Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Като счетоводител

1-20 от 41 резултатите

Георгиева  -  гр. София
Основни задължения: • Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи; • Изготвяне на финансово-счетоводна документация, съгласно действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти; • Изготвяне на текущи справки; • Комуникация с клиенти. Изисквания...
Преди 13 дни
ХРИМЕНА-ЕООД  -  гр. Ямбол
Търся счетоводител за изготвяне на заплати, платежни, Д1, Д6, уведомления по КТ и ел. банкиране
Преди 5 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
Основни задължения: - Осчетоводява активи - разходи за придобиване (закупуване, изграждане);капитализиране на активи, отписване на активи - бракуване, продажба; - Участва в инвентаризация на активи и тяхното осчетоводяване; - Изготвя месечни справки и анализи; - Цялостно...
Преди 6 дни
Еlteh  -  гр. Пловдив
Счетоводна кантора,работеща основно с чуждестранни клиенти, търси опитен специалист за позицията Оперативен счетоводител. Фирмата предлага много добри условия за работа и професионална реализация. Изисквания: - Образование- икономическо - Опит като счетоводител- мин.... 
Преди 25 дни
"КОУТС България" ЕООД  -  гр. София
КОУТС България ЕООД търси да назначи стажант Счетоводител, в гр.София Изисквания към кандидатите: Висше образование (специалности: Счетоводство и контрол или Финанси ); Компютърна грамотност: MS-Office; Владеене на англ.език; Без трудов стаж по специалността; Кандидатите да... 
Преди 5 дни
Бизнес школа  -  гр. София
 ...на персонал и организиране на бизнес обучния. Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция: Оперативен счетоводител Изисквания: - Висше образование - диплома за „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или друга подходяща специалност. - Минимум... 
Преди 12 дни
Хени България ЕООД  -  гр. Елин Пелин, Област Софийска област
Изисквания: Висше образование- Финанси, Счетоводство и контрол, или друга икономическа специалност; Доказан опит на подобна позиция- минимум 3г.; Познаване на нормативното законодателство и националните и международни счетоводни стандарти; Много добри компютърни умения...
Преди 12 дни
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...една от най- бързо развиващите се и утвърдени счетоводни къщи на пазара, търсим да назначим мотивиран специалист на позицията: Счетоводител Отговорности: Отговаря за своевременната обработка на счетоводните документи и воденето на отчетността на съответното дружество... 
Преди 26 дни
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...компания, която е част от най-големия холдинг за недвижими имоти в България, търсим да назначим мотивиран професионалист за позицията: Счетоводител с немски език Екипът, който е позициониран в офиса в София, управлява недвижими имоти в Германия като същевременно предлага на... 
Преди 24 дни
Агенция по заетостта  -  Смядово (община) 481 BGN
Основни отговорности осчетоводяване на активи, пасиви, ФРЗ, ДДС, изготвяне на отчети и справки Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...
Преди 5 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София 631 BGN
Основни отговорности Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи.Целева група младежи до 29г. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...
Преди 6 дни
Агенция по заетостта  -  Варна (община)
Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения ...
Преди 18 дни
Адрия Консулт ЕООД  -  гр. София
 ...Консулт" ЕООД стартира процедура за подбор на персонал. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Код по НКПД: 2411 6004 Наименование на позицията: „Счетоводител“ ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Оформя документите, свързани с финансовата дейност. 2.Обработва счетоводните документи по... 
Преди 6 дни
HRS  -  гр. София 800 - 1700 BGN
 ...компании от ЕС, които имат водеща роля на търговския пазар у нас. За тях търсим да назначим амбициозен и мотивиран служител на позиция: Счетоводител Отговорности: • Осигурява ежедневно и точно осчетоводяване на фирмени транзакции; • Класифицира и сортира, подрежда и... 
преди месец
Агенция по заетостта  -  Карлово (община) 508 BGN
Основни отговорности осчетоводяване на първични счетоводни документи, съставяне на ВЗ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения ...
Преди 25 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София 750 BGN
Основни отговорности Изпълнение на дейности свързани със счетоводната отчетност, съгласно действащото законодателство. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Непрекъсваемо Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за...
Преди 18 дни
Ейч Ар Ес ЕООД  -  гр. София
 ...годишен опит на пазара, специализираща в превози на хладилни товари по шосе, търсим да назначим мотивиран специалист на позицията: Счетоводител - деловодител Отговорности: Води деловодната документация на дружеството, в това число входяща и изходяща кореспонденция;... 
Преди 6 дни
Министерство на земеделието и храните  -  гр. София
1. Описание на длъжността: Изпълнява определени функции, свързани със счетоводната дейност на министерството в съответствие със Закона за счетоводството, действащата нормативна уреда в бюджетната сфера и разработения индивидуален модел на счетоводна политика. Изготвя бюджетни...
Преди 13 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София 900 BGN
Основни отговорности Обработка на счетоводни документи, разплащания, кореспонденция с клиенти, ТРЗ. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...
Преди 12 дни
Агенция по заетостта  -  Варна (община)
Основни отговорности Организира, конторолира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището, отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства и отразяване в счетоводните документи на движението им, организира и отговаря за своевременното и правилно...
Преди 12 дни
123