Работа Право гр. Божурище, Област Софийска област

169 обяви за работа

Монтажник електрооборудване

 ...Преглед и визуален тест на електрическото табло, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците; • Стриктно спазване на правилата за безопасна работа в производствените помещения. Вашият профил: • Организираност и прецизност; • Умение за спазване на срокове... 
гр. Божурище, Област Софийска област
преди месец

БДЖ прави крачка напред в цифровата ера

Ето защо подобряването на организацията, управлението и оптимизацията на железопътната дейност в дъщерните дружества „БДЖ - Пътнически превози“ и „БДЖ - Товарни превози“, е една от основните задачи, поставени от страна на мениджмънта на „Холдинг БДЖ“ още в началото на 201...
гр. София
Преди 21 дни

Настройчик и/или оператор на фреза/струг

 ...компания; ~Възможност за професионално развитие по системата ни за професионално и кариерно израстване; ~Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения. Вашия профил: ~Опит в работата с фрезови машини с ЦПУ ще е предимство; ~Завършено подходящо образование (... 
гр. Божурище, Област Софийска област
преди месец

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В НАПРАВЛЕНИЕ "ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА"

 ...радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. Ако целта ти е: да придобиеш знания и умения в различни области на правото; да изготвяш различни видове договори и правни становища свързани с осигуряване спазването на разпоредбите на действащото... 
гр. София
Преди 7 дни

Младши експерт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“

610 BGN

 ...военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” І.... 
гр. София
Преди 7 дни

Настройчици и оператори на фреза с управление - Heidenhain iTNC 530

 ...резултатите; Възможност за професионално развитие по системата ни за професионално и кариерно израстване; Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения; Стандарти за поведение на MULTIVAC Поддържане на позитивна работна атмосфера чрез почтителни действия и... 
гр. Божурище, Област Софийска област
преди 2 месеца

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на...

610 - 1700 BGN

 .../28.10.2020 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”: 1. Старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение: - образование: висше – бакалавър;  - професионален... 
гр. София
Преди 25 дни

Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС - 1 работно място в направление...

610 BGN

 ...кмета, секретаря и ръководителите в Столична община. III. За длъжността специалист по ПМС № 66/1996 г. – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община. Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда).... 
гр. София
преди месец

Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“...

610 BGN

 ....10.2020 г. на кмета на район „Искър“, ОБЯВЯВА КОНКУРС За 1 (една) щатна бройка от длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 10 „Експертно ниво 6“. 1... 
гр. София
преди месец

Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“

680 BGN

 ...Надежда” ОБЯВЯВА КОНКУРС: за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. За длъжността: юрисконсулт  в отдел „Правно-нормативно обслужване“ Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното... 
гр. София
преди месец

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки...

610 BGN

 ...РМЛ20-РД09-270/12.10.2020 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - образователно-квалификационна степен... 
гр. София
преди месец

„Координатор рекламации”

 ..., при стриктно спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Информираме Ви, че имате право на достъп до личните си данни и правото да изисквате тяхното коригиране или заличаване, като го заявите на e-mail.... 
гр. София
Преди 16 дни

Мебелист

1300 - 1600 BGN

 ...автоматизирано. Работно време: от понеделник до петък, 8:30-17:30ч. Отговорности: - Работа с кантираща машина и ръчни машини за обработка. - Монтаж в цех на корпусна мебел, пакетиране. - Почистване на работното място - Спазване на вътрешно фирмени правила и работна етика... 
гр. София
Преди 10 дни

Специалист Технически прегледи ППС

 ...· Редовно и коректно заплащане с възможност за месечни бонуси; · Приятна работна атмосфера в компания с ясни и точни правила; · Работа в екип от професионалисти. Отговорности: - Извършване на периодични технически прегледи за проверка... 
гр. София
Преди 23 дни

SEO оптимизатор - стажант

 ...споделят, че с нейна помощ очакват да продават повече онлайн. Около 82% от клиентите, които са ползвали оптимизация продължават да го правят и нямат намерение да спират! Във връзка с цитираните по-горе статистики и с непрестанно увеличаващия се обем от работа, търсим ново... 
гр. София
Преди 26 дни