Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В нои

1-8 от 8 резултатите

Фондация за Нашите Деца  -  гр. София
 ...Изготвя и поддържа в актуалност длъжностни и поименни щатни разписания; 6. Подготвя в срок всички необходими справки и декларации към НОИ, НАП и други институции; 7. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и своевременно ги прилага. 8. Други задачи... 
Преди 11 дни
Мобилтел ЕАД  -  гр. София
 ...прилагаш новостите в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство; • изготвяш анализи, справки и документи към Инспекция по труда, НОИ, НАП и др. За да си успешен за позицията от теб очакваме: • минимум 1 година опит на подобна позиция; • отлични познания в... 
Преди 25 дни
Multivac  -  гр. София
 ...служба по трудова медицина; водене на книгите за начални и периодични инструктажи Осигурява процесите свързани със справките към ФСО, НОИ, обезщетения и специфични случаи Подпомага процеса по обработка и отчитане на изработените часове от работните графици Въвежда данните... 
Лесно кандидатстване Преди 21 дни
Adecco Bulgaria  -  гр. София
 ...; Поддържане на лични досиета на служители; Изготвяне на служебни бележки, удостоверения, оформяне на трудови книжки; Подаване към НОИ на информация за отпуск поради временна неработоспособност, отглеждане на дете и т.н.; Обработка на данни и изчисляване на работни заплати... 
Преди 3 дни
Сис Ейч Ар ЕООД  -  гр. Варна
 ...на вътрешно-фирмени финансови стандарти и процедури; • Изготвя периодични отчети към главния счетоводител; • Кореспонденция с НАП, НОИ, НСИ. Изисквания: • Висше икономическо образование, за предпочитане „Счетоводство и контрол“; • Минимум 2 години опит във водене... 
Преди 14 дни
БрайтПойнт ООД  -  гр. София
 ..., подаване на данни към Търговски регистър; • Съставяне на платежни нареждания на ръка или чрез електронно банкиране; • Контакти с НОИ, НАП, банки и одитори. Изисквания към кандидата: • Отличен Английски език; • Опит в работа с Онлайн счетоводни системи / счетоводство... 
Преди 21 дни
Язаки България ЕООД  -  гр. Хасково
 ...листи • Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения и декларации за НАП и НОИ. • Води досиета и оформя отпуски, в съответствие с изискванията на закона. • Поддържа документален архив на Дружеството. •... 
Преди 28 дни
гр. Пловдив
 ...Отговорности: - Цялостно администриране на служителите в организацията; - Комуникация с органите на държавната администрация (НАП, НОИ и др.); - Отлично познаване на нормативната база; - Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи; - Осчетоводяване... 
Преди 10 дни