За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавните институции

1-20 от 236 резултатите

SILVERHAND Bulgaria OOD  -  Германия

 ...комуникативно ниво (проверява се в разговор по телефона) - професионален опит - личен автомобил - готовност за пътуване в други държави - способност за самостоятелна работа - комуникативност, ангажираност и работа в екип Нашето предложение: - атрактивно... 
Лесно кандидатстване Преди 23 дни

UniCredit Bulbank  -  гр. София

 ...отговорности Основните отговорности за позицията са: Осъществява, организира и управлява взаимоотношенията с ключови клиенти - държавни институции, централно правителство, общини, големи държавни и общински компании, включени в утвърдения му портфейл; Изпълнява поставените... 
Преди 21 дни

гр. София

660 - 2650 BGN
 .... С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 219/15.03.2019 г. на министъра на финансите...  ...за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел  „Регионални финансови институции“ на дирекция „Международни финансови институции” , както следва... 
Преди 5 дни

Агенция по заетостта  -  Сунгурларе (община)

Основни отговорности Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на "ДПЛД" с. Славянци Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...
Преди 16 дни

Агенция по заетостта  -  Раднево (община)

Основни отговорности изготвяне на КСС и др. технически документи във връзка с изпълняваното строителство на територията на общината; инвеститорски контрол; приемане на извършена СМР; подписване на първични документи и представяне за разплащане; участие в подготвянето на ...
Преди 20 дни

Агенция по заетостта  -  Бургас (община)

Основни отговорности специалист-охрана на защитена територия -резерват Ропотамо и Природни Резервати "Вельов вир" и "Пясъчна лилия" -охрана и контрол на региона, определени със Закона за защитените територии Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на...
Преди 10 дни

гр. София

2019 - 3412 BGN
 ...II. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” „Света София“ с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Гюешево“ № 21. 1. Условия за... 
Преди 5 дни

Агенция по заетостта  -  Панагюрище (община)

Основни отговорности Сформиране и ръководене на екип продажби Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...
Преди 13 дни

гр. София

Здравейте, не банкова финансова институция за кредитиране търси амбициозни хора за създаване на екип към офис в Люлин. Предлагаме граждански договор с възможност за развитие на трудов договор. Служебен телефон. Офис дейности и обслужване на клиенти. Работата е подходяща за всички... 
Преди 21 дни

Райфайзенбанк (България) ЕАД  -  гр. София

 ...Изготвяте регулярни отчети, презентации и др. свързани с дейността на отдела Съдействате при конкретни задачи свързани с клиенти финансови институции, вкл. регистриране и актуализиране на данните във файловете и системите Осигурявате техническа помощ по всички въпроси, свързани с... 
Преди 8 дни

Райфайзенбанк  -  гр. София

 ...по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...е лице, което: 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението...  ...АГП, ВКП и ВАП, както и между отделите във ВКП и ВАП и други институции. 2. Води дневник за получените и предадените на конкретните... 
Преди 10 дни

НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  -  гр. Добрич

 ...проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението; - други цели,... 
Преди 1 ден

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...е лице, което: 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението...  ...преписки, образувани между Прокуратурата на РБ и други институции; 6. Изготвя годишен отчет за делата, образувани от/срещу ПРБ;... 
Преди 7 дни

гр. София

 ...дори за студенти, настоящ и бивш педагогически и не педагогически персонал, пенсионери, лица заети в публична или държавна администрация, финансови институции, търговия и хотелиерство, майки в края на майчинството си и много, много други... -Среда от позитивни и развиващи... 
Преди 15 дни

Джи Ай Груп ЕООД  -  гр. София

1500 - 2000 BGN
 ...управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и...  ...; - Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки... 
Преди 9 дни

НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  -  гр. Благоевград

 ...осъществяване на дейност в частна полза. (4) Сдружението може, при осъществяване на дейността си, да си сътрудничи с други държавни и обществени институции и организации, фирми и други сдружения в рамките на Конституцията, действащото законодателство и настоящия Устав. (5)... 
Преди 1 ден

ИНВЕСТОР.БГ АД  -  гр. София

 ...работодател по въпросите на трудовото право; -Представлява интересите на дружеството пред органите на държавната власт и управление, органите на местното самоуправление, градските институции, както и в отношенията с други физически лица и юридически лица при решаване на правни... 
Преди 1 ден

ФРУТ ПАК ЕООД  -  гр. София

 ...счетоводно приключване и в процеса на междинен и годишен финансов одит; - Комуникация с банки, данъчна администрация, НОИ и други държавни институции; - Изготвяне на справки за нуждите на мениджмънта на компанията; - Подпомага работата на отдела в други счетоводни дейности... 
Преди 3 часа

гр. София

 ...и доставчици на английски, руски и български език; - Работа с търговски документи и логистични документи; - Комуникация с държавни институции; - Участие в маркетинговата дейност на компанията, посещение на специализирани изложения и събития в страната и чужбина - Архивиране... 
Преди 8 дни