Старши банков служител обслужване на клиенти (експерт), клон Враца

International Asset Bank AD
Вашите задължения:  Осъществявате пълно обслужване на клиентите, като активно предлагате цялата гама продукти и услуги на банкатa; Проявявате инициатива и оказвате пълно съдействие в избора на клиента, като търсите възможност за кръстосана продажба; Извършвате счетоводни...
гр. Враца
Преди 7 дни

Търговски представител Бизнес клиенти - гр. Ботевград

Vivacom
 ...на клиентите от работата с Вас и VIVACOM Съдействие при разрешаване на телекомуникационни казуси на клиентите съгласно вътрешни правила на компанията УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА: Висше образование, владее английски език и има добра компютърна грамотност... 
гр. Ботевград, Област Софийска област
Преди 14 дни

Специалист обслужване на клиенти по заместване

UniCredit Bulbank
 ...повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех. Ти можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща. Основни задачи и отговорности Консултиране, предлагане и продаване на пълната гама от банкови продукти и услуги за физически... 
гр. Монтана
преди месец

Старши експерт оперативни програми

Нова

610 - 1155 BGN

Община Враца
 ...с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и област на висшето образование: техническа, икономическа и/или социални, стопански и правни науки; - Професионален опит една година. Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 155.00 лв.
гр. Враца
Преди 6 дни

Главен експерт „Оперативни програми”

610 BGN

Община Враца
 ...поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност; - Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на... 
гр. Враца
Преди 8 дни

Кредитен специалист гр. Лом

Кеш Кредит
 ...мобилен оператор Зад всичко това стоят нашите хора, те са ключът към успеха ни, те са нашето бъдеще и вдъхновение. С всяко тяхно усилие правим стъпка напред в стремежа ни да предоставяме на своите клиенти финансови услуги навсякъде и по всяко време. Ако търсиш кауза, а не... 
гр. Монтана
Преди 21 дни

Складов работник с правоспособност за управление на мотокар

Пайплайф България ЕООД
 ...Отговорност - Организираност - Опит и свидетелство за правоуправление на подемна техника(мотокар) - Системност в работата - спазване на правила и процедури - Умение за работа в екип - Желание за учене Нашето предложение: - Глобално ноу-хау - Организирана и приятна... 
гр. Ботевград, Област Софийска област
Преди 15 дни

Техник ел.системи контрол / НТЗ за гр.Враца

ЧЕЗ България ЕАД
 ...по настоящата обява, за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба... 
гр. Враца
Преди 22 дни

Търговец VIVACOM магазин - гр. Ботевград

Vivacom
 ...движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни;... 
гр. Ботевград, Област Софийска област
Преди 24 дни

Механичен дизайнер - автоматизация

Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД / IMI
 ...автоматизация на процесите; ~Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на проектираните устройства или изделия; ~Прави оценка на механичния дизайн от гледна точна на време и разход за проектиране и изработка на обрудването; ~Осъществява контакти с... 
гр. Ботевград, Област Софийска област
Преди 20 дни