Работа В агенция за събиране на вземания

547 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Специалист събиране на вземания с Немски език

 ...международна компания в сферата на индустриалната логистика. С цел разширяване на дейността им търсим да назначим: Специалист събиране на вземания с немски език Основни отговорности: ~Проверява просрочени фактури и води комуникация по телефон и имейл; ~Обработва... 

ЕЙЧ АР ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София
Преди 11 дни

Специалист Събиране на вземания с Полски и Английски език

 ...развиващите се компании и водещ доставчик на глобални логистични решения. С цел разширяване на дейността им търсим: Специалист Събиране на вземания с Полски и Английски език Oсновни отговорности: ~Поддържане на системата за фактуриране; ~Генериране на извличане по... 

HRS Bulgaria

гр. София
Преди 1 ден

Инспектор Събиране на вземания в отдел „Късни просрочени вземания“

Инспектор Събиране на вземания в отдел „Късни просрочени вземания“ Клонова мрежа - Управление „Събиране вземания на физически лица“  София, активна до 20.02.2022Основни задължения: Осъществяване на срещи с длъжници в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите... 

Dsk Bank

гр. София
Преди 9 дни

СПЕЦИАЛИСТ, ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

 ...постигаме. Нашата основна мисия е да развием една ефективна, динамична и организирана компания, в която като СПЕЦИАЛИСТ, ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ще имате възможност да придобиете нови знания, интересни и добри практики, както и да се справяте със ситуации с предизвикателни задачи... 

Easy Credit

гр. София
Преди 18 дни

Рекламна агенция търси служители

50 - 70 BGN на ден

Рекламна агенция търси шофьори с кат. В за разпространение на рекламни материали, трудов договор
Област Софийска област
Преди 3 дни

Експерт застраховане в Главна агенция Благоевград

 ...търсим хора, които са готови да се развиват и да се усъвършенстват всеки ден на позицията Експерт застраховане(по заместване) Главна агенция Благоевград Задължения и отговорности: • Отговаря за изпълнението на поставените бизнес цели, свързани с продажбата на общо и... 

ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД

гр. Благоевград
Преди 26 дни

Специалист в екип „Бек офис просрочени вземания“ - София

Основни задължения: •Участие в управлението на проблемни вземания с цел ускоряване и оптимизиране на процеса по събирането им при съблюдаване на вътрешно нормативната уредба на Банката: •Изготвяне на уведомления до задължени лица по проблемни кредити на физически лица чрез... 

Банка ДСК АД

гр. София
Преди 20 дни

Регионален търговски представител - Бургас

 ...хигиената на съоръженията; Управлява и следи за навременното събиране на вземания от клиенти. Компанията предлага: Безсрочен трудов договор...  ...за целите на настоящия подбор. HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2361 от 15.09.2017 г.

ЕЙЧ АР ЕС България ООД

гр. Бургас
Преди 18 дни

Експерт по Искове с Гръцки език:

2200 - 2400 BGN

 ...различни страни. ~Вземане на окончателни решения за обезщетение. ~Събиране и съхраняване на данни за рекламация съгласно вътрешните...  ...единствено за целите на настоящия подбор. HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 2361 от 15.09.2017г... 
Дистанционна работа

HRS

гр. София
Преди 21 дни

Юрисконсулт - София

Отдел "Съдебни вземания клонова мрежа“, град София Основни задължения: •Правно обезпечаване на дейността на поделенията на Банката в съответния регион във връзка със събиране на вземания по проблемни кредити на физически лица по съдебен ред.· •Изготвяне на правни становища... 

Банка ДСК АД

гр. София
Преди 21 дни

Експерт Бази данни и анализи

Експерт Бази данни и анализи Централно управление - Направление „Събиране на вземания“  София, активна до 20.02.2022Основни задължения: Идентифициране нуждите на бизнес звената от анализ и отчетност на основата на разбиране на бизнес процесите и правилата в областта... 

Dsk Bank

гр. София
Преди 11 дни

Юрисконсулт

Юрисконсулт Отдел "Съдебни вземания клонова мрежа“ София, активна до 20.02.2022Основни задължения: Предприемане на действия за...  ...кредити с оглед предприемането на последващи действия за принудително събиране на вземането. Образуване и водене на изпълнителни дела, в това... 

Dsk Bank

гр. София
преди 2 месеца

Главен Юрисконсулт

790 BGN

 ...ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2...  ...защита на интересите на Държавната агенция и нейните служители. Събиране и съхранение на информация, водене на юридическа кореспонденция,... 

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

гр. София
Преди 1 ден

Главен експерт

1800 BGN

 ...опит - 4 години в област/области, свързани с пазарни анализи чрез събиране и обработка на база данни, използване на статистически/...  ...8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011; •Насоки на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) във връзка с... 

Комисия за енергийно и водно регулиране

гр. София
Преди 4 дни

Младши експерт

1000 BGN

 ...и участие в изготвянето на доклади за състоянието на пазара; -събиране на информация от основните източници на данни, използвани за наблюдение...  ...8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011; •Насоки на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) във връзка с... 

Комисия за енергийно и водно регулиране

гр. София
Преди 4 дни

HR Generalist

 ...методи, методология, идеи, проекти и система. Ще създадеш метода за събиране на данни, чрез който ще се анализира представянето на...  ...професионалната етика и морал, българското и европейското законодателство. Агенция за подбор на кадри „ИнВижънс“ има лиценз № 2420 от 19.12.2017 г.... 

InVisions

гр. София
Преди 13 дни

Счетоводител - Пловдив

 ...ежедневни задачи по обработката на счетоводната документация - събиране, проверка, окомплектоване, осчетоводяване, проверка на салда, съхраняване...  ...единствено за целите на настоящия подбор. HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2361 от 15.09.2017г.

ЕЙЧ АР ЕС България ООД

гр. Пловдив
Преди 17 дни

Регионален инспектор „Проблемни кредити на бизнес клиенти“ в Дирекция „Управление на проблемни кредити...

 ...активна до 10.02.2022Основни задължения: Извършва действия по събиране и управление на портфейл от проблемни кредити на бизнес клиенти....  ...преговори с клиенти с цел доброволно и принудително събиране на вземания. Изготвя стратегии и планове за действия по проблемни експозиции... 

Dsk Bank

гр. Русе
Преди 14 дни