За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Земеделска

5 обяви за работа

Получаване на нови обяви за работа по пощата

Конкурс за длъжността „младши експерт”, код на длъжността: 0102 в отдел „Промяна на предназначението...

610 BGN

Министерство на земеделието, храните и горите

 ...квалификация - Word, Excel, Internet и др. 2. Описание на длъжността: Подпомага дейността на структурите на МЗХГ в областта на опазване на земеделските земи и промяна на тяхното предназначение, разпореждане със земи, рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни... 
гр. София
Преди 21 дни

Оперативен счетоводител и ТРЗ

950 BGN

Счетоводна къща - Паралееви ЕООД

 ...Еднолични търговци, да няма договори за управление и контрол с търговски дружества и доходи от извънтрудови правоотношения/. Да не е земеделски производители. Да не упражнява свободна професия. РАБОТНО МЯСТО: офис - гр.Пловдив, ж.к. Тракия, Търговски център “Европа”... 
гр. Пловдив
Преди 3 дни

МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - METAL CARPENTER

3950 BGN

Винчи Интерим ЕООД

 ...профил: - Енергична и гъвкава личност, с желание за работа. Задължения: - Монтаж на метални конструкции за индустриални и земеделски цели; - Монтаж на изолация / сандвич панели; - Работа в екип от 2ма души. Изисквания за длъжността: - Англисйки език – поне... 
чужбина
Преди 7 дни

Младши експерт в отдел "Политика и методология", дирекция "Биологично производство

610 BGN

Министерство на земеделието, храните и горите

 ...процедури и образци на документи за изпълнение на дейностите по прилагане, надзор и контрол на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, както и насоки и указания за контролиращите лица. 3. Начин за провеждане на конкурса: - Решаване на тест -... 
гр. София
Преди 21 дни

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЛОЗАРСТВО - VINEYARD AND AGRICULTURAL MAINTENANCE WORKER

3780 BGN

Винчи Интерим ЕООД

 ...и гъвкава личност, с желание за работа. Задължения:- Поддръжка на лозовите масиви;- Подготовка на терените;- Базова поддръжка на земеделски машини;- Поддръжка и почистване на помещения;- Поливане и др. Изисквания за дължността:- Английски език – поне на работно ниво!-... 
чужбина
Преди 7 дни