Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В нои

1-11 от 11 резултатите

ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...вноски съгласно трудовото законодателство и колективния трудов договор; • Извършва ежемесечен процес по предоставяне на данни към НАП и НОИ във връзка с формираните трудови възнаграждения на персонала. Изисквания: • Висше образование - икономическо/Организация на труда,... 
Преди 5 часа
район "Оборище"-СО  -  гр. София
 ...книжка или УП3; - за служебен стаж - копие на служебна книжка или УП3; - за осигурителен стаж - копие от заверена осигурителна книжка от НОИ. * Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на 02.01.2017... 
Преди 25 дни
HRS  -  гр. София
 ...счетоводни документи и въвеждането им в счетоводен софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви други документи в НАП, НОИ, БНБ, банки, общини и друга държавна или общинска институция; Работа с интернет банкиране – въвеждане на платежни нареждания.... 
Преди 23 часа
Easy Consult  -  гр. Пловдив
 ...вие ще: - Обработвате и изчислявате работни заплати, съставяте платежни ведомости; - Изготвяте уведомления и декларации към НАП и НОИ; - Отговаряте за изготвянето на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудово... 
Преди 5 часа
CrediHelp  -  гр. София
 ...Професионален опит в сферата на кредитирането е задължителен; - Опит в работата с Централен Кредитен Регистър на БНБ и регистрите на НОИ е предимство; - Опит в работата с Онлайн кредити предишен сходен опит се счита за предимство; Отговорности: - Извършва пълен анализ... 
Преди 11 дни
За Нашите Деца  -  гр. София
 ...Изготвя и поддържа в актуалност длъжностни и поименни щатни разписания; 6. Подготвя в срок всички необходими справки и декларации към НОИ, НАП и други институции; 7. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и своевременно ги прилага. 8. Други... 
Преди 12 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София
 ...Основни отговорности Подпомага дейността на главния счетоводител, прави справки, поддържа контакти с държавни институции:НАП, НОИ, НСИ. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата... 
Преди 14 дни
CEEMarketWatch  -  гр. София
 ...обработване на първични счетоводни документи - изготвяне на годишни финансови отчети - подаване на електронни декларации към НАП, НОИ, Агенция Митници Изисквания към кандидатите: - висше икономическо или финансово образование; - отлични умения за съставяне на всякакви... 
Преди 8 дни
Агенция по заетостта  -  Русе (община)
 ...Основни отговорности извършва назначаване, освобождаване на служители, изготвя служебни бележки, декларациии към НАП и НОИ, изготвя заплати Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата... 
преди месец
Агенция по заетостта  -  гр. София 695 BGN
 ...възнагражденията, данъчните и осигурителни плащания; Представителство на Работодателя пред органите ИА Инспекция по труда, ТД на НАП, НОИ и др.; Изготвяне и актуализиране на всички видове задължителни по закон документи, касаещи персонала - правилници, заповеди, процедури;... 
Преди 6 дни
Manpower  -  гр. Варна
 ...на периодични и годишни финансови отчети; - Извършване на банкови разплащания; - Комуникация с банкови институции, данъчни органи, НОИ и други държавни институции; Ако това предложение ви е заинтригувало и отговаряте на посочените критерии,моля изпратете своето CV и контакти... 
преди месец