Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Застраховане

1-16 от 16 резултати

ЗАД „АРМЕЕЦ”  -  гр. София
 ...гарантира сигурност на своите клиенти и служители. Компанията обявява конкурс за длъжността: ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ" Описание на позицията: • Издаване на котации и застрахователни полици в рамките на оторизацията; • Обслужване на корпоративни... 
Преди 19 дни
ЗАД „АРМЕЕЦ”  -  гр. София
 ...управление гарантира сигурност на своите клиенти и служители. Компанията обявява конкурс за длъжността: ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ" Описание на позицията: • Оценка на риска и офериране на застрахователни продукти от клас Рисково застраховане; • Обслужване... 
Преди 19 дни
Uniqa  -  гр. Бургас
 ...Изисквания за заемане на длъжността: ~Образование: висше образование, степен бакалавър; ~Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство; ~Специфични умения: свидетелство за управление на МПС и възможност за чести пътувания; ~Езикови компетенции: английски... 
Преди 13 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...бакалавър; висше икономическо или юридическо образование е предимство; ~Професионален опит: минимум 1 година опит в областта на застраховането; ~Владеене на английски или немски език е предимство; ~Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер; ~Компетенции... 
Преди 19 дни
Дженерали  -  гр. София
 ...Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите... 
Лесно кандидатстване Преди 12 дни
Дженерали  -  гр. София
 ...Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите... 
Лесно кандидатстване Преди 8 дни
MR-Personal24  -  Германия
 ...Работодателят предлага: * Директен трудов договор с немското семейство и осигуряване в немската социалноосигурителна система (здравно застраховане, пенсионно застраховане, застраховка обгрижване и безработица, както и възможност за детски добавки за учащи деца до 25-годишна... 
Преди 14 дни
"ДЗИ - Общо застраховане " ЕАД  -  гр. Бургас
КОНСУЛТАНТИ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ, ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ И БАНКОВИ Главна Агенция на ДЗИ гр. Бургас търси за обновената си търговска структура от Професионални Застрахователни Консултанти : КОНСУЛТАНТИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И БАНКОВИ ПРОДУКТИ... 
Преди 18 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...администриране и архивиране на застрахователни договори и други документи, извършвано от служителите в отдела при спазване Кодекса на застраховането и вътрешните правила и процедури на компанията; ~Ръководи, контролира и отговоря за ефективната работа на отдела; ~Проверява... 
преди 2 месеца
Uniqa  -  гр. София
 ...Счетоводство и контрол и Финанси, степен магистър е предимство; ~Професионален опит: минимум 3 години професионален опит в областта на застраховането или в одиторска компания с фокус върху застрахователния сектор; ~Лицензи и сертификати: професионална квалификация ACCA или CFA е... 
Преди 20 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...образователна степен магистър и икономическо образование са предимство; ~Професионален опит: минимум 4 години опит в областта на застраховането; опит в застраховането, свързан с продажби на застрахователни продукти и обслужване на застрахователни брокери, е предимство; ~Езикови... 
преди 2 месеца
Дженерали  -  гр. София
 ...Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите... 
Лесно кандидатстване преди месец
Uniqa  -  гр. София
 ...образование или висше икономическо или юридическо образование е предимство; ~Професионален опит: минимум 2 години опит в областта на застраховането на подобна позиция; ~Езикови компетенции: владеене на английски или немски език е предимство; ~Компютърна грамотност: отлични... 
преди месец
Uniqa  -  гр. София
 ...степен магистър е предимство; ~Професионален опит: минимум 3 години професионален опит като Главен счетоводител; опит в областта на застраховането е предимство; ~Специфични познания: Задълбочени познания по Международни Стандарти за Финансова Отчетност, нормативна база и... 
Преди 20 дни
МАПИ 2005 ООД  -  гр. Созопол, Област Бургас
 ...нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана и за застраховане; г) компютърните системи за управление и организация на хотелската и ресторантьорската дейност. V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА... 
Преди 6 дни
Uniqa  -  гр. София
 ...Изисквания за заемане на длъжността: ~Образование: висше образование, степен бакалавър; ~Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство; ~Езикови компетенции: отлично владеене на английски език ; владеене на немски или френски език е предимство; ~Компютърна... 
преди месец