79 обяви за работа

Резултати от търсенето:

1100 - 1150 BGN

 ...Столична община Столичен инспекторат София, 1000 ул. “Париж” № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221,  e-mail: ****@*****.*** www. inspectorat-so.org СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА... 
гр. София
преди месец

1225 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед рег. № СОА... 
гр. София
Преди 4 дни

1500 BGN

 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА О Б Я В Я В А М: Кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките... 
гр. София
преди 2 месеца
Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г., за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти, Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения. Външните оценители ще... 
гр. София
преди 2 месеца

1500 BGN

 ...длъжността „технически експерт“ – 4 работни места по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ Допуснати до събеседване и класирани:... 
гр. София
преди месец

12377 BGN

 ...рехабилитация“; “Обучение за придобиване на умения“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ на частен доставчик, на територията на Столична община с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. "Гюешево" – "Хайдут Велко". І. Условия за участие в конкурса: 1. В конкурса... 
гр. София
преди 2 месеца

1100 - 1150 BGN

 ...СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ "КРАСНО СЕЛО" –2 РАБОТНИ МЕСТА Описание на длъжността: ~Контролира изпълнението на дейностите по договорите,... 
гр. София
преди 2 месеца

3255 BGN

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА Подбор на кандидати за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област при следните условия: Минимални изисквания: ~Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър; ~Управленски... 
гр. София
преди 2 месеца

1175 BGN

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед рег. № СОА... 
гр. София
Преди 12 дни

1100 BGN

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА20-РД09-1039/09.06.2022 г. на кмета на Столична община ОБЯВЯВА  ПОДБОР за длъжността „старши експерт” – 1 работно място,в отдел „Обществено... 
гр. София
Преди 21 дни

2450 BGN

 ...О Б Я В Л Е Н И Е СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора... 
гр. София
Преди 7 дни
 ...представители на глухата общност, съгласно Решение № 359 по Протокол № 35 от 24.06.2021 г. на Столичен общински съвет. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание Решение № 359 по Протокол № 35 от 24.06.2021 на Столичен общински съвет... 
гр. София
преди 2 месеца
 ...предлага работа за работници (гледачи) в общинските приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община. Дейността на работника (гледач) включва: Сухо почистване на загражденията/дворчетата с настанени кучета; Мокро почистване на... 

ОП Екоравновесие

гр. София
Преди 25 дни

600 BGN

 ...насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик, на територията на Столична община, която ще се предоставя мобилно. І. Условия за участие в конкурса: 1. В конкурса могат да участват: 1.1. Български... 
гр. София
преди месец
 ...действия за устойчиво градско развитие“ и Договор № BG05M9OP001-2.029-0009 за разкриване на социална услуга Приют за пълнолетни лица   ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ   на Приют за пълнолетни лица – 5 броя Настоящата обява се публикува, в... 
гр. Пазарджик
преди 2 месеца

710 BGN

Община Пловдив, съвместно с ОП „Градини и Паркове“, набира кандидати, които желаят да получат професионална квалификация „Работник - озеленяване“. - Продължителността на курса: 200 уч. часа, от които: 60 уч. часа теория и 140 уч. часа учебна и производствена практика. - По време... 
Област Пловдив
Преди 15 дни
 .... 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие...  ...от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30... 
гр. София
Преди 7 дни

2000 BGN

 ...подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09-9/13.01.2022 г. на кмета на CO – Район „Изгрев" СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ИЗГРЕВ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ  В отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" на CO –... 
гр. София
преди 2 месеца

483 BGN

 ...за партньорство № BG03-ПС01-0173/ 15.12.2020г. и Споразумение  № ФС01-0180/ 19.01.2021г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община с окончателно класиране на кандидатите Комисия в състав, назначена със Заповед на кмета на Столична община, проведе събеседване... 
гр. София
преди 2 месеца
 ...ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Триадица“ На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР21-РД56-134/20.05.2021 г. ОБЯВЯВА... 
гр. София
преди 2 месеца