Работа Административни гр. Плевен

1-1 от 1 резултатите

Диплейс ООД  -  гр. Плевен
 ...експерт, определен да участва в екипа по изпълнявания от Диплейс ООД проект, е ангажиран на по-ранен етап в изпълнението на друг административен договор по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, по която е финансиран... 
Преди 2 дни