Работа Столична община

79 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Конкурс за длъжността Главен експерт - 1 /една/ щатна бройка към дирекция "Европейски фондове, стратегическо...

ОБЯВЛЕНИЕ   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 852 / 11.04.2017 год. на Кмета на общината   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността  Главен експерт... 
гр. Пазарджик
преди 2 месеца

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт - 1 работно място, в дирекция „Управление на...

1125 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед... 
гр. София
Преди 13 дни

Столична община обявява провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне...

1050 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА О Б Я В Я В А М: Кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките... 
гр. София
Преди 10 часа

Столична община обявява конкурс за главен експерт - 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“...

1225 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД... 
гр. София
Преди 5 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 2 работни места, в дирекция „Европейски...

1225 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед... 
гр. София
Преди 8 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в дирекция „Интеграция...

1225 BGN

 ...дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ при Столична община І. Критерии и изисквания: #Професионална компетентност. #Аналитична компетентност. #Дигитална компетентност.... 
гр. София
Преди 21 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел - 1 работно място, в отдел „Въздух“ към...

1350 BGN

 ...НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ВЪЗДУХ“ В  ДИРЕКЦИЯ  „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И ВЪЗДУХ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси... 
гр. София
Преди 26 дни

ШОФЬОР НА САМОСВАЛ И ГОНДОЛА

 ...по специалността. За повече информация, както и за други предложения за работа, се свържете с нас на телефон (***) ***-**** или заповядайте в офиса ни на ул. "Симеон Велики" 6 (зад общината), с работно време от 09:00 -12:00 и от 13:00 - 18:00ч. ЛИЦЕНЗ 2759/19.03.2019г.

Корект 2011 Русе ЕООД

гр. София
Преди 15 часа

Район „Младост” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки...

650 BGN

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-166/01.06.2021 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За длъжността: главен юрисконсулт... 
гр. София
Преди 18 дни

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална...

2020 - 3467 BGN

 ...КОНКУРС За възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на  територията на Столична община, специализиран за работа с деца от аутистичния спектър – делегирана от държавата дейност, на вписан в регистъра на Агенцията за социално... 
гр. София
преди 2 месеца

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник-отдел „Правно-нормативно...

1000 BGN

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите... 
гр. София
Преди 10 часа

Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел „Контрол по строителството”...

 ...О  Б  Я  В  А Столична община – район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел „Контрол по строителството”, при следните условия: 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен експерт“ (2 бр.): – правоотношение... 
гр. София
Преди 23 дни

Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор

610 BGN

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР20-РД56-123/27.04.2020 г. на кмета на район “Триадица... 
гр. София
преди 2 месеца

Район “Връбница” обявява конкурс за старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската...

650 - 1700 BGN

 ...НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР21-РД56-83/17.05.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”: Старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно... 
гр. София
Преди 13 дни

Район "Подуяне" обявява конкурс за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност...

 ...конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс (***) ***-****, email ****@*****.***.... 
гр. София
Преди 2 дни

Работа, подходяща и за студенти.

1000 BGN

Мъж съм. Търся си лична асистентка. Да готви, чисти, и прави добра компания. Почасово. Ще бъде назначена през общината. Има договор. Работата става и за студентка, учеща социални дейности. Моля, оставяйте номер за контакт в съобщенията.
Област Плевен
Преди 11 дни

СПЕДИТОР

 ...кариерно израстване; За повече информация, както и за други предложения за работа, се свържете с нас на телефон (***) ***-**** или заповядайте в офиса ни на ул. "Симеон Велики" 6 (зад общината), с работно време от 09:00 -12:00 и от 13:00 - 18:00ч. ЛИЦЕНЗ 2759/19.03.2019г.

ЕТ Корект 2003 - Силвия Кирова

гр. Русе
Преди 1 ден

Конкурс за длъжността главен експерт - 1 /една/ щатна бройка в отдел ”Спорт, иновации и младеж”, дирекция...

610 - 1800 BGN

ОБЯВЛЕНИЕ   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14,  ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1262 / 25.06.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик   ОБЯВЯВА КОНКУРС: #За длъжността главен експерт... 
гр. Пазарджик
преди 2 месеца

Административен специалист с контролни функции

1000 BGN

 ...Основни отговорности Инспектор"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик е Столична община. Общинското дружество "Пазари Запад" ЕАД обявява свободно място за длъжността: Инспектор.Предлага длъжност със сумарно работно време по нормативна база... 

Агенция по заетостта

гр. София
Преди 9 дни

Обявление относно конкурс за длъжността Главен експерт - 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация...

ОБЯВЛЕНИЕ   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1234/ 22.06.2021г. на Кмета на общината   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността... 
гр. Пазарджик
Преди 2 дни