Работа Административна

650 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Завеждащ, административна служба

 ...Основни отговорности Изпълняващият длъжността „Завеждащ, административна служба“ отговаря на правилната организация и контрола на административното обслужване. Отговаря на потребностите от правилната организация и осъществяване на дейностите по снабдяването, съхраняването... 

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 2 дни

Завеждащ, административна служба

Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения ...

Агенция по заетостта

Родопи (община)
Преди 25 дни

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР“...

29 Октомври 2021 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР“ в Специализирана прокуратура при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда Сподели ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА... 

Прокуратура на Република България

гр. София
преди 2 месеца

Завеждащ, административна служба

747 BGN

Основни отговорности Организира и води документите на служителите, обработва всички документи по склучване и прекратяване на трудови договори Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата...

Агенция по заетостта

Смолян (община)
Преди 16 дни

Административен сътрудник

ОТС е Акредитиран орган за сертифициране на системи за управление по международни стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 27001) и Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителни продукти и радиосъоръжения. 1. Задължения и отговорности...

ОТС България ЕООД

гр. София
преди месец

Административен асистент

За голяма компания търсим амбициозен, креативен и отговорен служител за позицията АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ- PR. Задължения и отговорности: • Административно подпомагане дейността на компанията; • Работа с офис техника, база данни, документи, както и поддържане архив на... 

Елтех

гр. Пловдив
Преди 2 дни

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ - Рецепционист

Предоставя или получава информация лично, по телефона или чрез електронна поща във връзка с уреждане на формалности около пътувания или посрещания на гости от даден регион, в който Дружеството има бизнес интереси. Описва продуктите и услугите на Дружеството, регистрира и посреща...

Балкан Агрикалчарал ООД

гр. София
Преди 11 дни

Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки...

2000 BGN

 ...Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 28.01.2022 год. в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване", в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев’’: гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12. При подаване на документи кандидатите... 
гр. София
Преди 3 дни

Помощник-директор, административно-стопанската дейност

1300 BGN

Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 4 дни

Административен секретар

Основни отговорности Приемане на поръчки, копирни услуги и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Дупница (община)
Преди 11 дни

Асистент, човешки ресурси

1500 BGN

 ...отсъствия; Отговорник трудова медицина, инструктажи; Следен новостите в законодателството; Организация на тиймбилдинги; Координация и административно обслужване на персонала; Прилагане на политиката за корпоративна отговорност на групата; Други административни задачи. Вид... 

Агенция по заетостта

Сливница (община)
Преди 17 дни

Асистент, човешки ресурси

Основни отговорности Администриране на трудовите правоотношения на служителите, Координиране на дейности по обработка на месечни възнаграждения и осигуряване на коректни данни за графици,присъственост ,допълнителни придобивки и др., Отговаря за координирането и предоставянето...

Агенция по заетостта

Своге (община)
Преди 12 дни

Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01...

1500 BGN

 ...община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за следните длъжности: I. ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ По проекта ще бъде нает административен, специализиран, технически и помощен персонал, разпределен на 19 вида длъжности, разпределен по видове услуги, както следва:... 
гр. София
преди 2 месеца

Кредитен Консултант на граджански или трудов договор

а да станеш Кредитен консултант е достатъчно да си комуникативен и амбициозен, без ограничение за пол, възраст, образование и стаж. Като Кредитен консултант ти: Работиш в утвърдена и отговорна компания, която спазва обещанията си Получаваш ясни и прозрачни правила за заплащане...
Област Софийска област
Преди 13 дни

Административен секретар

1-Приема и разпределя входящи и изходящи обаждания и имейли; 2-Съхранява, подрежда и архивира фирмени документи; 3-Управлява и комуникира по услуги от външни доставчици, обслужващи офиса; 4-Осъществява организация на колективни фирмени и не-колективни събития - командировки...

Агро Тракия

гр. Айтос, Област Бургас
Преди 23 дни

Административен персонал по обслужване на клиенти, Рецепционист

1000 - 1500 BGN

„Балкан Агрикалчарал“ ООД дружество сновано през 2007г., с адрес на управление гр. София, общ. Столична, район „Студентски“, бул. Симеоновско шосе 89-А, ет. 2 и предмет на дейност изразяващ се в производство, преработка и търговия на едро и дребно, в страната и в чужбина, със...

Балкан Агрикалчарал

гр. София
Преди 11 дни

РЕЦЕПЦИОНИСТ/ОФИС АСИСТЕНТ

 ...куриерски фирми и доставчици; • Организиране на снабдяването с офис консумативи и други материали; • Други фирмени задачи от административен и организационен характер. ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: • Висше образование ще се счита за предимство;... 

Балкантел ООД

ж.к. Бъкстон, гр. София
Преди 10 дни

Административен асистент финансов отдел

 ...различни видове транспорт - морски, въздушен, железопътен и сухопътвен. В момента за техния финансов отдел търсим да назначим: Административен асистент финансов отдел Отговорности и задължения: ~Обработва, регистрира и разрешава запитвания от външни и вътрешни... 

HRS Bulgaria

гр. София
Преди 10 дни

Административен асистент с английски език - Елин Пелин

 ...държави: Гърция, Румъния, България, Сърбия, Украйна и Турция. В момента за тях търсим мотивирани кандидати за позицията : Административен асистент с английски език Отговорности : Посрещане на клиентите на компанията; Отговаря на клиентски запитвания и приема поръчки... 

ЕЙЧ АР ЕС България ООД

гр. София
Преди 15 дни

Здравни и Социални асистенти

3600 - 4200 BGN

Медицински центрове, болници, домове за обгрижване на възрастни хора в Германия набират Медицински сестри, Здравни и Социални асистенти, Санитари Заплащане: 1850.00 Евро / Нето / УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ: Трудов Договор – условията за всяка позиция ще бъдат подробно ...

Джи Енд Ем 7887 ЕООД

Германия
Преди 13 дни