Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В нои

1-4 от 4 резултатите

Мастерспорт  -  гр. София
 ...счетоводни документи и въвеждането им в счетоводен софтуер Осчетоводяване на документи и други транзакции Подготовка на документи към НАП и НОИ във връзка с трудови правоотношения, подготовка на необходимите трудови документи Работа с електронен подпис Изготвяне на месечни... 
Преди 13 часа
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...счетоводни документи и въвеждането им в счетоводен софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви други документи в НАП, НОИ, БНБ, банки, общини и друга държавна или общинска институция; Попълва своевременно електронни досиета за клиентите на компанията;... 
Преди 23 дни
Експерт М България ЕООД  -  гр. София
 ...първичните и официални счетоводни документи; - Ежедневно осчетоводяване на документи и други транзакции; - Подготовка на документи към НАП и НОИ във връзка с трудови правоотношения, подготовка на необходимите трудови документи, включително за регистрация на трудови договори,... 
Преди 14 дни
Агенция по заетостта  -  Димитровград (община)
 ...и данъчни документи;-осчетоводяване на банкови извлечения и документи за касови операции;-изготвяне на справки и декларации към НАП и НОИ;-изготвяне на платежни ведомости;-начисляване на амортизации;-изготвяне на финансови отчети;-изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;-текуща... 
Преди 22 дни