Работа Вътрешен контрол гр. Габрово

1-5 от 5 резултатите

GabInvest  -  гр. Габрово

 ...търсим Ръководител проекти Той ще отговаря за управлението на вътрешни и външни проекти, както и за координацията на участниците в проектните...  ...по проектите • Отговорност за финансовото планиране и контрол в проектите • Документация, планиране и мониторинг на изпълнението... 
Лесно кандидатстване преди 2 месеца

GabInvest  -  гр. Габрово

 ...разширение на прозиводството търсим да назначим: Специалист качество Отговорности: •Извършва качествен контрол на суровини, междинни продукти и крайни продукти в съответствие с вътрешно фирмените, държавните и международните стандарти; •Осъществява събиране, документиране и анализ... 
Лесно кандидатстване преди 2 месеца

GabInvest  -  гр. Габрово

 ...качеството включително навременно предприемане на мерки с цел промяна. •Вътрешна обработка на рекламации, включително анализ на проблема, за да...  ...и въведение на мерки с цел корекция както и изходящ качествен контрол на части •По- нататъшно развитие на технологичната... 
Лесно кандидатстване преди 2 месеца

GabInvest  -  гр. Габрово

 ...и изготвяне на документация свързана с производство на прототипни изделия • Извършва качествен контрол на суровини, междинни продукти и крайни продукти в съответствие с вътрешно фирмените, държавните и международните стандарти; • Осъществява събиране, документиране и анализ... 
Лесно кандидатстване преди 2 месеца

гр. Габрово

 ...- Организация на пълния работен процес по отглеждането на животните във фермата; - Разпределяне на задълженията между персонала и контрол върху работата му; - Оказване на подкрепа и даване на напътствие на служителите за подобряване на тяхната дейност и спазване на утвърдените... 
Преди 29 дни