За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.

Работа арексим инженеринг еад

1-20 от 25 резултатите

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Проверява състоянието на електрокара, преди започване на работа • Управлява електрокара при товарене и разтоварване на инструментите и/или друг товар • Следи за състоянието на батерията • След работа, предава електрокара в изряден вид на електрокариста...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Отпечатване на символи върху пластмасови детайли • Спазване на работната дисциплина • Познаване инструкциите за работа • Спазване инструкциите за качество • Спазване инструкциите за безопасност ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Дисциплинираност • ...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Електроинженера поддържа в техническа изправност машините, съоръженията, различните инсталации и периферни устройства • Необходимо е да познава принципа на работа на цялото техническо оборудване в производството • Следи за изправността на техниката, извършва...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Работа с различни видове измервателни средства (3D-координатни машини, микроскопи и др.) • Измервания на пластмасови детайли и инструментална екипировка • Изготвяне на измервателни протоколи ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Полувисше или висше образование...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Извършва шлайфови работи и дейности свързани с тях • Управлява и контролира специални шлифовъчни машини и следи контролноизмервателните уреди, осигуряващи необходимата точност • Установява, настройва и закрепва универсални и специализирани, базиращи, ...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Контролира и управлява спазването на технологичния процес при преработката на термопластмаси и производството на пластмасови изделия • Следи за коректната и стабилна работа на шприцмашините, инструментите и периферията им и информира отговорните лица при...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Техник, автоматизация – поддържа и създава частична и цялостна автоматизация и механизация на процесите в Арексим Инженеринг – изпълнение, внедряване и поддържане на уреди и средства ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА • Средно образование (техническото... 
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Инспектор качество извършва контролни операции по осигуряване качеството на произвежданата продукция, съгласно изискванията на клиента и системата по качество ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Минимум средно образование • Добра компютърна грамотност • ...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Подпомага производствения процес • Обслужва основното производство – Зарежда с материали – Подготвя работните места на операторите, като осигурява опаковки, палети, приспособления, улеи и други – Обслужва периферните устройства – Извозва готовата продукция...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

OCHOBHИ ЗAДЪЛЖEHИЯ • Мoнтaж и дeмoнтaж нa инcтpyмeнти • Нacтpoйĸa нa peжими нa paбoтa нa шпpиц мaшини ΠPOФECИOHAЛHИ И ЛИЧHИ KAЧECTBA • Oбpaзoвaниe – cpeднo/висше тexничecĸo в oблacт мaшинocтpoeнe или мeтaлooбpaбoтĸa • Кoмyниĸaтивнocт • Отгoвopнocт • Лoялнocт HИE ΠPEДЛAГAME...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Заварчик на ултразвукова машина – заварява пластмасови детайли • Замества oператор на шприц машина ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Средно образование (техническото образование е предимство) • Опит в шприцването на пластмаса е предимство • Работа в...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Изпълнение в срок на производствения план • Максимално високо качество на извършваната работа • Извършва фрезови работи и дейности • Установява, настройва и закрепва универсални и специализирани, базиращи, закрепващи, режещи и измервателни приспособления...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Дизайн на CAD модели на електроди • Оформяне на 2D чертежи и елементите на инструмента • Изготвяне на технологични карти ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Висше техническо – електротехническо образование, образователна степен „Магистър“ е предимство ...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Монтаж, демонтаж и почистване на шприц форми ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА • Средно техническо образование • Умение за работа в екип • Дисциплинираност • Отговорност • Прецизност НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ • Много добро заплащане • Осигурен транспорт • Осигуренa...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Отговаря за техническото обслужване, контрола и поддръжката на прилежащите технически съоръжения • Създаване на концепции за цялостната автоматизация на процесите и нестандартното оборудване – проектиране, изпълнение, внедряване и поддържане на уреди и...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Създава и контролира технологичния процес при преработката на термопластмаси • Отговорен е за спазването на технологичния процес • Контролира работата на технолозите в посока спазване на технологичния процес • Следи за коректната и стабилна работа на...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Да организира качествена профилактика, поддръжка и ремонт на инструментите при спазване на поставените срокове • Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на инструментите, в това число своевременното локализиране и отстраняване на възникнали...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Изпълнение в срок на производствения план. Максимално високо качество на извършваната работа. • Спазване на работната дисциплина; • Познаване на инструкциите за работа; • Спазване на инструкциите за качество; • Спазване на инструкциите за безопасност...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Eксплоатация и поддръжка на машините и съоръженията в шприцово производство • Поддържа в изправност машините и съоръженията • Извършва текущи прегледи и периодични профилактики на производственото оборудване • Участва пряко в производствените процеси, ...
преди 2 месеца
гр. Смолян

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Подготовка и изработване на шлосерски детайли и възли, тяхната обработка, монтаж и демонтаж • Съвместно с ръководителя на съответния проект и организатор участък взима решение за следващия етап на производство • Участва при съгласуване на 3Д на КД на ...
преди 2 месеца
гр. Смолян
12