Дистанционна работа за студенти и ученици, навъшили 18 в сферата на рекламата

Нова

Потребител 2762559

 ...на маркетинга и рекламата. Търсим млади, сериозни, коректни и амбициозни хора от цялата страна. Набираме студенти, ученици навършили 18 и млади хора от цялата страна. Възможност за дистанционна, постоянна работа на пълен работен ден, или... 

гр. Варна

Преди 5 дни

Учител по БЕЛ за прогимназиален етап

Бъдете един от първите, които кандидатстваха

Фюжън България

 ...готови да чуем твоите идеи, независимо какви са те. ~Регламентирано време за почивка както по време на официалните държавни празници, така и в повечето почивни дни и ваканции за учениците. ~Различни системи за бонифициране. Отговорности: Уточняване при среща и интервю... 

гр. София

Преди 7 дни

  • Лесно кандидатстване

Психолог

1085 BGN

Агенция по заетостта

 ...отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет. Диагностика ,оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес .Организационни функции .Опазване живота и здравето на учениците. Вид трудов договор Безсрочен Работно... 

Кнежа (община)

Преди 23 дни

Стипендия

Нова
Предоставяме безвъзмездна степендия на ученици или студенти и платен стаж за ваканциите, месечно в рамките на една учебна година. Допускат се само учащи се или прекъснали, но с валидни права. За кандидатстване на имейла" ****@*****.***

гр. Варна

Преди 2 дни

Образователен медиатор

Нова

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност... 

Бургас (община)

Преди 3 дни

Образователен медиатор

Нова

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности Организира редовно присъствие на учениците в училище, работа с родители Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 4 Работата е подходяща за без ограничения Умения... 

Калояново (община)

Преди 4 дни

Възпитател

Нова

950 BGN

Ей Би Си Криейтив ЕООД

 ...Занималня за ученици търси да назначи Възпитател за работа с деца от началните класове. Очакваме от нашия колега да се отнася с грижа и внимание към децата, да ги вдъхновява, да вярва в техните възможности и да спомага за развитието на потенциала им. Успешният кандидат... 

гр. Бургас

Преди 7 дни

Учител, теоретично обучение

Нова

Агенция по заетостта

 ...изискванията в учебните планове и програми, осигуряване на необходимото ниво трайно усвояване на знания по преподавания предмет от страна на учениците и др. съобразно длъжностната характеристика. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна... 

Гоце Делчев (община)

Преди 3 дни

Шофьор, автобус

Нова

610 BGN

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности превоз на ученици, поддръжка на автобуса Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър... 

Павликени (община)

Преди 2 дни

Редовен докторант

Нова

Лаборатория Биологично активни полимери, Институт по полимер...

 ...2020 г. Лабораторията разполага с необходимата материална база за реализиране на докторантурата. В Лабораторията има хабилитирани учени - признати специалисти в областта на полимерите и в получаването и охарактеризирането на наноструктурирани материали от полимери на биологична... 

гр. София

Преди 5 дни

Допълнителен доход

Нова
 ...Работата е достъпна за всички, търсещи допълнителни доходи - безработни, домакини, жени в отпуск по майчинство, пенсионери, студенти, ученици, навършили 16 г. и др. За повече информация гледайте безплатно видео на този линк: Копирайте линка и го сложете в браузъра, който... 

гр. Варна

Преди 5 дни

Педагог

860 BGN

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности Участва и разработва програми за обучение и развитие на деца и ученици със СОП, извършва образователно възпитателни грижи и методи Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност... 

Белоградчик (община)

Преди 23 дни

Психолог, училищен

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности Наблюдава ,оценява,подкрепя психологическото здраве и развитие на учениците Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения... 

Русе (община)

Преди 10 дни

Помощник на учителя

Нова

Агенция по заетостта

 ...Организира и осъществява дейности за подобряване комуникацията между участниците в образователния процес и пълноценно участие на деца и ученици в часовете.Подпомага учителите при работа с деца и ученици със СОП,от уязвими групи, от етникчески малцинства и др. Вид трудов... 

Стара Загора (община)

Преди 6 дни

Учител, практическо обучение

Нова

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности Преподава учебна практика по шлосерство на ученици в гимназиален етап Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 4 Работата е подходяща за без ограничения Умения... 

Перник (община)

Преди 2 дни