Работа Клинични проучвания

70 обяви за работа

Резултати от търсенето:

БИОЛОГ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Търсим за свой клиент медицински център с лаборатория   БИОЛОГ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Търсим опитен биолог или химик, който умее да разчита и да прави анализи на хематологични, биохимични тестове, хормони, туморни маркери, серологични маркери за инфекциозни заболявания.... 

АН-Мари

гр. София
Преди 3 дни

Координатор Клинични Изпитвания

Токуда Център за Клинични Проучвания АД (ТЦКП) е създаден през август 2008 и е уникална структура за България, която предоставя висококачествена подкрепа и ключови услуги, които са съществени за ефективното и етично провеждане на клинични изпитвания. ТЦКП организира, координира... 

Токуда Център за Клинични Проучвания АД

гр. София
Преди 6 дни

Медицински център

5000 BGN

 ...амбулаторни условия, по следните специалности: ендокринология и болести на обмяната, хирургия, очни болести, психиатрия, нуклеарна медицина, клинична имунология, клинична лаборатория, обща и клинична патология. МЦ използва основно материално техническата база на УСБАЛЕ ”Акад.Ив.... 

USBALE

гр. София
преди 2 месеца

Чистачи на производствени помещения в Падерборн, Германия

9.6 - 12.4 EUR на час

 ...работни часове. КАНДИДАТСТВА СЕ: - СV на немски език - снимка паспортен формат; - копие на лична карта; - депозит за квартира 200 Евро. ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР: - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ И МЕДИЦИНСКО/клинично здрав/ ИНФОРМАЦИЯ: GSM (***) ***-****, email

Anons Agency

Германия
Преди 13 дни

Социален работник, закрила на детето

876 BGN

 ...институции,приема и обработва молби,жалби и сигнали.Партнира с др.инститтуции и организации по проблеми,свързани със закрила на детето.Проучва нуждидте и планира развитието на социалните услуги за деца и семейства.Определя и осъществява конкретни мерки по закрила на детето и... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 10 дни

Дентален асистент

 ...образование. - Квалификация Дентален асистент. - Опит като асистент на лекар. Отговорности: - Асистиране на денталния лекар при клинична работа. - Ежедневно общуване и работа с хора, с внимание и грижа. - Работа с медицинска информация на хартиен и електронен... 

АИПППДМ Д-р Мария Минчева

гр. Пловдив
Преди 25 дни

ГЕРМАНИЯ ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

9.36 - 12.3 EUR на час

 ...който се връща  при напускане след 6 месеца 2. След одобрение: • свидетелство за съдимост; • медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав • Европейска здравно-осигурителна карта • Документите и капарото и депозита могат да се внесят в нашия офис в София, бул.Васил... 

Анонс Agency

чужбина
преди 2 месеца

Психолог

 ...Основни отговорности Следи за адаптирането към социалния живот, проучва и съдейства за разрешаването на проблеми, подпомага за психичното здраве на лицата в Защитеното жилище. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 20 дни

Прокурорски помощник

 ...изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; 5.изготвя писмени становища по конкретни въпроси; 6.извършва проучвания по възложени преписки и досъдебни производства; 7.изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания, след възлагане от... 

Окръжна прокуратура Варна

гр. Варна
Преди 7 дни

ВиК Проектант

1300 - 2500 BGN

 ...инфраструктурни ВиК обекти; ~Желателно е да има опит при изготвяне на Количествени Сметки; ~Да има опит при изготвяне на прединвестиционни проучвания. Условия за работа: ~Образование - Висше строително, Специалност ВиК; ~Пълна Проектантска Правоспособност; ~Да работи на... 

Би енд Джей Груп ЕООД

гр. София
Преди 20 дни

Социален работник, хора с увреждания и социални услуги

876 BGN

 ...конкретните потребности на лицата с увреждания и лицата в риск,в съответствие на действаща нормативна уредба.Извършва проверки на място,проучва документация и събира информация за хората с увреждания.Изисква по служебен ред необходимата информация от държавни институции,... 

Агенция по заетостта

Ружинци (община)
Преди 10 дни

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ЛЕТИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ

 ...технически задания за проектиране на летищни съоръжения и закупуване на нова техника и оборудване. ⦁ Анализира текущото състояние, прави проучвания, сравнителни анализи и оценки, предлага технически решения в своята област. ⦁ Подготвя за въвеждане в експлоатация на ново-закупена... 

"Летище София" ЕАД

гр. София
преди 2 месеца

Лекари специалисти за работа в Германия

 ...анестезиология, вътрешни болести , офталмология, гинекология, неврология, психиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, урология, клинична лаборатория, микробиология, педиатрия, неврохирургия, кардиология, гастроентерология, онкология, нефрология, радиология, дерматология... 

Персинта ЕООД

Германия
Преди 16 дни

Старши експерт, отдел "Устройство на територията, геодезия и кадастър" (държавен служител

710 - 1700 BGN

 ...проекти, свързани със строителството. Методически да участва при изграждане на инженерната инфраструктура на територията на района. Да проучва и подготвя информация за европейски и други програми. Организира и координира подготовката, разработването и представянето на... 

Столична Община, район "Връбница"

гр. София
Преди 16 дни

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски...

 ...експедитивност II. Описание на длъжността: #изготвя проекти на прокурорски актове; #изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; #проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; #изготвя писмени становища по конкретни въпроси;... 

Прокуратура на Република България

гр. София
Преди 3 дни

ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щ. бр. за съдебен служител на длъжност...

 ...като подпомага  прокурорите в тяхната работа; изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти на вътрешни актове... 

Прокуратура на Република България

гр. София
Преди 29 дни

Сътрудник информационно обслужване на клиенти - 4 часа

 ...потребителите на мобилни услуги в България. По този показател сме на първо място сред мобилните оператори на пазара. Независимите пазарни проучвания показват, че клиентите на Теленор оценяват високо помощта, получена от кол центъра на компанията, независимо от вида запитване.... 

Telenor

гр. София
преди 2 месеца

Senior Networking Administrator, Varna

3700 - 4300 BGN

 ...новопостъпили служители с базите данни и приложните сървъри; • Работи по проекти, в екип със служители от други звена; • Извършва периодични проучвания на пазара и предлага закупуване на нова съвременна техника • Отчита времето и качеството на работа по различните проекти.... 

Synectica HR Management

гр. София
преди 2 месеца

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Прокурорски помощник" - 4 щ. бр., от които...

 ...правната доктрина и съдебната практика; #участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; #извършва проучвания по възложени преписки и досъдебни производства; #изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания след възлагане от... 

Прокуратура на Република България

гр. София
преди месец

Инженер Пътно Строителство

 ...работа на английски език • Умения за работа на руски език е предимство Основни задължения: • Работа по изготвяне на предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти • Изготвяне на транспортно комуникационни планове, временни и постоянни организации на движението... 

Project Planning & Management Ltd.

гр. София
преди 2 месеца