За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.

Работа Земеделска гр. София

3 обяви за работа

Получаване на нови обяви за работа по пощата

Конкурс за длъжността „младши експерт”, код на длъжността: 0102 в отдел „Промяна на предназначението...

610 BGN

Министерство на земеделието, храните и горите

 ...квалификация - Word, Excel, Internet и др. 2. Описание на длъжността: Подпомага дейността на структурите на МЗХГ в областта на опазване на земеделските земи и промяна на тяхното предназначение, разпореждане със земи, рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни... 
гр. София
Преди 21 дни

Стажант - Инженер ВиК

Project Planning & Management Ltd.

 ...форма на заетост като например: трудово/служебно правоотношение; стопанска дейност като търговец по ТЗ, вкл. ЕТ; тютюнопроизводител/земеделски производител; договор за управление и контрол; свободна професия; извънтрудови правоотношения; договор за изработка, услуга. Ако имате... 
гр. София
преди 2 месеца

Младши експерт в отдел "Политика и методология", дирекция "Биологично производство

610 BGN

Министерство на земеделието, храните и горите

 ...процедури и образци на документи за изпълнение на дейностите по прилагане, надзор и контрол на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, както и насоки и указания за контролиращите лица. 3. Начин за провеждане на конкурса: - Решаване на тест -... 
гр. София
Преди 21 дни