Работа В държавните институции

292 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Управител, специализирана институция

Основни отговорности Организира, ръководи и координира цялостната услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства". Заедно с екипа за управление на проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2- предоставяне...

Агенция по заетостта

Казанлък (община)
Преди 5 дни

Оперативен счетоводител

 ...КАМФУД“ - лидер в търговията за бързооборотни стоки оперираща в 3 държави. КАМ Маркет следва всички основни принципи на харддискаунта: най...  ...; Участва в изготвянето на справки за НСИ и други държавни институции; Изготвя периодични справки за вътрешни нужди; Съдейства и подготвя... 

КАМ 2014 - ЕООД

гр. София
Преди 20 дни

Градинар за сезонна работа в Лондон, Великобритания

5000 - 5500 BGN

Бъдете един от първите, които кандидатстваха
 ...кандидатите да са пребивавали във Великобритания преди 31.12.20г. и да притежават статут на уседналост за легално право на работа в държавата. Задължения: ~работа с косачки и храсторези; ~почистване и регулярна поддръжка на зелени площи; ~полагане на естествена и изкуствена... 

DIA Team Gardeners

Англия
Преди 3 дни

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, бул. ”Витоша” № 2 ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна...

 ...Кандидатът да е лице, което: #е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по...  ...преписки, образувани между Прокуратурата на РБ и други институции; #Изготвя годишен отчет за делата, образувани от/срещу Прокуратурата... 

Прокуратура на Република България

гр. София
преди месец

Коректор

 ...Google, с цел да увеличат значително продажбите си. Optimystica е компания, която е популярна не само в България, но и в още 11 други държави. Получихме и признание от независим сайт, който ни постави на първо място като фирма, оптимизирала по най-много SEO думи. Защото ние... 

Франчайзинг БГ

гр. София
Преди 20 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина - 8 (осем работни места),...

1535 BGN

 ...интервю – събеседване; ~Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес,... 
гр. София
Преди 5 дни

Доставчик на храна

500 - 1000 BGN на седмица

Бъдете един от първите, които кандидатстваха
 ...начин на работа Какво е Glovo? Glovo е мобилно приложение за доставки с което доставяме ВСИЧКО във вашия град! Оперираме в над 22 държави на 3 континента. Ние променяме начина, по който потребителите получават достъп до всякакъв тип стоки, като позволяваме това да се... 

АЙО КАРС

гр. София
Преди 3 дни

Социален работник, хора с увреждания и социални услуги

 ...предоставянето на финансова подкрепа . Работи пряко с граждани и институции, приема и обработва молби , жалби и сигнали.Извършва пронерки...  ...с увреждания.Изисква по служебен ред необходимата информацияот държавни институции, общинска администрация, както от физически и юридически... 

Агенция по заетостта

Плевен (община)
Преди 8 дни

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

 ...по график. Да водите преговори с подизпълнители и инвеститори. Да управлявате хора и техника. Да можете да работите добре с държавни институции. Опит в изготвянето на оферти за клиенти     НИЕ ТЪРСИМ:   Опит на подобна позиция поне 1 г. Умения за управление на... 

АН-Мари

гр. София
Преди 21 часа

Съдебен секретар

 ...етап - събеседване. Нормативни изисквания за заемане на длъжността: •да притежават българско гражданство или гражданство на друга държава - членка на Европейския съюз, на Конфедерация Швейцария или на друга страна по Споразумението за Европейското икономическо... 

Окръжен съд - Варна

гр. Варна
Преди 15 часа

Риск мениджър в Oтдел Управление на риска - корпоративни клиенти и институции

Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена с 3 работодателски награди в престижния конкурс на Career Show Awards 2021: • Златна награда – Най-добър работодател – Банкиране • Златна награда – Стратегия за вътрешни комуникации • Бронзова награда – Стратегия „Здраве и уелнес...

Райфайзенбанк

гр. София
Преди 13 дни

Предлагам работа

 ...професионално развитие и да работиш в офис и извън него - твоето място е при нас. Предлагаме ти: Гъвкаво работно време; Атрактивната бонусна система за позиция Кредитен консултант; Възможност за кариерно развитие; Възможност за работа в бързо развиваща се небанкова финансова институция.
Област Пловдив
Преди 7 дни

Оператор изходящи обаждания

 ...висше; Професионален опит: трудов стаж в кол-център е предимство; Опит при продажби по телефон е предимство; Опит във финансова институция е предимство; Отлични продажбени умения. Добра компютърна грамотност; Ясна дикция; Ние предлагаме: Работа във водеща... 

Dsk Bank

гр. Враца
Преди 3 дни

Публична поканa за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

 ...Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД се допуска лице, което: 1.1. е български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 1.2. има образователно-... 
гр. София
преди 2 месеца

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ - 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър, регулация и вертикално...

 ...14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 65 / 15.01.2019 г. на Кмета на общината...  ...характеристика: Да упражнява техническото обслужване на граждани, институции и ведомства; да поддържа актуална кадастрална и проектна... 
гр. Пазарджик
преди 2 месеца

Младши експерт

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 12546/20.12.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството... 

Академия на МВР

гр. София
Преди 13 дни

Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

 ...Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД се допуска лице, което: 1.1. е български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 1.2. има образователно-... 
гр. София
преди 2 месеца

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ С ОПИТ

 ...проверки от НАП; - Участие в изготвяне на годишни и междинни финансови отчети; - Водене на кореспонденция с административни и държавни институции и клиенти; - Други задачи, възложени от Ръкододител на счетоводен отдел. Изисквания към кандидата: - Висше образование в... 

Ай Еф Джи Консултинг ЕООД

гр. София
Преди 18 дни

Технически сътрудник

 ...работа: работа с клиенти на фирмата; водене и поддържане на деловодната система на фирмата; входиране на кореспонденцията от и до държавни институции; обработка на архивните досиета на фирмата; Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 1 ден

Главен експерт

1800 BGN

 ...(ЗЕ); -разглеждане на сигнали от трети страни, в т.ч. отчети за съмнителни сделки, сигнали от АСРЕ и регулаторни органи на други държави и извършване на задълбочен анализ относно необходимостта от започване на проучване; -подпомагане дейността на Комисията при осъществяване... 

Комисия за енергийно и водно регулиране

гр. София
Преди 4 дни