За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа На регистратура

1-13 от 13 резултатите

ГППДП Диамед София ООД  -  гр. София

 ...документи и електронни таблици) и работа с електронна поща. 3. Медицинско образование се счита за предимство. 4. Опит като отговорник регистратура в медицинска практика се счита за предимство. 5. Възможност за работа на смени. 1. Работа в страхотен екип от лекари и... 
Преди 24 дни

Агенция по заетостта  -  Смолян (община)

Основни отговорности Лицето да е регистрирано по постоянен адрес в гр. Смолян. Лицето да притежава валидно разрешение за достъп до класифицирана с ниво "Секретно". Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...
Преди 5 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...професионален опит /при наличие на такива/; 8. други документи, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. Начин... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в Административната сграда на НСлС, кабинет № 106 с адрес: гр. София... 
Преди 5 дни

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес: гр. София,... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. III. Процедура... 
преди месец

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...прокуратура – Пловдив, определя лицето класирано на първо място, за спечелило конкурса. Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, намираща се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3 ет.6 стая 618, където ще е... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...лично или чрез пълномощник в 1-месечен срок от публикацията в централен ежедневник на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, етаж 2, Регистратура на СГП, телефон: 02/9219249. V. Провеждане на конкурса: Конкурсната комисия извършва действията по провеждането на конкурса,... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 7... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер. III. Процедура... 
преди месец

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...дневен срок от датата на публикацията в местен ежедневник на адрес: гр. Монтана, Съдебна палата, ул. „Васил Левски” № 24, ет.4, служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура - Монтана, телефон 096/395 191, Административен секретар при ОП - Монтана. Всички... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 .... автобиография; 8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 7... 
преди 2 месеца

Прокуратура на Република България  -  гр. София

 ...други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата. Място на подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 7... 
преди 2 месеца