Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа За счетоводители

1-20 от 107 резултатите

MobiSystems  -  гр. София
 ...нуждите на ръководството; Задължения на материално отговорно лице и работа с каса; Изпълнение на други задачи, възложени от главния счетоводител. Изисквания към кандидатите: Висше икономическо образование; Много добра компютърна грамотност – (MS Office, Excel),... 
Преди 12 дни
HRS  -  гр. София
Отговорности: Отговаря за своевременната обработка на счетоводните документи и воденето на отчетността на съответното дружество; Подреждане и архивиране на счетоводни документи и въвеждането им в счетоводен софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви...
Преди 20 дни
Toro Group S  -  гр. София
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – РАЗХОДИ За наш клиент, водеща медийна компания, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Оперативен Счетоводител – Разходи (по заместване) Основни отговорности Контрол и осчетоводяване на получените разходни първични счетоводни документи... 
Лесно кандидатстване Преди 21 дни
ТРЕЙДФАРМА ЕООД  -  гр. Варна
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: - Ежедневни счетоводни операции - преглед и подготовка на разходни документи, организация и обработка на всякакъв вид счетоводна документация и др.; - Изготвяне на финансови отчети и данъчни декларации според българските счетоводни стандарти; - Участие...
Преди 6 дни
ЕЙЧ АР ПРО  -  гр. София
За наш клиент, утвърдена търговска компания, търсим да наемем амбициозен и мотивиран специалист за позицията: Оперативен счетоводител Отговорности: Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи; Осчетоводяване на движението по разплащателните сметки... 
Преди 5 дни
гр. София 800 BGN
 ...счетоводна къща; - Извършвате допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата във фирмата и да подпомагате Главния Счетоводител. Изисквания към кандидатите: - Имат висше счетоводно образование; - Работят добре с Word и Excel; - Познават добре ЗДДС, ЗКПО и... 
Преди 19 дни
МАРИЦАТЕК АД  -  гр. Пловдив
"Марицатек" АД обявява конкурс за длъжност "Оперативен счетоводител". ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Висше икономическо образование - бакалавър или магистър по специалността счетоводство и контрол или средно-специално икономическо образование. Познаване и умение за... 
Преди 5 дни
Мармет АД  -  гр. София
 ...операции. - Оформяне на документи, свързани с финансовата дейност на компанията. Изисквания: - Висше икономическо образование - „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“. - Професионален опит като оперативен счетоводител. - Умения за работа с Бизнес Навигатор е предимство.
Преди 18 часа
Технова консулт  -  гр. София
Счетоводител Основни задължения и отговорности: • Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и Националните счетоводни стандарти; • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи • Взима... 
Преди 15 дни
Agency Career  -  гр. София
 ...на персонал и организиране на бизнес обучния. Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция: Оперативен счетоводител Изисквания: - Висше образование - диплома за „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или друга подходяща специалност. - Минимум пет... 
преди 2 месеца
Агенция по заетостта  -  гр. София 600 BGN
Основни отговорности Осчетоводяване на първични счетоводни документи. Засичане на салда на клиенти, банки и доставчици. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща ...
Преди 18 дни
Област София-град
Текст:  Търсим за свой клиент фирма спедитор сухопътна и въздушна спедиция     ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Търсим опитен оперативен счетоводител, който да може да изготвя първични счетоводни документи, да следи паричните потоци, издава фактури, пише платежни нареждания и да... 
Преди 25 дни
Агенция по заетостта  -  гр. Пловдив 800 BGN
Основни отговорности счетоводна дейност,кандидатите да имат трудов стаж по специалността мин. 2 години Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...
Преди 5 дни
ТРЕЙДФАРМА ЕООД  -  гр. Варна
Компания с традиции и опит в хотелиерския бизнес търси да назначи оперативен счетоводител-ваучерист Описание на длъжността : -Води кореспонденция с туроператори; -Издава инвойси; -Проверява дължими суми и следи плащанията ; -Залага тарифи в хотелския софтуеър; -Активно... 
Преди 21 дни
Агенция по заетостта  -  Завет (община) 510 BGN
Основни отговорности Да оформя и обработва документи свързани с финансовата дейност Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения ...
преди месец
Калисто-ДИ ЕООД  -  гр. София
На тази позиция кандидатът: - ще въвежда първични документи; - ще изготвя ДДС справки -декларации, Интрастат и други текущи данъчни декларации: - ще изготвя различни по вид месечни отчети, в зависимост от дейността на дружествата; - ще изготвя годишни финансови отчети...
Преди 14 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София 1718 BGN
Основни отговорности Подпомага Бранд мениджъра при подготовката и изпълнението на годишните маркетинг планове, стратегии и бюджет, с оглед постигане на целите на компанията.Изготвя доклади за маркетинг дейностите, свързани с марката на компанията, като следи за тяхното съответствие...
Преди 19 дни
Агенция по заетостта  -  Неделино (община) 510 BGN
Основни отговорности Съгласно длъжностна характеристика Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 15 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София 1438 BGN
Основни отговорности Да извършва специализирани счетоводни операции, свързани с конкретни счетоводни функции-пасивни/активни сметки, главни книги и др. и доставянето на навременни и точни репорти на мениджмънт екипа и/или външни власти в съответствие с политиките и практиките...
Преди 19 дни
Агенция по заетостта  -  Бургас (община) 675 BGN
Основни отговорности контролира финансовия документооборот,като проверява за валидност и точност на фактурите Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за трудоустроен...
Преди 14 дни