Работа Право гр. Русе

1-8 от 8 резултатите

Vivacom  -  гр. Русе

 ...движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни;... 
Преди 4 дни

ЕТ Корект 2003 - Силвия Кирова  -  гр. Русе

 ...организираност и трудова дисциплина. РАБОТОДАТЕЛЯТ ПРЕДЛАГА: - Дългосрочност на трудовите взаимоотношения; - Изградени стандарти и правила на работа; - Много добро заплащане. Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на изискванията,... 
Преди 1 ден

Vivacom  -  гр. Русе

 ...движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни;... 
Преди 7 дни

ЕТ Корект 2003 - Силвия Кирова  -  гр. Русе

 ...СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК: ЗАДЪЛЖЕНИЯ: - Проверява и изучава подробно проектите на всички части; - Работа с административни документи; - Прави анализи и количествени изчисления; - Следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и технологичните спецификации.... 
Преди 11 дни

ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД  -  гр. Русе

 ...да ги подпомагаме по пътя на техния кариерен растеж. Предизвикахме ли интереса ви? Моля изпратете Ваша автобиография, ще се радваме да се запознаем! Вашата кандидатура ще бъде разгледана в пълна конфиденциалност и при спазване на правилата за защита на личните данни.
Преди 9 дни

VIVACOM  -  гр. Русе

 ...Като търговец във VIVACOM Активно продаваш всички продукти и услуги в магазинната мрежа Намираш най-подходящото решение според потребностите на клиента Консултираш клиенти с усмивка и грижа Следваш правила и процедури за обслужване на клиенти на компанията Ти си на ход!
Преди 23 дни

VIVACOM  -  гр. Русе

 ...юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени... 
Преди 23 дни

Министерство на земеделието, храните и горите  -  гр. Русе

 ...пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец); - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и... 
Преди 21 дни