Работа В банка гр. Бургас

1-4 от 4 резултатите

VM Finance Group  -  гр. Бургас
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.Трансимпорт, част от ВМ Финанс Груп, е водещ дистрибутор на... 
Лесно кандидатстване Преди 15 часа
Централна кооперативна банка  -  гр. Бургас
~Получава и изплаща парични средства  в лева и валута ~Оформя касовите документи по установения в банката ред и отговаря за  правилното  им  регистриране в системата ~Следи и отговаря за редовността на приеманите банкноти и монети ~Съхранява и отговаря за поверените му пари... 
преди 2 месеца
VM Finance Group  -  гр. Бургас
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.Авенди, част от ВМ Финанс Груп, е водеща фирма в маркетинга и... 
Лесно кандидатстване Преди 14 дни
Централна кооперативна банка  -  гр. Бургас
 ...информационната система  на всички платежни и други документи, параметризирани в системата ~Познава добре продуктите и услугите, предлагани от банката ~Консултира клиентите по банковите дейности, продукти и услуги ~Извършва плащания в системата Western Union и изплаща съответната... 
преди 2 месеца