2500 - 3000 BGN

Изисквания: Новооткриващ се Център за психология и психотерапия в гр. София желае да назначи на работа психолози, психотерапевти за работа с възрастни и двойки, както и детски психолози и психотерапевти. Работата се състои в провеждане на психотерапевтични сеанси и/или психологични... 

Център за психотерапевтична и психологична помощ

гр. София
Преди 7 дни

933 BGN

 ...направление - Филология 2.3. Област на висшето образование - Социални, стопански и правни науки 2.3.1. Професионално направление - Психология, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки Класификатор на областите на висшето... 

Район "Северен" Община Пловдив

гр. Пловдив
Преди 6 дни

40 BGN на ден

 ...БАН за учебната 2023/2024 г., на един редовен докторант по научна специалност „Психофизиология” към професионално направление 3.2. Психология, на тема „Нелинейна динамика на процесите на внимание” Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика... 

Институт по Невробиология, БАН

гр. София
Преди 23 часа

200 BGN

 ...задържането на служители. Какво очакваме от теб? Висше образование – с предимство в сферата на управление на човешките ресурси, психология. 3 години професионален опит, в сферата на човешките ресурси ще се счита за предимство. Отлични аналитични, организационни, комуникативни... 

Лидл България ЕООД & КО. КД

гр. София
Преди 3 дни

2600 - 2700 BGN

 ...Отговорност, прецизност и способност за работа с чувствителна информация; Висше образование в областта на човешките ресурси, психология или подобна специалност би било плюс. Компанията предлага: Конкурентно възнаграждение и бонусна програма; Допълнителни социални... 
гр. София
Преди 7 дни
 ...Областна дирекция на МВР – Смолян да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” - МВР, до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014... 

Областна дирекция на МВР Смолян

гр. Смолян
Преди 22 дни