Резултати от търсенето: 31 обяви за работа

 ...Основни отговорности Организиране, координиране и контролиране дейността на отдел „Образование и култура“. Осъществяване политиката на Община град Добрич в областта на образованието и културата. Участва в разработването и реализацията на съвместни инициативи и проекти с... 

Агенция по заетостта

Добрич (община)
Преди 5 дни
 ...длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, не е член на политически кабинет и секретар на община. 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име. 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и... 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

гр. Гоце Делчев, Област Благоевград
Преди 2 дни
 ...Основни отговорности Провежда политиката на Общината в областта на устройство на територията. Участва в подготовката и съгласуването на документи, становища , инвестиционни проекти и други в областта на устройство на територията. Вид трудов договор Безсрочен Работно... 

Агенция по заетостта

Димово (община)
Преди 9 дни
 ...Христов. Снимка: Диана Костова, БНР Оркестърът за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов е носител на Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата в категория "Фолклор".Призът беше връчен от проф. Георги Петков, член на журито, на... 

BNR

гр. София
преди 2 месеца
Основни отговорности Разрешава временни строежи и издава разрешения за строежи. Издава скици за проучване и проектиране. Одобрява и съгласува идейни проекти в срок. Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащия градоустройствен план. ...

Агенция по заетостта

Опака (община)
преди месец

2000 BGN

 ...Разработва експертни анализи, прогнози, становища, предоставя методически указания във връзка с осъществяване правомощията на кмета на общината за осигуряване на необходимите условия за предоставяне на качествено образование. Осъществява методическо ръководство и помощ в... 

Агенция по заетостта

Козлодуй (община)
Преди 26 дни

2100 - 2300 EUR на месец

 ...инструменти? Кандидатствайте! Цялостна работа по градинарство и поддръжка. Градинарска работа на обществени места в определени общини, както и поддръжка на градини. Работните задачи са например работа с ножица за жив плет, храсторез, косачка за трева, гребло и др.... 

BAM works B.V

Холандия
Преди 13 дни
 ...развитието им през годините до водещи изпълнители на европейско ниво. Европейските дни на наследството в София се организират от Столична община в партньорство с Френския институт в България. Тазгодишното издание е посветено на  темите "Живо наследство“ и "Спортно... 

BNR

гр. София
преди 2 месеца
 ...Основни отговорности Осигурява логистика, включително на назначения персонал до населените места в общината. При необходимост осигурява транспортиране на лица до необходима услуга. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време... 

Агенция по заетостта

Смядово (община)
Преди 8 дни

1800 BGN

 ...Основни отговорности Осигурява осъществяването на дейността на общината в областта на Закона за обществените поръчки, като подготвя съвместно със заявителите тръжна документация за възлагане на обществени поръчки и организира процедурите. Участва в изготвянето на програми... 

Агенция по заетостта

Гурково (община)
Преди 13 дни
 ...Основни отговорности обслужва потребители по Закона за хората с увреждания живеещи на територията на Община Плевен Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения... 

Агенция по заетостта

Плевен (община)
Преди 8 дни
 ...Основни отговорности Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура"-подпомагане провеждането политиката на общината в сферата на социалната и техническата инфраструктура. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време... 

Агенция по заетостта

Добрич (община)
Преди 7 дни

296 BGN

 ...както следва: На първо място участникът „ВВД-РУЙЧЕВ“ ЕООД, ЕИК: 101668594, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ПК 2700, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представлявано от Владимир Костадинов Руйчев – управител и... 

BNR

гр. София
преди 2 месеца
 ...Основни отговорности Подпомагане на ръководството на община Нови пазар чрез консултантска дейност, изразяваща се в даване на компетентни становища по законосъобразността при вземане на решения, изготвяне на проекти , анализи, мнения, становища и препоръки. Вид трудов договор... 

Агенция по заетостта

Нови пазар (община)
Преди 10 часаНова

2000 BGN

 ...Основни отговорности Осъществява правното обслужване на община Бойница Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не... 

Агенция по заетостта

Бойница (община)
Преди 13 дни

1500 BGN

Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704 ОБЯВЯВА ПОДБОР: На основание чл. 89 и 90, ал. 2 от Кодекса на труда и Заповед № РД-08-34/23.01.2024 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на подбор за назначаване... 

Община Долна Митрополия

гр. Плевен
Преди 28 дни
 ...строежи в гр. Русе , гр. Мартен, други села и землища към тях, земеделски земи,горски територии и други разположена на цялата територия на Община Русе Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8... 

Агенция по заетостта

Русе (община)
Преди 29 дни
 ...ремонт. Организира изпълнението на инвестиционната програма за обектите на общински сгради инженерна инфраструктура на територията на община Чепеларе. Осъществяване на инвеститорски контрол върху изпълненето на дейностите по изграждане и ремонт на обекти общинска собственост... 

Агенция по заетостта

Чепеларе (община)
Преди 12 дни

1200 BGN

 ...становища, съгласувания и документи по чл.143 и 144 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и ги докладва на главния архитект на Общината. Приема заявленията за издаване на решения за строеж и следи за наличието на законовите предпоставки за разрешаване на строителство.... 

Агенция по заетостта

Разград (община)
преди месец

2000 BGN

 ...документи. Осчетоводява счетоводни документи и ги обработва чрез програмен продукт. Изготвя и обобщава отчети от извънбюджетни сметки на община Козлодуй. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8... 

Агенция по заетостта

Козлодуй (община)
Преди 27 дни