За съжаление, възникна грешка. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Търси!

Работа Регионално управление на образованието

3 обяви

Директор на училище

Регионално управление на образованието
Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията. В тази... 
чужбина
Преди 20 дни

Старши експерт по математика, отдел ОМДК, Регионално управление на образованието - Монтана

Регионално управление на образованието
1160 BGN
 ...съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:...  ...правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа...  ...подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана,... 
гр. Монтана
Преди 27 дни

Старши експерт по организация на средното образование, отдел ОМДК, Регионално управление на образован...

Регионално управление на образованието
1160 BGN
 ...старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира...  ...работата на директорите като орган за управление на образователните институции на територията...  ...подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Монтана,... 
гр. Монтана
Преди 27 дни
Обявата беше успешно добавена към запазените обяви
Добавяне на Jooble към началния екран
Натиснете , за да отворите менюто на браузъра и изберете "Добавяне към началния екран", за да добавите уеб приложението Jooble.
Отворете менюто на браузъра и изберете «Добавяне към началния екран», за да добавите уеб приложението Jooble.
OK