Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В нои

1-9 от 9 резултатите

Менпауър България ООД  -  гр. София

 ...към БНБ и НСИ; Отговаря за транзакциите в главна книга; ТРЗ дейности по отношение на вътрешния персонал; Подава декларации към НАП и НОИ; Съдейства при проверки от държавни институции и одиторски проверки Компанията предлага: Възможност за професионална реализация в... 
Преди 6 дни

Менпауър България ООД  -  гр. Варна

 ...на периодични и годишни финансови отчети; - Извършване на банкови разплащания; - Комуникация с банкови институции, данъчни органи, НОИ и други държавни институции; Ако това предложение ви е заинтригувало и отговаряте на посочените критерии,моля изпратете ни своето... 
Преди 7 дни

УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД  -  гр. София

 ...за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, подготвя фишове за заплати. • Кореспондира с териториалните поделения на НАП и НОИ като подава към тях цялата необходима документация съгласно изискванията на нормативната уредба. • Подготвя различни справки и... 
Преди 8 дни

Ерник ЕООД  -  гр. Бургас

800 BGN
 ...опит, вписвания в трудови книжки; - Текуща обработка на документи – болнични, отпуски, заявления, декларации и др.; - Подаване към НОИ на информация за отпуск поради временна неработоспособност, отглеждане на дете и т.н.; - Обработка на работни заплати, изготвяне на... 
Преди 14 дни

Overgas  -  гр. София

 ...документи – фактури, материални запаси, работни заплати, дълготрайни активи; ~Участва в инвентаризации; ~Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ.   ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: ~Висше образование – специалност „Счетоводство“; ~Минимум 5 години опит като счетоводител, опит с... 
Преди 22 дни

Hi Way Jobs Ltd  -  гр. Пловдив

 ...бонуси, добавки, социални придобивки, удръжки и други, свързани с процеса; ●- Изготвяне и предоставяне на информация и справки към НАП, НОИ и други държавни институции; ●- Комуникация с клиентите на компанията по въпроси, свързани с трудовите възнаграждения, социалните... 
Преди 2 дни

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД  -  гр. София

 ...свързани с трудовите правоотношения - удостоверения, служебни бележки и други; Изготвя и подава в срок на необходимата информация към НАП, НОИ, и други институции; Изготвя и актуализира всички необходими вътрешни документи, касаещи персонала като правилници, заповеди,... 
Преди 26 дни

Ролпласт ЕООД  -  гр. София

 ...изготвяне на всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение - служебни бележки, удостоверения, УП-2, УП-3 подаване към НОИ на болнични листа и др.документи обработка на графици и присъствени форми, съставяне на платежни ведомости, рекапитулации и платежни... 
Преди 19 дни

Райфайзенбанк  -  гр. София

 ...промените в данъчното и счетоводно законодателство и да ги прилагате адекватно спрямо дейността на Банката - Координирате ревизии от НАП и НОИ - Осигурявате навременното подаване на данъчни декларации, декларации свързани със социалното осигуряване, отчети към НАП и НСИ -... 
Преди 13 дни