За съжаление, възникна грешка. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Търси!

Работа ЧЕЗ България ЕАД

13 обяви

Стажант Релейчик- София

ЧЕЗ България ЕАД
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2020 Г. Разкрий своите възможности и потенциал в Стажантската програма на ЧЕЗ чрез работа в екип от професионалисти, прилагане на знания и усвояване на специфични практически умения. В динамична работна среда при нас могат да се реализират специалисти... 
гр. София
Преди 22 дни

Отчетник измервателни уреди- Видин

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: Отчита средствата за търговско измерване на абонати и точно записва техните показания; Отговаря за редовното и навременно предаване на данните за обработка и фактуриране; Извършва визуален отчет контрол на измервателните уреди, тарифните превключватели...
гр. Видин
Преди 22 дни

Финансов контрольор за гр.София (по заместване

ЧЕЗ България ЕАД
Основни отговорности: Ежемесечно изготвя анализ на приходите и разходите на организацията по разходни и приходни центрове; Участва в изготвянето на месечни и годишни отчети за управлението на компанията; Комуникира с мениджърите на разходните центрове в дружеството и следи...
гр. София
Преди 22 дни

Инженер енергиен диспечер за гр.Плевен

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: • Оперативно управлява разпределителна електрическа мрежа пряко чрез въведена автоматизирана система за диспечерско управление или чрез оперативния дежурен персонал на подстанциите ВН/СрН; • Оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията на нормалната...
гр. Плевен
Преди 23 дни

Инженер EMA намаляване на загубите (по заместване

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: Анализира консумираната ел.енергия, открива и предотвратява въздействия върху измервателните средства; Анализара намаляване на загубите от дейностите в дирекции Експлоатация и поддържане и Мерене и управление на данни; Извършва мониторинг на съответните...
гр. София
Преди 23 дни

Стажант Отчетност и методология- София

ЧЕЗ България ЕАД
Защо ЧЕЗ е твоята компания? ЧЕЗ ти предоставя: Възможност за придобиване на опит в голяма мултинационална компания; Наставник, който помага на стажанта в ежедневната работа и му показва как да прилага наученото в практиката; Индивидуална стажантска програма; Оценка на... 
гр. София
Преди 23 дни

ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА- София

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: • Осъществява контрол върху извършване на техническа поддръжка и почистване на сградния фонд; • Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд ( Документи за собственост, скици, данъчни декларации...
гр. София
Преди 23 дни

Стажант Администриране стратегически проекти- София

ЧЕЗ България ЕАД
ЧЕЗ ти предоставя: Възможност за придобиване на опит в голяма мултинационална компания; Наставник, който помага на стажанта в ежедневната работа и му показва как да прилага наученото в практиката; Индивидуална стажантска програма; Оценка на потенциала, която ще подпомогне... 
гр. София
Преди 23 дни

Инженер поддръжка/ дистанционно отчитане НН за гр. Благоевград- Благоевград

ЧЕЗ България ЕАД
Основни отговорности: Осигурява въвеждането, експлоатирането и разширяването на системите за дистанционно отчитане на ниво ниско напрежение; Осигурява и поддържа комуникацията между средствата за измерване и системите за отчитане и управление на ниво ниско напрежение; Създава...
гр. Благоевград
Преди 22 дни

Инженер разпределение на eл.eнергия/ППМ за гр. София

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: Изготвя становища и предварителни договори и следи за изпълнение на предписанията за условията и начините на ел.захранване и спазване на изискванията на действащите нормативни документи; Подготвя и одобрява договори за присъединяване съгласно одобрения ...
гр. София
Преди 23 дни

Техник Eл. машини и апарати /СТИ за гр. София- София

ЧЕЗ България ЕАД
Основни отговорности: Следи, извършва и участва в извършването на товаро-разтоварни работи; Извършва физическото приемане на средствата за измерване, пристигащи от работните площадки и доставчика; Приема проверените средства за измерване, пристигащи в дружеството от метрологична...
гр. София
Преди 23 дни

Техник ел.машини и апарати /Мерене НН за гр. София

ЧЕЗ България ЕАД
Основни отговорности: Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители; Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп; Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните...
гр. София
Преди 23 дни

Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. Монтана

ЧЕЗ България ЕАД
Основни задължения: • Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията; • Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите; • Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения; • Извършва...
гр. Монтана
Преди 23 дни
Обявата беше успешно добавена към запазените обяви
Добавяне на Jooble към началния екран
Натиснете , за да отворите менюто на браузъра и изберете "Добавяне към началния екран", за да добавите уеб приложението Jooble.
Отворете менюто на браузъра и изберете «Добавяне към началния екран», за да добавите уеб приложението Jooble.
OK