Условия за ползване

1. Общи положения

1.1. Jooble (по-нататък - Компания) Ви предоставя услуги (по-нататък - Услуги) за некомерсиална употреба на сайта https://bg.jooble.org (по-нататък - Сайт), в съответствие с настоящите Общи условия. Търговско използване на Сайта (включително за управление на рекламни кампании) се ръководи от други споразумения, сключени директно с получателя на тези Услуги.

1.2. Посещението на сайта, както и използването на информацията, представена в него, изразява съгласието Ви с настоящите Общи условия. Вие не можете да ползвате Услугите, ако не приемате тези условията.

1.3. Вие не можете да ползвате Услугите, ако това е забранено от законите на държавата, на която сте жител, или на територията на която се намирате, докато използвате Услугите.

1.4.Jooble може периодично да променя тези условия без предварително уведомление. Най-новата версия на тези условия е винаги достъпна на следния адрес https://bg.jooble.org/info/terms. Ако продължите да използвате Услугите след като Условията са се променили, това се тълкува като съгласие с новото издание на Условията.

2. Освобождаване от отговорност

Вие разбирате и приемате, че:

2.1. Информацията на Сайта се предоставя "както е-е", без никаква гаранция за нейната точност, Вие използвате Сайта на свой собствен риск. Компанията не носи отговорност за последствията от използването на информацията, намираща се на Сайта.

2.2.Компанията не гарантира:

 • че информацията на Сайта ще съответства на целта на посещението;
 • непрекъснатото функциониране на Сайта;
 • функционирането на Сайта без грешки.

2.3. Всяко съдържание на Сайта (текст, графика, аудио или видео), публикувано за обща употреба е отговорност на лицето, което създаде това съдържание.

2.4. Сайтът може да съдържа връзки към други уеб-сайтове, които принадлежат на други физически и юридически лица. Вие потвърждавате и приемате, че Компанията не носи отговорност за достъпността или съдържанието на тези ресурси, както и каквито и да било последици, свързани с използването на това съдържание.

2.5. Компанията не носи отговорност за достоверността на информацията, представена на Сайта, и си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да било материали, които са разположени на Сайта.

2.6. Компанията периодично прави промени в начина на това, как се предлагат Услугите. Вие се съгласявате, че Услугите могат да се променят без Вашето уведомление за предстоящите промени.

2.7. Jooble може по всяко време, временно или постоянно, да прекратява предоставянето на своите Услуги без предварително предупреждение.

3. Ограничения

3.1. Вие се съгласявате да не използвате Сайта, за да публикувате съдържание, което:

 • съдържа обиди или нарушава правата на физическите лица или организации.
 • съдържа неточна информация, клеветническа информация, или информация, която вреди на бизнес репутацията.
 • от името на други лица или организации, нямайки на това съответни права.
 • е защитено с авторски права, търговски марки или патенти, които принадлежат на трети страни.
 • нарушава законите на държавата, на която Вие сте жител, или на територията на която се намирате, докато използвате Услугите.

3.2. Вие се съгласявате да не предприемате никакви действия, насочени към:

 • нарушаване на функционирането на оборудването на Компанията;
 • нарушаване на използването на Услугите от други потребители на Сайта;
 • увреждане на оборудването или данните на Компанията, съхранявани в него.

3.3. Вие се задължавате да не давате фалшива лична информация на всеки формуляр за регистрация в Сайта (включително имейл адреси, на които не разполагате с правото да ги използвате).

4. Поверителност

4.1. Декларация за поверителност на Jooble винаги е достъпна на следния адрес: https://bg.jooble.org/info/privacy. Този документ описва условията, при които Jooble използва информацията, получена от Вас.

4.2. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие се съгласявате също така и с политиката за поверителност на Компанията.

5. Заключителни разпоредби

5.1. Нищо в тези Условия не трябва да се разглежда като създаване между Компанията и Вас агентски или трудови отношения, съвместни дейности, или други отношения, които не са предвидени изрично в настоящите Общи условия.

5.2. Вие се съгласявате, че Компанията не носи отговорност пред Вас или трета страна за нарушаване на задълженията Ви съгласно настоящите Общи условия. Вие носите цялата отговорност за всички последици, произтичащи от такива нарушения.


Ако имате въпроси по отношение на тези условия, можете да се свържете с нас чрез формата на нашия сайт или да ни пишете на следния адрес:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317