни отговорности пакетиране на готова продукция Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  гр. Ямбол

Основни отговорности извършва заваряване на машинни елементи и детайли Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  Бургас (община)

510 BGN
Основни отговорности отговаря за невъоръжена постова служба и осъществява пропусквателен режим,контролира влизането и излизането в ЦВН Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  Добрич (община)

Основни отговорности по професията Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  Бургас (община)

Основни отговорности сервиране и отсервиране Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...
Преди 3 дни

Агенция по заетостта  -  гр. София

1000 BGN
Основни отговорности Организира приемането, съхраняването и предавнето на стоки и материали- спортни стоки и канцеларски материали. Редовна смяна , събота и неделя почива. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно...
Преди 3 дни