Работа Червен бряг (община)

22 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Пакетировач

Основни отговорности пакетиране и опаковане на готовата продукция Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 17 дни

Чистач/ Хигиенист

Основни отговорности Поддържане постоянна чистота в помещенията и прилежащите й площи. Почистване на работните и битови помещения. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 2 Работата ...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 1 ден

Общ работник

Основни отговорности товарене и разтоварване на готовата продукция Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 17 дни

Домашна помощница

Основни отговорности Помощ при лична хигиена ,при приемане на лекарства. Съпровождане извън дома ,съдействие в домакинската работа ,приготвяне храна. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) ...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 10 дни

Помощник-възпитател

Основни отговорности Осигуряване на санитарно-хигенни условия за децата и помощ на учителя в учебно-възпитателния процес. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 21 дни

Машинен оператор, плетене

Основни отговорности Изплитане на детайли Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 13 дни

Началник отдел, община/район

Основни отговорности ръководи, организира и контролира дейноста на служителите в отдел "Социални дейности" Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 2 дни

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Основни отговорности Преподаване по физическо възпитание и спорт Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 1 ден

Учител, детска градина

1260 BGN

Основни отговорности Организира и провежда възпитанието и обучението на децата. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 21 дни

Работник, спомагателни шивашки дейност

Основни отговорности Подпомагане на шивашката дейност. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 16 дни

Домашен санитар

Основни отговорности Поддържане лична хигиена на обгрижваното лице, пазаруване, хигиена на обитаемото жилище, приготвяне храна за лицето. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 23 дни

Старши учител, детска градина

Основни отговорности учител детска градина - организира дейността в групата Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 1 ден

Санитар

Основни отговорности Санитар в отделение.Обслужване на болни лица и поддържане на хигиената в отделението Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 23 дни

Машинен оператор, металорежещи машини

Основни отговорности Умения за работа на струг ОКУМА и работа на обработващи центри МС 32 и МАХО 1200 Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 10 дни

Машинен оператор, металорежещи машини

Основни отговорности Управлява и контролира както универсални така и специални металорежещи машини и носи отговорност за качеството на произведената продукция. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 23 дни

Машинен оператор, шиене на облекла

650 BGN

Основни отговорности Управлява шевна машина -като зашива различните детайли на изделието Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 13 дни

Електрозаварчик

Основни отговорности заваръчни дейности - умения за работа със СО2 и работа с флекс. /МИГ-МАГ/ заваряване Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 10 дни

Личен асистент

650 BGN

Основни отговорности Грижа за възрастни хора, които живеят сами, за тежко болни хора или хора с увреждания, работейки в домашна обстановка. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 29 дни

Шлосер

Основни отговорности Извършва шлосерска обработка.Очертава детайлите по шаблон. Оразмерява и разчетава детайлите,очертава и центрова отвори за винтове и шифтове. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 8 дни

Медицинска сестра

900 BGN

Основни отговорности Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената и яслена група. Приема децата и следи за тяхното здравословно състояние, оказва първа помощ при необходимост. Отговаря за хранененто на децата и участва при изготвянето на менюто им. Следи за хигиенния...

Агенция по заетостта

Червен бряг (община)
Преди 17 дни