За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа На регистратура

1-12 от 12 резултатите

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...подпис входяща/изходяща кореспонденция на следователите от отдела. 8.2.    Подготвя и предава изходящата кореспонденция на служба „Регистратура и деловодство“ - за изпращане. 8.3.    Ежедневно предава на служителите от Аналитичното звено в НСлС копия на технологични... 
Преди 10 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...професионален опит /при наличие на такива/; 8. други документи, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. Начин... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 7... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. III. Процедура... 
Преди 22 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. III. Процедура... 
Преди 22 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. Начин за... 
Преди 16 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. Процедура... 
Преди 22 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...прокуратура – Пловдив, определя лицето класирано на първо място, за спечелило конкурса. Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ сградата на Районна прокуратура гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.VІ, стая 624, всеки работен ден от 09.00... 
преди месец

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...лично или чрез пълномощник в 1-месечен срок от публикацията в централен ежедневник на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, етаж 2, Регистратура на СГП, телефон: 02/9219249. V. Провеждане на конкурса: Конкурсната комисия извършва действията по провеждането на конкурса,... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. Начин... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...дневен срок от датата на публикацията в местен ежедневник на адрес: гр. Монтана, Съдебна палата, ул. „Васил Левски” № 24, ет.4, служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура - Монтана, телефон 096/395 191, Административен секретар при ОП - Монтана. Всички... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 .... автобиография; 8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 7... 
преди 2 месеца