Работа Програмист на cnc

530 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Програмист, уеб сайтове

1500 BGN

 ...Основни отговорности Работи в екип програмисти.Мястото е по чл.38 от ЗХУ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за трудоустроен Умения за работа с компютър... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 14 дни

Програмист, уеб сайтове

1200 BGN

Основни отговорности Програмиране на уеб базирани софтуерни системи Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за трудоустроен Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 26 дни

Програмист, софтуерни приложения

3000 BGN

Основни отговорности Разработване, създаване, програмиране, подържане и актуализиране на софтуерни продукти с JAVAРаботното място е по чл.38 от ЗХУ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) ...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Програмист, софтуерни приложения

7400 BGN

Основни отговорности Разработване на уебсайт на клиети, използвайки всички най-нови техники;Внедряване на адаптивен дизайн, оформяне на потребителския интерфейс, ходобряване на потребителските взаимодействия и потоци Вид трудов договор Безсрочен Работно време...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 29 дни

Програмист, уеб сайтове

6000 BGN

Основни отговорности Дизайн и разработка на платформа от следващо ниво.Работното място е по чл.38 от ЗХУ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за трудоустроен...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Машинен оператор / настройчик-програмист (Германия)

12 EUR на час

Нашето предложение: атрактивно възнаграждение: 12 EUR бруто / час + нето добавки настаняването е организирано и се заплаща от работодателя (безплатно за служителя) немски трудов договор директно с немския работодател удържане на данъци и социални осигуровки от ...
Германия
Преди 22 дни

Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

1800 BGN

Основни отговорности настройване на ММ с ЦПУ, окачествяване на готова продукция, зареждане на машината с материали Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без...

Агенция по заетостта

Панагюрище (община)
Преди 22 дни

Машинен Оператор

Отговорности - Осигурява непрекъснатата работа на машината/линията - Извършва текуща поддръжка и настройки на машината/линията, предотвратява и отстранява причините за микро прекъсвания, принудителни престои, отклонения на качеството - Отговаря за навременното включване и...

Manpower Group

гр. Пловдив
Преди 18 часа

Програмист, софтуерни приложения

Основни отговорности Пише код, елегантен и издържан код на Groovy и Java, използвайки нашите инструменти Gradle, Spring, Jersey и др. Поема отговорност и прилага самостоятелност в работата си. Документира и поддържа софтуерната футнкционалност. Участва в прегледа на кода...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 27 дни

CNC оператор/програмист

15 EUR на час

 ...дългосрочна заетост и професионално развитие ~право на отпуска ~много добра подкрепа от нашия екип Вашите отговорности: ~обслужване на CNC машини по работни указания и указания на ръководителя ~смяна на инструментите ~боравене с различни измервателни средства ~боравене с... 

SILVERHAND Bulgaria OOD

Финландия
Преди 2 дни

Специалисти на CNC - машини за Германия

2000 - 2100 EUR на месец

Специалисти на CNC - машини с добър немски за работа в региона на Нюрнберг, Германия Необходим е опит по програми като Iinumerik, Fanuc, Neidenhain, Mazatrol, Dialog за тази позиция. Във връзка със специфичния характер на работата от кандидатите се изисква: да са физически... 

Експершънс ЕООД

Германия
Преди 2 дни

Програмист, софтуерни приложения

Основни отговорности Разработва програмни продукти и база данни. Съставя алгоритмите и интерфейса на продукта въз основа на задание. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 14 дни

Програмист, софтуерни приложения

Основни отговорности Преглежда задачи, критерии за одобрение и дефинира условия за тестване; Самостоятелно проектира тест сценарий и скриптове в съответствие с предварително определени критерии, записва и отчита резултататите; Анализира и отчита тестовите дейности и резултати...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Програмист, софтуерни приложения

650 BGN

 ...Основни отговорности Програмист мобилни софтуерни приложения - разработва програмни продукти и база данни, съгласно предварително подготвени бизнес и/или технически изисквания и спецификации, основно базирани на iOS; съставя алгоритмите и интерфейса на продукта въз основно... 

Агенция по заетостта

Варна (община)
преди месец

Програмист, софтуерни приложения

3000 BGN

 ...Основни отговорности Програмист ,софтуеърни приложения JavaScriptРазработване на софтуер с JavaScript технологии,комуникация с клиенти,тестване на произведените продукти,провеждане на техн.лекции и обучения и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Програмист, уеб сайтове

2300 BGN

Основни отговорности Софтуерен инженер - разработва архитектурата и специфичните модули на системата, подготвя технически спецификации в зависимост от бизнес изискванията на търговеца. Оценява сложността и времето за изпълнение конкретно поставените задачи. Отчита времето...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 19 дни

Програмист, софтуерни приложения

3000 BGN

Основни отговорности на работникаИнженер качествен контрол 2.Управлява оценяването на системата според различните условия.Проетира и поддържа инженерни тестове на базата на продуктова спесификация.Сигнализира за проблеми,автоматизира тестове,създава технически записи....

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Машинен оператор

Основни отговорности Съгласно длъжностна характеристика. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са...

Агенция по заетостта

Панагюрище (община)
Преди 6 дни

Програмист, софтуерни приложения

5968 BGN

Основни отговорности Проектира и имплементира софтуерни решения Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за трудоустроен Умения за работа с компютър Не...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 15 дни

Програмист, системи за управление на бизнеса

Основни отговорности Разработване на нови SAP приложения чрез иизползванет на АВАР технология; Оптимизиране и поддържка на съществуващите софтуерни прилоения; Работа с нови SAP технологии, разрешаване на проблеми и онстраняване на грешки в системата. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 21 дни