Резултати от търсенето:

Архитект

КОНТРАСТЕР ООД
проектиране, дизайн, визуализации. задължително портфолио. програми: autocad, 3ds max, photoshop
гр. София
Преди 28 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Климат и енергия“ в дирекция „Климат,...

950 BGN

Публикувано на 14.10.2020 г. КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ за длъжността главен експерт в отдел „Климат и енергия“ в д-я „Климат, енергия и...  ...„Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване... 
гр. София
преди месец

АРХИТЕКТ

"Летище София" ЕАД
АРХИТЕКТ "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: АРХИТЕКТ В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ⦁ Изготвя задания за проектиране и строителство в частта на архитектурното строителство.  ⦁ Определя прогнозна цена за възлагане на външни... 
гр. София
преди 2 месеца

Секретар, община

Агенция по заетостта
Основни отговорности Организира, ръководи и отговаря за дейността на общинската администрация. Организира и контролира изпълнението на задачите, свързани със Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация...
Нова Загора (община)
Преди 4 дни

Главен експерт

1240 BGN

Изпълнителна агенция по лекарствата
 ...от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност надържавни служители О Б Я В Я В А Конкурс за една длъжност главен експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клиничнадокументация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарственипродукти... 
гр. София
Преди 24 дни

Главен готвач

ПАВИОЛА ООД
Ресторант пицария в Люлин търси да назначи главен готвач. Очакваме Професионализъм, умения за екипна и индивидуална работа Предлагаме Работа в млад екип и динамична среда; Целогодишна заетост; За повече информация на телефон (***) ***-****
гр. София
Преди 1 ден

Стажант Архитект /чертожник/

600 BGN

АрхЗар инженеринг ЕООД
 ...Фирмата ни търси Архитект без опит или студент по специалност "Архитектура" в 5/6-ти курс за спомагателна чертожна дейност на идейни архитектурни проекти и презентации. Изисквания към кандидатите: - Студент по специалност "Архитектура" - 5-ти или 6-ти курс или завършено... 
гр. София
Преди 6 дни

Главен специалист

Агенция по заетостта
 ...Основни отговорности Главен специалист, строителство сгради и съоръжения, контрол със следните отговорности:1. Изготвяне на технически...  ...на документи, свързани с поддръжка на сградния фонд на общината4. Участия в комисии по ЗУТ Вид трудов договор Безсрочен... 
Перущица (община)
Преди 19 дни

Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС - 1 работно място в направление...

610 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА20-РД09-2601/09.10.2020 г. на кмета на Столична община ОБЯВЯВА  КОНКУРС I. За длъжността специалист по ПМС № 66/1996 г. – 1 работно... 
гр. София
Преди 4 дни

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална...

2020 - 3467 BGN

 ...КОНКУРС За възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на  територията на Столична община, специализиран за работа с деца от аутистичния спектър – делегирана от държавата дейност, на вписан в регистъра на Агенцията за... 
гр. София
преди месец

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - икономическо образование

"Летище София" ЕАД
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ⦁ Организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху документи и действия... 
гр. София
преди 2 месеца

Главен специалист

Агенция по заетостта
Основни отговорности да завежда първични счетоводни документи- актове складови разписки, искания, служещи за заприходяване и изписване на материални средства Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...
гр. Пловдив
Преди 7 дни

Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности...

610 - 1800 BGN

 ...конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 1.     Главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово счетоводни дейности и...  ..., на интернет страницата на СО – район “Връбница”  и на Столична община и на информационното табло в сградата. Изпълнението на... 
гр. София
Преди 3 дни

Главен експерт

830 BGN

Агенция по заетостта
 ...Основни отговорности подпомага дейностите в областта на селско, горско и водно стопанство, съдейства за осъществяване политиката на общината Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата... 
Пещера (община)
Преди 19 дни

Главен счетоводител

1800 BGN

Агенция по заетостта
Основни отговорности Ръководи, организира, контролира и отговаря на цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишен финасов счетоводен...
Пазарджик (община)
Преди 18 дни

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Easy Credit
 ...развием една ефективна, динамична и организирана компания, в която като КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ КЪМ РЕГИОНАЛЕН  ОФИС АЙТОС /област Бургас, община Руен и област Бургас, община Сунгурларе/ ще имате възможност да придобиете нови знания, интересни и добри практики, както и да... 
гр. София
преди 2 месеца

Главен инспектор

1200 BGN

Агенция по заетостта
 ...Основни отговорности Главен инспектор „Контрол и регистрация” към Дейност „Общински приют за безстопанствени кучета”, Звено: „Контрол и регистрация”, дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, отдел: „Опазване на обществения ред” Вид трудов договор... 
Варна (община)
Преди 7 дни

Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността главен експерт “Човешки ресурси"

700 BGN

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН КРАСНО СЕЛО На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от...  ...РКС20-РД09-416/28.07.2020 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността главен експерт “Човешки ресурси"в район “Красно село” – Столична община... 
гр. София
преди 2 месеца

Главен счетоводител

1400 BGN

Агенция по заетостта
Основни отговорности Осчетоводяване на документи, изготвяне на отчети, баланси Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа...
Велики Преслав (община)
Преди 8 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина - 13 (тринадесет) работни...

1334 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № СОА20-РД09-2594/09.10.2020 г. на кмета на Столична община... 
гр. София
Преди 7 дни