Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна...

600 BGN

 ...служител при следните условия: 1. За длъжността: секретар за местна комисия за борба за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво... 

гр. София

преди 2 месеца