Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавните институции

1-20 от 271 резултатите

Агенция по заетостта  -  Лом (община)

Основни отговорности ЦЕНТЪР УЛ. КАЙМАК ЧАЛАН Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър...
Преди 25 дни

Агенция по заетостта  -  Батак (община)

Основни отговорности По длъжностна характеристика-консултира и обслужва клиентите на банката,регистрира и осчетоводява операции,извършва кръстосани операции и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...
Преди 11 дни

ТД Държавен резерв Бургас  -  гр. Бургас

 ...ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: ****@*****.*** Изх. № 2539/12.06.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 1... 
Преди 8 дни

Министерство на земеделието, храните и горите  -  гр. София

 ...осъществяването на правомощията на министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“. 3.... 
Преди 5 дни

гр. София

 ...управлението на социалната услуга „Дом за стари хора“ с адрес: гр. София, район "Възраждане", ж.к. "Зона  Б-5", бл. 4 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет. 1. Условия за... 
Преди 7 дни

Държавна агенция "Електронно управление"  -  гр. София

Подпомага началника на отдела при организирането на ефикасно и икономично управление, поддържка и експлоатация на центровете за данни и прилежащата инфраструктура (масиве за съхранение и архивиране на данни и софтуер, мрежи и комуникационно оборудване, друга компютърна техника...
Преди 1 ден

Държавна агенция "Електронно управление"  -  гр. София

Основна цел на длъжността е подпомагането на ръководството на Агенцията в провеждането на държавна политика в областта на информационните технологии и съобщения, свързани с обезпечаване на условия за реализиране на дейности, касаещи експлоатацията и поддръжката на Единната електронна... 
Преди 1 ден

ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД  -  гр. София

 ...застраховане, като: o Води преговори с пострадали лица от ПТП, с цел постигане на споразумение, осъществяване на комуникация с държавни органи и институции o Осъществява функциите по процесуално представителство и защита по възложените дела o Предоставя становища по... 
Преди 12 дни

Менпауър България ООД  -  гр. Варна

 ...Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети; - Извършване на банкови разплащания; - Комуникация с банкови институции, данъчни органи, НОИ и други държавни институции; Ако това предложение ви е заинтригувало и отговаряте на посочените критерии,моля изпратете ни... 
Преди 11 дни

Gi Group  -  гр. София

 ...управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и...  ...клиент - една от най-бързо развиващите се небанкови финансови институции за бързи кредити в страната търсим мотивирана и отговорна... 
Преди 9 дни

Джи Ай Груп ЕООД  -  гр. София

1500 - 2000 BGN
 ...управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и...  ...клиент - една от най-бързо развиващите се небанкови финансови институции за бързи кредити в страната търсим мотивирана и отговорна... 
Преди 12 дни

Копиком България ЕООД  -  гр. София

 ...архиви и висококачествено обслужване на корпоративно ниво. Работим с архитектурни студия, строителни компании, рекламни агенции, държавни институции и неправителствени организации. Нашият екипе изграден от високомотивирани млади хора, част от които студенти. Ние винаги... 
Лесно кандидатстване Преди 17 дни

АН-Мари  -  гр. София

 ...по график. Да водите преговори с подизпълнители и инвеститори. Да управлявате хора и техника. Да можете да работите добре с държавни институции. Опит в изготвянето на оферти за клиенти   НИЕ ТЪРСИМ: Опит на подобна позиция поне 2 г. Умения за управление на хора и обекти... 
преди 2 месеца

Synectica HR Management  -  гр. София

 ...класиране на документи и работни материали; Извършване на справки в различни ведомства (министерства, комисии, държавни агенции, данъчни органи и други институции); Внасяне и получаване на документи в/ от данъчните и съдебни органи и други публични институции; Техническо... 
преди месец

Manpower Bulgary  -  гр. Пловдив

 ...оперативните счетоводители; - Контролира подаването на данъчни декларации и справки, статистически отчети, отчети за БНБ и други държавни институции; - Извършва счетоводно приключване и изготвя статистически отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди,... 
преди 2 месеца

Synectica HR Management  -  гр. София

 ...Обработва и класира документи и работни материали; Извършва справки в различни ведомства (министерства, комисии, държавни агенции, данъчни органи и други институции); Внася и получава документи в/ от данъчните и съдебни органи и други публични институции; Организира... 
Преди 11 дни

ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София

 ...гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова... 
Преди 22 дни

Synectica HR Management  -  гр. София

 ...комисии към АБЗ; • Участие в изготвянето на становища на АБЗ по различни нормативни актове; • Осъществяване на взаимодействие с държавни институции и други партньори на АБЗ; • Координиране на дейността на АБЗ във връзка с членството и в Insurance Europe; • Изготвяне на... 
преди 2 месеца

Айкарт АД  -  гр. София

Консултант продажби ГифтКарт iCard е иновативна институция за електронни пари, член на MasterCard, VISA и JCB, действаща във всички европейски страни. Ние търсим кандидати като Вас, които да ни помогнат да променим света на финансовите услуги. Ако се интересувате от съвременни... 
Преди 24 дни

Айкарт АД  -  гр. Варна

Специалист Човешки ресурси iCard е иновативна институция за електронни пари, член на MasterCard, VISA и JCB, действаща във всички европейски...  ...справки за нуждите на мениджмънта, одиторите и отчитането пред държавни институции. Ако Вие притежавате: • Висше икономическо... 
Преди 24 дни