АКАУНТ МЕНИДЖЪР "КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ"

Нова

A1 Group

 ...лоялност, отговорност и екипно поведение; доказани умения за водене на преговори и презентации; висше образование; отлична компютърна грамотност – MS Outlook, MS Word, Excel, PowerPoint, Internet ; шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуване в региона.... 

гр. Бургас

Преди 1 ден

  • Лесно кандидатстване

Старши експрет (материално-техническо снабдяване)

Нова

1700 BGN

 ..., 5.5 „Транспорт,корабоплаване и авиация“ и 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. ІІІ. Допълнителниизисквания: 1. Компютърна грамотност. ІV. Начин запровеждане на конкурса: 1. Решаване на тест; 2. Интервю. V. Необходимидокументи за участие в конкурсната... 

гр. Бургас

Преди 1 ден

Механик за ремонт и поддръжка на земеделска техника и прикачен инвентар

Нова
 ...- Познания и опит в областта на земеделска техника; - Много добро владеене на английски език писмено и устно (предимство); - Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет; - Умение за работа в екип; - Умение за самостоятелно планиране на работния ден; -... 

гр. Бургас

Преди 17 часа

Агроном - трайни насаждения

Нова
 ...кандидат е със:Висше образование - специалност "Агроном";Минимум 5г. практически опит в отглеждането на трайни насаждения;Добра компютърна грамотност - Microsoft Office;Опит с програми за чертане - Mcad; AutoCad, CadIS - предимство;Висока степен на вътрешна мотивация и... 

гр. Бургас

Преди 5 часа