За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.

Работа ЧЕЗ България ЕАД

1-12 от 12 резултатите

ЧЕЗ България ЕАД

Защо ЧЕЗ е твоята компания? ЧЕЗ ти предоставя: Възможност за придобиване на опит в голяма мултинационална компания; Наставник, който помага на стажанта в ежедневната работа и му показва как да прилага наученото в практиката; Индивидуална стажантска програма; Оценка на... 
Преди 18 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: Разработва вътрешно фирмени документи, свързани с опазване на околната среда и пожарната безопасност; Осъществява превантивен контрол на работните площадки; Води документацията, изискваща се съгласно нормативните изисквания, свързана с управлението на...
Преди 18 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: - Оперативно управлява разпределителна електрическа мрежа пряко чрез въведена автоматизирана система за диспечерско управление или чрез оперативния дежурен персонал на подстанциите ВН/СрН; - Оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията на нормалната...
Преди 19 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни отговорности: - Отчита средствата за търговско измерване на абонати и точно записва техните показания; - Отговаря за редовното и навременно предаване на данните за обработка и фактуриране; - Извършва визуален отчет контрол на измервателните уреди, тарифните превключватели...
Преди 19 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: Регистрира постъпили сигнали за кражба на ел.енергия в специализиран софтуер; Изготвя уведомителни писма и предложения за корекция на сметка в съответствие с утвърдената нормативна уредба и съставени констативни протоколи; Подготвя становища на постъпили...
Преди 18 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

 ...Отговорност при изпълнение на поставени задачи; - Работа в динамична среда. Място на работа: гр.София Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на... 
Преди 18 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: - Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни). - Организира, ръководи и контролира реализирането на инвестиции и ремонти...
Преди 19 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни отговорности: Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители; Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп; Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните...
Преди 18 дни
гр. Елин Пелин, Област Софийска област

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: Изготвя становища и предварителни договори и следи за изпълнение на предписанията за условията и начините на ел.захранване и спазване на изискванията на действащите нормативни документи; Подготвя и одобрява договори за присъединяване съгласно одобрения...
Преди 18 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН за гр. Бяла Слатина Основни отговорности: Осигурява въвеждането, експлоатирането и разширяването на системите за дистанционно отчитане на ниво ниско напрежение; Осигурява и поддържа комуникацията между средствата за измерване...
Преди 18 дни
гр. Бяла Слатина, Област Враца

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: - Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията; - Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите; - Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения; - ...
Преди 19 дни
гр. София

ЧЕЗ България ЕАД

Основни задължения: Участва в поддържането и експлоатацията на ел.съоръжения; Отговаря за качеството и времетраенето на електро монтажните работи; Отговаря за културата на обслужване на потребителите Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването...
Преди 19 дни
гр. София