Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавните институции

1-20 от 139 резултатите

Министерство на земеделието, храните и горите  -  гр. София
Разработва експертни анализи, оценки, високо професионални становища, концепции, отчети, информации, планове, програми и позиции свързани с националните процедури за подпомагане на Министерството на земеделието, храните и горите при провеждане на политиката на ЕС и националната...
Преди 6 дни
Агенция по заетостта  -  Стара Загора (община)
Основни отговорности Сформиране на екип; реклама, продажба и събирания на кредити; Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за ...
Преди 19 дни
Агенция по заетостта  -  Каварна (община)
Основни отговорности обслужване на клиенти,продажба на банкови продукти Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...
преди месец
Райфайзенбанк  -  гр. София
 ...Ако Вие имате: -  Висше икономическо образование -  Минимум 2 години  опит в банка или друга финансова институция -  Опит на подобна позиция (предимство) -  Познания за финансовия пазар в България (предимство) -  Опит в продажбите на услуги на клиенти -  Свободно... 
преди 2 месеца
Дирекция Природен парк „Странджа“  -  Малко Търново (община)
 ...2 от ЗДСл и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и въз основа Заповед № 49 /22. 11. 2017 г. на...  ...парк /ДПП/ „Странджа“ със заинтересуваните научни и образователни институции; участва в организирането и провеждането на образователни... 
Преди 18 дни
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви други документи в НАП, НОИ, БНБ, банки, общини и друга държавна или общинска институция; Попълва своевременно електронни досиета за клиентите на компанията; Работа с интернет банкиране - въвеждане на... 
Преди 6 дни
Ипей АД  -  гр. София
 ...информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Наши клиенти са български и международни частни и държавни компании, като основно това са банкови и финансови институции. Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим отговорен човек на позицията... 
Преди 26 дни
Manpower  -  гр. Варна
 ...Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети; - Извършване на банкови разплащания; - Комуникация с банкови институции, данъчни органи, НОИ и други държавни институции; Ако това предложение ви е заинтригувало и отговаряте на посочените критерии,моля изпратете своето... 
Преди 10 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...цялостната дейност, свързана с процесуалното представителство на компанията. • Консултира становища и изготвя кореспонденция с държавни органи, институции, физически и юридически лица; • Преглежда приложените към съдебните книжа документи, удостоверяващи основанието и размера... 
Преди 17 дни
Adecco  -  гр. София
 ...участие в бизнес преговори и контрола и управлението на проектите с клиенти - Кореспонденция с български и чуждестранни партньори, държавни институции - Надлежно организиране и архивиране на проектна документация; бизнес и фирмена документация - Приемане на телефонни... 
Лесно кандидатстване Преди 6 дни
Agency Career  -  гр. София
 ...Задължения: - Обработка на първични и вторични счетоводни документи; - Регулярно подаване на месечни справки и отчети към държавните институции; - Организиране на разплащания с доставчици, клиенти, банки и др. - Изготвяне на справки за нуждите на мениджмънта; - Съставне... 
Преди 24 дни
"ТАКСИ МАКСИМ" ЕООД  -  гр. Пловдив
 ...свободно владеене на руски език - висше юридическо образование; - професионален стаж не по-малък от 3 години (съчетание на стажа в държавни (НАП, правоприлагащите органи) и частни организации ще бъде вашето предимство). Ние предлагаме: - пълен работен ден; -... 
Преди 6 дни
ТРЕЙДФАРМА ЕООД  -  гр. Варна
 ...партньори на фирмата; -съхранява и организира фирмената кореспонденция и документация; -подготвя и получава документи от държавни и общински институции (кадастър , общини и др.) ; -прави преводи , подготвя и подава официални документи; -следи за точното и навременно... 
Преди 19 дни
ТД Държавен резерв гр. Варна  -  гр. Варна
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" София 1000, ул.“Московска“№3, тел.:++35929210201, ++359 2 987-79-77, e-mail: ****@*****.*** Изх. №5064/01.12.2017г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за... 
Преди 4 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 27 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 27 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 27 дни
Национална агенция за приходите (НАП)  -  гр. София
 ...приходите /ЦУ на НАП/, бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 52, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № ЗЦУ 1654/06.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП ОБЯВЯВА КОНКУРС за 2 /две/ свободни щатни бройки... 
Преди 4 дни
Финис 2017 ЕООД  -  гр. София
 ...настъпили изменения в нормативната база. - Следи за плащанията и финансовата дисциплина. - Осъществява и поддържа контакти с банки, държавни органи и контрагенти на дружеството. - Организира, ръководи, контролира и отговаря за счетоводната дейност във фирмата. -... 
Преди 14 дни
BRM CONSEIL  -  Франция
 ...възнаграждение. Изисквания и очаквания: Кандидатът трябва свободно да говори френски език (минимално ниво B1). да бъде гражданин на една от държавите-членки на ЕС, притежаващи европейска диплома, призната от Директива 2005/36 / ЕО Ако ви интересува, изпратете автобиография на... 
Преди 5 дни