Работа Главен архитект на община

181 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Архитект

Архитектурно бюро предлага постоянна творческа работа и добро възнаграждение на млад архитект отлично владеещ Autocad.

Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ ЕООД

гр. София
Преди 13 дни

Главен счетоводител

3200 BGN

Основни отговорности Ръководи, координира дейностите на дирекцията. Организира и контролира бюджета на Агенцията, чрез месечни, тримесечни и годишни отчети по счетоводните стандарти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна ...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 18 дни

Главен специалист - финансово-счетоводни дейности

Столична община - район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: - образование - средно специално; -минимален професионален опит - 2 години... 

район "Слатина" - СО

гр. София
Преди 8 дни

АРХИТЕКТ

АРХИТЕКТ "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: АРХИТЕКТ В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ⦁ Изготвя задания за проектиране и строителство в частта на архитектурното строителство.  ⦁ Определя прогнозна цена за възлагане на външни... 

"Летище София" ЕАД

гр. София
преди 2 месеца

Главен сладкар

1000 - 3000 BGN

Сладкарски цех в София за бутикови торти, търси своят главен майстор. Коректно отношение и добро ****@*****.***
Област Софийска област
Преди 7 дни

Главен инженер

 ...Основни отговорности Заместник главен инженер - Оргжанизира и ръководи работния процес на звено Техническа поддръжка. Предлага мерки, а при опасност от авария спира от експлоатация машини и съоръжения до привеждането им в изправност. Предлага и внедрява мероприятия за енергийна... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 11 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Управление на...

1225 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с...  ...на кмета на Столична община ОБЯВЯВА КОНКУРС за  длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи... 
гр. София
Преди 2 дни

Главен експерт

1800 BGN

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) О Б Я В Я В А: Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.... 

Комисия за енергийно и водно регулиране

гр. София
Преди 2 дни

Главен специалист

Основни отговорности Предоставяне на посреднически услуги на ТРЛ и работодатели.Увеличаване броя на устроените на работа БЛ, броя на обявените СРМ и броя на работодателите. Реализиране на проекти по ОП РЧР Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Върбица (община)
Преди 25 дни

Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен архитект на СО - район “Триадица”

780 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата...  ...район “Триадица” О Б Я В Я В А конкурс за длъжността главен архитект на СО – район “Триадица” 1. Минимални и специфични изисквания... 
гр. София
преди 2 месеца

Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01...

1500 BGN

 ...ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕДЕМ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ Класирани кандидати след проведено интервю: І. За позицията директор са одобрени следните кандидати с входящ номер:... 
гр. София
преди 2 месеца

Секретар на община Лъки

1000 - 1500 BGN

1.ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на вакантна длъжност в администрацията на Община Лъки Секретар на община. Длъжността се заема по служебно правоотношение. Срок за подаване на документи - до 17,00 часа на 28.01.2022 г. Деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес... 

Община Лъки

гр. Пловдив
Преди 6 дни

Главен специалист

 ...Озеленяване";2.Осъществява контрол на лицата,обект на социално подпомагане,полагащи обществено полезен труд;3.Участва като представител на Община Каспичан в Пробационен съвет към Районна служба''Изпълнение на наказанията" Вид трудов договор Безсрочен Работно време (... 

Агенция по заетостта

Каспичан (община)
Преди 18 дни

Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в Районен инспекторат...

950 - 1150 BGN

 ...СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ "ИЗГРЕВ" – 2 БРОЯ Описание на длъжността: - Контролира изпълнението на договорите на фирмите – оператори и спазването... 
гр. София
преди 2 месеца

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ За Наш клиент, голяма и утвърдена компания,търсим за дългосрочна заетост Главен Счетоводител. Изисквания: • Висше икономическо образование (Счетоводство, Финанси или Икономика); • 5+ години прогресивен опит в счетоводството; • Отлично познаване... 

ЕТ "ЛЪКИ КОРЕКТ - ИЛИЯ БОЖИЛОВ"

чужбина
Преди 1 ден

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ

 ...служители и Заповед № РД-01-826/01.10.2021 г. на Директора  на Регионална здравна инспекция - Пловдив  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В Отдел ПБПЗ и ЗТЕ, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.... 

Рзи Пловдив

гр. Пловдив
преди 2 месеца

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 2 работни места, в отдел „Оперативна дейност...

1225 BGN

 ...СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ от конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Оперативна дейност и регистрация...  ...“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община Допуснати до решаване на тест, интервю и класирани: Първо... 
гр. София
преди месец

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна...

 ...г. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор. Сподели ПРОКУРАТУРА... 

Прокуратура на Република България

гр. София
преди месец

Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел „Контрол по строителството”...

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н” О  Б  Я  В  А Столична община – район „Люлин”, обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел „Контрол по строителството”, при следните условия: 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността... 
гр. София
преди 2 месеца