Работник, озеленяване

Нова

610 BGN

Агенция по заетостта
Основни отговорности качество на извършените дейности ,ЗБУТ Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са...
Русе (община)
Преди 1 ден

Работник, озеленяване

Агенция по заетостта
Основни отговорности Паркоустройствени и разсадникови дейности - изграждане и поддържане на всички елементи в зелените площи Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...
Разград (община)
Преди 24 дни

Работник, озеленяване

Нова
Агенция по заетостта
Основни отговорности Поддържане на общински зелени площи, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих с цел подобряване зелената система на Община Лясковец. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано ...
Горна Оряховица (община)
Преди 15 дни

Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Опазване и възпроизводство на околната...

 ...квалификация, носещи предимство на кандидатите: • Умения за разходването на бюджетни и целеви средства, отпуснати за дейностите:  „Озеленяване” и „Чистота”. Познаване на нормативните документи – АПК, ЗУТ, ЗУЗСО, ЗАНН и други, относими законови и подзаконови актове, свързани... 
гр. София
преди месец