2300 BGN

Основни отговорности 1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на МЦ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип действия. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 часаНова

933 BGN

Основни отговорности Готвача планира, организира, приготвя и готви храни по рецепти или под контрол на главния готвач в хотели, ресторанти и други места за хранене, на борда на плавателни средства, пътнически влакове и частни домакинства. Вид трудов договор Срочен ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 10 часаНова

933 BGN

Основни отговорности Бармана приготвя, смесва и сервира алкохол и безалкохолни напитки директно на клиенти на бара или изпълнява поръчки на сервитьорите. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 дни

933 BGN

Основни отговорности Автомонтьорите на моторни превозни средства извършват: ремонт на автомобили, настройване, монтиране, поддържане, осигуряване на сервизно обслужване и ремонт на двигатели, на пътнически и товарни автомобили, мотоциклети и други моторни превозни средства...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 дни

3050 BGN

Основни отговорности Диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Тяхната практика не се ограничава само до определени категории заболявания...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 8 дни

1800 BGN

Основни отговорности подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания; прилагат широк спектър от физиотерапевтични методи и техники...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 9 дни

1300 BGN

Основни отговорности Санитара предоставя директни персонални грижи и помощ при дейностите в ежедневието на пациенти и обитатели на различни здравни и социални центрове като болници, клиники и заведения за медико-социални грижи с настаняване.Той обикновено работи под прекия...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 15 дни

933 BGN

Основни отговорности Извършва обща физическа товаро-разтоварна дейност, поддържа тревни площи и спортни съоражения. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 часаНова

2000 BGN

Основни отговорности Длъжността е Младежки работник: 1. Работи в подкрепа за личностното развитие на младите хора, равенство и недискриминация и социално приобщаване, чрез реализиране на различни социални, културни, спортни, образователни и граждански програми и дейности...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 8 часаНова

2000 BGN

Основни отговорности 1.Работи за подобряване на благосъстоянието на младежите в общината и региона, подпомага интеграцията на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 8 часаНова

1100 BGN

Основни отговорности Работа на каса в магазин; /касиер- продавач/, Бързо и внимателно обслужване на клиенти; Приемане на плащания на касата. Издаване на касови бонове. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 20 дни

1400 BGN

Основни отговорности Кинезитерапевта изпълнява рехабилитационни програми, назначени от лекар- специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

1715 BGN

Основни отговорности разработва и анализира политики, водещи до планиране, изпълнение и преобразуване на търговски дейности и програми Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

1200 BGN

Основни отговорности Планира, организира, приготвя и готви различни ястия по рецепти или под контрол на главния готвач. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

1600 BGN

Основни отговорности Сервитьора сервира храни и напитки в търговски обекти за хранене и пиене, клубове, развлекателни заведения, столове. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 22 дни

1200 BGN

Основни отговорности Да извършва товаро - разтоварни дейности. Да подрежда суровини и материали, при спазване изискванията и инструкциите, касаещи дейността. Да спазва стриктно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Вид трудов договор Безсрочен ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 13 дни

933 BGN

Основни отговорности Общия работник чисти, боядисва и поддържа сгради и прилежащите им площи и съоръжения, извършва дребни ремонти. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 15 дни

1500 BGN

Основни отговорности изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 16 дни

1050 BGN

Основни отговорности Товаро- разтоварни дейности на хартия, найлон и др. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 16 дни

1500 BGN

Основни отговорности Поддръжка на инсталации и оборудване.Ремонтира машини и извършва шлосерски операции.Разчита интерпретира инженерни чертежи и спецификации на инструменти, матрици, шаблониили модели. Подготвя шаблони и скици, определя работни процеси.Представя и изчислява...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 28 дни

1600 BGN

Основни отговорности Длъжността е Социален медиатор: 1. Проучва нагласите на младежите в общината и техните желания за развитие в региона. 2. участва в индивидуални събеседвания и групови срещи при работа с уязвими групи и младежи в риск. 3. Организира и участва в различни...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 6 часаНова

933 BGN

Основни отговорности Отговорност за качеството на извършената работа и рекламации от клиенти; отговорност за установена липса на стоки; материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 3 дни

933 BGN

Основни отговорности извършва дейност по заявени храни до адрес на клиенти; оформя необходимата документация за продаваните храни, извършва транспортирането и изразходва по максимално ефективен начин средствата за транспортни разходи Вид трудов договор Безсрочен Работно...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 4 дни

600 BGN

Основни отговорности 1/ Организира и планира собствената си дейност като социален асистент, съгласно длъжностната характеристика. 2/ Оказва помощ на потребителите в домашна среда. 3/ Подпомага дейността на специализирания персонал от ЦПГ при предоставянето на услугите в домашна...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

933 BGN

Основни отговорности Да почиства превозни средства, да почиства прозорци, витрини или други повърхности в сгради, да пере и извършва химическо чистене на други текстилни изделия. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно ...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

933 BGN

Основни отговорности провежда проучвания, съветва, проектира и управлява производството; съветва и контролира функционирането на оборудване и съоръжения; осигурява съответствие на оборудването, функционирането и поддръжката със проектните спецификации и стандартите за безопасност...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

933 BGN

Основни отговорности машинно произвежда керамични или порцеланови изделия;изготвя модели от глина или гипс; разчита технически чертежи за запознаване с изискванията на клиенти; преглежда готови продукти за дефекти, проверява форми и размери с шублери и шаблони Вид трудов...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 дни

1853 BGN

Основни отговорности Учител в предучилищно възпитание и подготовка. Насърчава социалното, физическото и интелектуалното развитие на деца в предучилищна възраст чрез образователни дейности и игри. Възпитаване и обучение на деца от 2 - 7 години. Вид трудов договор Срочен...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 7 дни

1150 BGN

Основни отговорности Аранжира стоките на кулинарна витрина, съгласно стандартите на компанията; Изпичане на продукти на топла витрина; Обслужване на клиенти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни

1400 BGN

Основни отговорности Медицинската сестра и акушера изпълнява следните основни задачи: предоставя сестрински и акушерски грижи на пациенти в съответствие с модерната медицинска практика и стандарти; координира грижите за пациенти при консултации с други здравни и медицински...

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 21 дни