Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Специалист

1-20 от 450 резултатите

Прима Интелект  -  чужбина

 ...с увеличаващите се нужди на нашите клиенти от специализирана помощ в сферата на обработката на Работните заплати търсим да назначим Специалист "Работни заплати и Трудови досиета". ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1) Обработва, изчислява и превежда работни заплати, подготовка на месечни... 
Преди 9 дни

Агенция по заетостта  -  Иваново (община)

Основни отговорности изготвя проекти на документи и изв.д-ти, св.с устройство на територията и поддържане на кадастъра на територията на Община Иваново, регл.в ЗУТ и ЗКИР; участва в комисии; изг.скици, удостоверения, справки и др. Вид трудов договор Безсрочен ...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Видин (община)

510 BGN
Основни отговорности Информиране и консултиране на ТРЛ и работодатели;Регистрация на ТРЛ;Посредничество по информиране и наемане на работа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата...
Преди 9 дни

Агенция по заетостта  -  Чирпан (община)

510 BGN
Основни отговорности по дл. характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...
Преди 2 дни

Агенция по заетостта  -  Самоков (община)

510 BGN
Основни отговорности Осъществява ремонт и контролира дейността на енергетично оборудване и парната инсталация, поддържа хигиенното състояние на помещенията в посетителски център, информира обществеността за ценностите на парка и популяризирането му. Вид трудов договор...
Преди 14 дни

Агенция по заетостта  -  Хасково (община)

Основни отговорности Превоз на служители до обекти в региона Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Електронни...
Преди 14 дни

VIP Security Ltd.  -  гр. София

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА: - Висше икономическо образование. - Задълбочено познаване на българските нормативни актове в областта на трудовото и осигурително законодателство. - Опит на същата или сходна позиция - минимум 2 години. - Добра компютърна грамотност - MS Office, Internet...
Преди 5 дни

Агенция по заетостта  -  Своге (община)

650 BGN
Основни отговорности Посреща туристите и осигурява транспортирането на туристите, оформя документите и осигурява защита на интересите Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е...
Преди 9 дни

Агенция по заетостта  -  гр. София

1400 BGN
Основни отговорности Вие ще управлявате предоставеното Ви от клиента портфолио в хранително-вкусовия сектор.Ще отговаряте за ключови клиенти на компанията/производители в хранително-вкусовата промишленост/ и ще трябва да намирате нови такива на територията на България. ...
Преди 6 дни

Агенция по заетостта  -  Костинброд (община)

750 BGN
Основни отговорности с-но длъжностна характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър...
Преди 21 дни

Агенция по заетостта  -  Котел (община)

510 BGN
Основни отговорности По длъжносттна характеристика Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Преди 7 дни

Agency Career  -  гр. София

 ...фирма за подбор на персонал и организиране на бизнес обучения. Във връзка с дейността на наш клиент стартираме подбор за позиция: Специалист, обществени поръчки Изисквания: - Висше строително образование; - Опит в остойностяването на строителни обекти; - Знания за разчитане... 
Преди 7 дни

"Д-р Фесток АОИПИДП" ЕООД  -  гр. София

500 BGN
-Посрещане и настаняване на пациентите; -Поддържане на контакт с пациентите и проявяване на отзивчивост към техните нужди и желания; -Ръководене и синхронизация на работния график; -Своевременно и пълно попълване на медицинската документация по указания на лекаря по ...
Преди 9 дни

Агенция по заетостта  -  Хасково (община)

Основни отговорности Вземане на проби от повърхностни,подземни и отпадъчни води. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа...
Преди 14 дни

Work in Time GmbH  -  Германия

 ...е агенция за подбор на персонал с утвърдено през годините име. Ние се фокусираме върху подбора и преотстъпването на квалифицирани специалисти, инженери, техници, занаятчии и майстори за индустриални и занаятчийски предприятия в цяла Германия. Нашите служители са електротехници... 
Преди 7 дни

Агенция по заетостта  -  Мездра (община)

Основни отговорности извършване на периодичен контрол на състоянието на производственото планиране чрез XPPS и DEV система. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...
Преди 8 дни

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД  -  гр. София

Нашият клиент е българска туристическа агенция работеща в сферата на outgoing туризма. Разчитайки на висок професионализъм и мотивиран и отдаден екип, компанията се е наложила като разпознаваема марка, отличаваща се с креативност, качество и коректност. -Oпит на подобна позиция...
Преди 9 дни

Райфайзенбанк  -  гр. София

Ако Вие имате: -  Висше икономическо образование, Банково дело е предимство -  Предишен банков опит  (предимство) -  Познаване на правните норми, касаещи налагането на запор  (предимство) -  Добри компютърни умения (Excel, MS Office) -  Ползване на английски език на работно...
Преди 2 дни

A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH  -  Германия

 ...работодател с опит в наемането и управлението на персонал почти 18 години. С вече 46 филиала в цяла Германия, ние търсим български специалисти за работа на немски трудов договор при немски условия на труд по обектите ни в цялата страна. Вие прокарвате вентилационни канали... 
Преди 2 дни

Star Personaldienste GmbH  -  Германия

Ние сме немски работодател с опит почти 18 години в назначаването и управлението на специалисти в областта на индустрията и занаятите с клиенти в цяла Германия. Вие сте електротехник с опит в изграждане и саниране на битови електроинсталации, изтегляне на кабели, връзване... 
Преди 6 дни