Работа В банка гр. Перник

1-20 от 54 резултатите

Uniqa  -  гр. София
Основни задължения:• Ръководи, контролира и отговоря за оценката и управлението на риска при офериране и одобрение по продукти на Дружеството съгласно предоставените правомощия, както и за администрирането на промени по животозастрахователни договори и ефективната работа на...
преди 2 месеца
Банка ДСК  -  гр. София
 ...Професионална учебна практика за млади юристи в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД За студенти в 3, 4 или 5 курс на тяхното юридическо образование, както и наскоро завършили специалност „Право“, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно... 
Лесно кандидатстване преди 2 месеца
Horizons Bulgaria  -  гр. София
 ...Комуникация с клиенти ( лично, по мейл и по телефон) - Работа с компютър и периферни устройства - Въвеждане на информация в система на банката - Проверка на досиета и информационни пакети -вътрешнобанкови документи, декларации, юридически документи и др. - Проверка на... 
Преди 10 дни
Jobs Partner  -  гр. София
 ...документи, отчети и декларации, изисквани от служителите или от съответните органи - Националната агенция за приходите, Българската народна банка (БНБ), Националния статистически институт (НСИ) и където е необходимо. - Въвеждане на счетоводна информация в специализиран софтуер -... 
Преди 7 дни
Тексим банк АД  -  гр. София
Във връзка с успешното разрастване на дейността си, „Тексим Банк“ АД търси да назначи Управител на банков офис в гр. София. Вашите отговорности: ∙ Активно привличане на нови клиенти; ∙ Провеждане на презентации пред фирми и организации; ∙ Установява и развива контакти... 
Преди 24 дни
Райфайзенбанк (България) АД  -  гр. София
 ...предимство) И искате да: - Контактувате с нови и съществуващи клиенти в сегмент микробизнес с цел предлагане услугите и продуктите на банката - Участвате в процеса по изготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия, включващ: - комплектоване на необходимите... 
Преди 9 дни
Банка ДСК  -  гр. София
 ...и регулации“ в Централно управление, гр. София, до 15.05.2018 София - 17.04.2018 Основни задължения: Изготвя финансови отчети на Банка ДСК и надзорни отчетни форми, съгласно изискванията на законодателството и Българска народна банка и изискванията на Банка ОТП. Участва... 
Лесно кандидатстване Преди 6 дни
Райфайзенбанк (България) АД  -  гр. София
 ...умение за работа в екип и правилно разпределяне на времето И искате да: - Продавате/администрирате продуктите и услугите, които банката предлага за физически лица и в частност за Премиум клиентите - Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и нареждания... 
Преди 9 дни
Банка ДСК  -  гр. София
 ...задължения: Актуализира съществуващите кредитни продукти и услуги, в съответствие с нуждите на клиентите и стратегическите цели на банката. Участва в процеса по изготвяне на нови продукти за корпоративни клиенти на банката, вкл. за продукти с използване на финансови инструменти... 
Лесно кандидатстване Преди 13 дни
VM Finance Group  -  гр. София
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.Авенди, част от ВМ Финанс Груп, е водеща фирма в маркетинга и... 
Лесно кандидатстване Преди 2 дни
Райфайзенбанк (България) АД  -  гр. София
 ...да: - Предлагате активно по телефона и/или други електронни канали за комуникация банкови продукти и услуги на частните клиенти на банката - Консултирате чрез дистанционни способи за комуникация частните клиенти на банката - Обслужвате входящи обаждания/запитвания постъпващи... 
Преди 9 дни
VM Finance Group  -  гр. София
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.Трансимпорт, част от ВМ Финанс Груп, е водещ дистрибутор на... 
Лесно кандидатстване Преди 2 дни
Райфайзенбанк (България) АД  -  гр. София
 ...обработвате различни видове документи При нас ще намерите: - Възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване... 
Преди 9 дни
Райфайзенбанк  -  гр. София
 ...стандарти за финансово отчитане   При нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни възможности за учене и... 
Преди 3 дни
VM Finance Group  -  гр. София
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.ABC KinderCare Centre, стартирала дейността си през 2008 г., част от... 
Лесно кандидатстване Преди 2 дни
Банка ДСК  -  гр. София
 ...информационната система, променя параметри по открити разплащателни, спестовни и депозитни сметки, при стриктно спазване на Вътрешните правила на Банката и действащата нормативна уредба, регламентираща дейността. Налага и изпълнява запорни съобщения. Изготвя писма до клиенти и органите... 
Лесно кандидатстване Преди 20 дни
Easy Consult  -  гр. София
 ...потенциални нови партньори, да ги проучвате и анализирате; Да консултирате фирмите и да им предлагате цялата гама от продукти и услуги на банката; Да постигате високи резултати, които ще бъдат оценени. Ако Вие сте със: Висше икономическо образование; Много добри... 
Преди 5 дни
Банка ДСК  -  гр. София
 ...потенциални клиенти, изготвя и предлага оферти за банково обслужване, консултира клиентите. Предлага пакети от продукти и услуги на Банката и осъществява кръстосана продажба на банкови и небанкови продукти и услуги. Управлява портфейл от клиенти. Извършва анализи и изготвя... 
Лесно кандидатстване Преди 11 дни
Райфайзенбанк  -  гр. София
 ...реализирани продажби - Съдействате при изготвяне на презентации При нас ще намерите: -  45-дневен неплатен стаж в една от водещите банки в България -  Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията -  Динамична и интересна работа -  Високи... 
Преди 25 дни
VM Finance Group  -  гр. София
 ...оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.Авенди, част от ВМ Финанс Груп, е водеща фирма в маркетинга и... 
Лесно кандидатстване Преди 2 дни
123

Ние Ви показахме обявите за работа за този град, защото той се намира на разстояние не повече от 40 км от града, който сте посочили в запитването.