Барман

Основни отговорности обслужване на бар, приготвяне на напитки и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 5 дни

Склададжия

1540 BGN

Основни отговорности складов работник - комплектова и пакетира заявки, приема и издава стока Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 5 дни

Склададжия

Основни отговорности подреждане на стока в склада, товаро-разтоварна дейност Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 9 дни

Изпълнител

Основни отговорности общ работник с извършване на товаро-разтоварна дейност Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 16 дни

Склададжия

Основни отговорности складов работник, водене на отчет на материали за производство, изготвяне на заявки и други дейности свързани със задълженията Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 16 дни

Комплектовач

Основни отговорности Участва в монтирането на електроинсталационни изделия:щепселни съединения (контакти и щепсели);ключове за битови нужди;осветителни тела;фасунги и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 19 дни

Продавач, павилион

Основни отговорности работа в различни павилиони в града - обслужване на клиенти; приемане и подреждане на стока; работа с касов апарат Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 9 дни

Стоковед

Основни отговорности води отчетност на постъпващите и излизащи от склада материали;помага при приемането, транспортирането, подреждането,съхраняването, комплектоването и др. на стоки и материали. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 22 дни

Опаковач

Основни отговорности опакова готови филтри;настройва машините за опаковка Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 22 дни

Продавач-консултант

Основни отговорности Посреща и обслужва компетентно клиентите , приема парични средства , издава касови бележки и фактури. Изпълнява и други възложени задачи свързани с длъжността Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 11 дни

Манипулант, промишлеността

1600 BGN

Основни отговорности помощник оператор в мебелно пр-во : Поемане на детайли от машината;- Редене на детайлите по вид на палет, по начин зададен от Оператора на машината;- Следене на всеки детайл за изменения в качеството;- Работа с транспалетна количка – транспортиране...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 14 дни

Старши специалист

Основни отговорности техническо и механично обслужване на машини, съоръжения, оборудване и инсталации Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 16 дни

Водач, мотокар

Основни отговорности * Поддържане,обслужване на склада и организиране подредбата му;* Приема на стоките,изнасяне на готовата продукция и изготвяне на съпътстващите документи;* Участване в товаро–разтоварни дейности* Участване в инвентаризации;* Работа със складова програма...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 17 дни

Манипулант, промишлеността

Основни отговорности разкрой и изработка на щори, сглобяване на щори Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 18 дни

Общ работник, промишлеността

Основни отговорности Помощник машинен оператор на кантираща и пробивна машина. Поемане на детайли от машината . Редене на детайлите по вид на палет, по начин зададен от главния оператор на машината. Следене на всеки детайл за изменения в качеството. Поддържане на машината...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 4 дни

Машинен оператор, циркуляр

Основни отговорности Рязане на детайли от стиропор, картон, фазер и ПДЧ. Следене качеството на всеки детайл. Работа с транспалетна количка . Поддържане на машината и работното място чисти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 4 дни

Машинен оператор

Основни отговорности • Следи за правилното функциониране на машините;• Следи за качеството на продукцията по време на производството Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 20 дни

Шофьор, товарен автомобил

Основни отговорности разнос на изделия от картон в страната Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Сумирано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 6 дни

Помощник-готвач

Основни отговорности Приготвяне на храна за заведения. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 0 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 21 дни

Водач, електрокар

Основни отговорности изв.товаро-разтоварна дейност с електрокат/мотокар:-безопасно и организирано товарене, транспортиране и разтоварване на стоки и материали според установените в компанията процедури-асортиментно подреждане на стоките/материалите с цел оптимално използване...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Общ работник

Основни отговорности 1. Почиства площадката от разливи и отпадъци след ремонтни дейности;2. Извършва почистване и дрениране на резервоари и съоръжения;3. Извършва косене на тревни площи4. подреждане на материали и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Разкройчик, метал

Основни отговорности Работа с универсални металорежещи машини за обработка на тръбен и плътен метал; ползва различни уреди, приспособления и ръчни инструменти и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Работник, кухня

Основни отговорности Готвач / работник кухня. Изпълнение на санитарно -хигиенни и придружаващи функции в специализираната институция за предоставяне на социална услуга. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Непрекъсваемо Работно време (...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Техник, механик

1000 BGN

Основни отговорности Поддръжка и ремонт на производствено оборудване Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Организатор, производство

Основни отговорности ОРГАНИЗАТОР ПАРОПРОИЗВОДСТВО. Пряка отговорност за ефективната работа и експлоатация на парова централа• Участие в проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови мощности в областта на топло и паропроизводството .• Организиране и практическо...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 25 дни

Крояч, текстил

Основни отговорности разкрояване на детайли; сръчност, бързина, отговорно отношение към работата Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 26 дни

Контрольор, качество

Основни отговорности приема готови облекла, проверява качеството на изработката им и ги предава за експедиция Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 28 дни

Пакетировач

1100 BGN

Основни отговорности Пакетажниците в цех“Клечки за уши“, цех „Памучни тампони“ или цех“Мокри кърпи“ пакетират продукцията от поточна линия, като едновременно с това проследяват и качеството . Подреждат пакетираната продукция на палети и я маркират с необходимата информация...

Агенция по заетостта

Русе (община)
преди месец

Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

Основни отговорности производство на пластмасови изделия Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 19 дни

Охранител

Основни отговорности Извършва дейности по охрана и транспортиране на ценни пратки и товари;Спазва мерките за безопасност и се придържа стриктно към утвърдените инструкции за охрана;Обслужва клиентите по учтив и професионален начин;Наблюдава и докладва евентуални подозрителни...

Агенция по заетостта

Русе (община)
преди месец