Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавните институции

1-20 от 183 резултатите

Агенция по заетостта  -  гр. София
Основни отговорности - Предоставяне на информация във връзка с касови операции;- Извършване на мониторинг и анализ на транзакции;- Обработка на оспорени картови транзакции в България и чужбина;- Кореспонденция с търговски банки по повод задържани карти на АТМ;- Изготвяне ...
Преди 9 дни
Агенция по заетостта  -  Балчик (община)
Основни отговорности • Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута. Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги;• Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната...
Преди 16 дни
Агенция по заетостта  -  Велинград (община)
Основни отговорности по длъжностна х-ка Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър ...
Преди 20 дни
Агенция по заетостта  -  Нова Загора (община)
Основни отговорности Администрира процесите в офиса, грижи се за изпълнение на поставените цели, назначава и се грижи за екип Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...
Преди 4 дни
АН-Мари  -  гр. София
 ...по график. Да водите преговори с подизпълнители и инвеститори. Да управлявате хора и техника. Да можете да работите добре с държавни институции. Опит в изготвянето на оферти за клиенти   НИЕ ТЪРСИМ: Опит на подобна позиция поне 2 г. Умения за управление на хора и обекти... 
Преди 10 дни
Агенция по заетостта  -  Добрич (община)
 ...износ. Осъществява цялостно изпълнение на сделката съгласно вътрешнофирмените процедури.Поддържа отношения с митническите и други държавни институции Анализира и осъществява събираемост на вземанията за всички клиенти, които са ползвали само митнически услуги, в съответствие с... 
Преди 12 дни
Итали ЕООД  -  гр. Пловдив
 ...работа на персонала в обекта. 4. Контролира качеството на предлаганите продукти и услуги на клиентите. 5. Осъществява контакт с държавните институции във връзка с функционирането на търговския обект. 6. Провежда инструкции на персонала, свързани със ЗЗБУТ, РИОКОЗ, БАБХ,... 
Преди 6 дни
Arco Real Estate  -  гр. София
 ...Компанията работи изцяло по препоръките и насоките на Български държавен стандарт; Собствен сайт с голяма посещаемост и...  ...за нашите клиенти при кредитиране в различни банки и финансови институции; Собствена академия за сертифицирани брокери – ARCO Училище за... 
Преди 11 дни
HRS  -  гр. София
 ...софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви други документи в НАП, НОИ, БНБ, банки, общини и друга държавна или общинска институция; Работа с интернет банкиране – въвеждане на платежни нареждания. Компанията предлага: Високо стартово... 
Преди 25 дни
Agency Career  -  гр. София
 ...Задължения: - Обработка на първични и вторични счетоводни документи; - Регулярно подаване на месечни справки и отчети към държавните институции; - Организиране на разплащания с доставчици, клиенти, банки и др. - Изготвяне на справки за нуждите на мениджмънта; - Съставне... 
преди 2 месеца
Силвър Стар Ритейл ЕАД  -  гр. София
 ...и др. - Изготвя и актуализира информационни табели за демонстрационни автомобили (в шоурум) - Представлява компанията пред държавни институции (за разрешителни, комунални услуги и др.) - Осъществява комуникация с колеги от дилърствата в Пловдив и Варна, както и с холсейла... 
Преди 20 дни
Райт Клийнинг ООД  -  гр. София
 ...техническо обслужване на административни сгради и производствени помещения. В момента клиенти на компанията са корпоративни клиенти и държавни институции в цялата страна. Екипът на компанията се състои от над 700 квалифицирани служители. Във връзка с разширяване на дейността си,... 
Преди 13 дни
Adecco  -  гр. София
 ...участие в бизнес преговори и контрола и управлението на проектите с клиенти - Кореспонденция с български и чуждестранни партньори, държавни институции - Надлежно организиране и архивиране на проектна документация; бизнес и фирмена документация - Приемане на телефонни... 
преди 2 месеца
гр. София 840 BGN
 ...Народно събрание” № 2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за...  ...Начин за провеждане на конкурса: - публичен тест за нуждите на институцията и - интервю. 8. Необходими документи за кандидатстване: -... 
Преди 23 дни
Менпауър България ООД  -  гр. София
 ...управлението на човешките ресурси, чрез повече от 3900 офиса в 82 държави. В момента търсим за свой партньор - водеща компания в...  ...кардиология и ендокринология); Комуникация с Ръководители на държавни институции и търговски фирми, лекари специалисти, рекламни и PR агенции;... 
Преди 16 дни
Банка ДСК  -  гр. София
 ...(валутен, риск при акции и дялове на взаимни фондове, лихвен), държавен и контрагентски риск на Банката. ~Подпомага поддържането на вътрешнобанковата...  ...в екип Ние предлагаме: ~Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара; ~Възможност за развитие... 
Лесно кандидатстване Преди 17 дни
Национална агенция за приходите (НАП)  -  гр. София
 ...Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София (ТД на НАП София), ул. „Аксаков“ № 21, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-01-241/13.02.20... 
Преди 11 дни
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)  -  гр. София
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. Обучава студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен по специалности от професионалното направление "Икономика". В момента екипът ни търси специалист за позицията Организатор по... 
Преди 3 дни
Kims Consult Ltd  -  Германия
 ...чужбина. „Кимс Консулт“ ООД осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.За... 
Преди 2 дни
ДЖИ ПИ ГРУП АД  -  гр. София
 ...за всички групи и категории строежи. ДЖИ ПИ ГРУП ООД притежава също и Сертификат за работа на обекти на НАТО, както и Сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонтиране и преустройство на газови инсталации. ID 2108 Валидност... 
Лесно кандидатстване Преди 1 ден