Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавните институции

1-20 от 150 резултатите

Финтрейд Файнанс АД  -  гр. Видин
Търговски представител Финтрейд Файнанс АД е финансова институция, лицензирана от Българска Народна Банка, с основен предмет на дейност финансиране на малки и средни предприятия. Финтрейд Файнанс АД оперира в цялата страна чрез търговска структура и подкрепя бизнеса с... 
Преди 4 дни
Държавна агенция "Електронно управление"  -  гр. София
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ О Б Я В Я В А конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Информационни системи и е-услуги“ към дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове... 
Преди 7 дни
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  -  гр. София
ОБЯВЛЕНИЕ Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-01-485/10.10.2017 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Държавен експерт”... 
Преди 4 дни
Агенция по заетостта  -  Трявна (община)
Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не...
Преди 6 часа
Raiffeisenbank  -  гр. София
 ...Ако Вие имате: -  Висше икономическо образование -  Минимум 2 години  опит в банка или друга финансова институция -  Опит на подобна позиция (предимство) -  Познания за финансовия пазар в България (предимство) -  Опит в продажбите на услуги на клиенти -  Свободно... 
преди месец
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 11 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 11 дни
Национална агенция за приходите (НАП)  -  гр. София
 ..., ул. „Аксаков“ № 21, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите...  ...; предоставяне на информация на органи по приходите и външни институции. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на... 
Преди 6 дни
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  -  гр. Хасково
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността инспектор - 2 щатни бройки с месторабота гр. Пловдив и 1 щатна бройка с месторабота гр. Хасково, регионален отдел МН „Южна централна България“, главна дирекция “Метрологичен надзор”, Държавна... 
Преди 13 дни
БрайтПойнт ООД  -  гр. София
 ...на данни, свързани с начисляването и плащането на осигуровки; • Изготвяне на справки и отчети, изисквани от ръководството или държавни институции; • Изготвяне на трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, заповедите за освобождаване и трудовите книжки на... 
Преди 14 дни
Фондация за Нашите Деца  -  гр. София
 .... В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други... 
Преди 4 дни
гр. Бургас
 ...позитивни отношения с тях; Поддържане на активна кореспонденция с клиенти и партньори на компанията; Обработване и систематизиране на постъпващата кореспонденция; Работа с различни държавни и общински институции; Създаване и обработване на документи, свързани с дейността на фирмата
Преди 22 дни
Кеш Кредит  -  гр. Панагюрище, Област Пазарджик
Ние сме водеща финансова институция, специализирана в областта на микро кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди пазари. Към... 
Преди 14 дни
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  -  гр. София
 .... С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 938/10.10.2017 г. на министъра на финансите...  ...съюз в областта на държавните помощи; познаване на институциите на Европейския съюз; добро общо познаване на българското законодателство... 
Преди 4 дни
Менпауър България ООД  -  гр. Шумен
Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси с 2900 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение на нас. За един от нашите партньори търсим: Специалист качествен контрол в производство... 
Преди 18 дни
SYNECTICA  -  гр. София
 ...счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда; •Подготвяне на документи по проверки от държавни институции; •Извършване на плащания; •Отразяване на касовите операции и контрол на касовата наличност; •Участие в изготвянето на... 
Преди 11 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...цялостната дейност, свързана с процесуалното представителство на компанията. • Консултира становища и изготвя кореспонденция с държавни органи, институции, физически и юридически лица; • Преглежда приложените към съдебните книжа документи, удостоверяващи основанието и размера... 
преди месец
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. Плевен
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 11 дни
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  -  гр. София
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен инспектор” - 1 щатна бройка с месторабота - гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция... 
Преди 10 дни
Менпауър България ООД  -  чужбина
Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси, чрез повече от 3900 офиса в 82 държави. В момента търсим за свой партньор - компания, лидер в областта на хранителните добавки - амбициозни и проактивни кандидат за позицията: Медицински... 
Преди 13 дни