За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Столична община — Август 2020

76 обяви за работа

Получаване на нови обяви за работа по пощата

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност...

950 BGN
 ...за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2140/07.07.2020 г. на кмета на Столична община ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“... 
гр. София
Преди 17 дни

Столична община - район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел...

750 BGN
 ...ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите... 
гр. София
преди 2 месеца

Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга Дом за стари хора с...

2020 - 9035 BGN
 ...администратор на лични данни; • има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила...  ...на средствата. 4.1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от... 
гр. София
Преди 11 дни

Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент...

660 BGN
О Б Я В Л Е Н И Е Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия... 
гр. София
преди 2 месеца

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно...

600 BGN
ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите... 
гр. София
преди 2 месеца

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни...

700 BGN
ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите... 
гр. София
преди 2 месеца

Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали...

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СОА19-РД09-956/05.07.2019 г. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център... 
гр. София
преди месец
Нова

Началник отдел, община/район

Агенция по заетостта

Основни отговорности Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел "Управление на човешките ресурси и деловодството". Консултира служителите, относно прилагането на нормативната уредба, свързана с дейността на отдела. Изготвя и актуализира длъжностното и ...
Перник (община)
Преди 7 дни
Нова

Началник отдел, община/район

Агенция по заетостта

Основни отговорности Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел "Обществени поръчки". Осъществява и функциите на юрист, в това число процесуално представителство. Разяснява прилагането на нормативни актове от законодателната уредба, информира ръководството...
Перник (община)
Преди 7 дни
Нова

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Планиране, стратегически...

950 BGN
 ...СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед №... 
гр. София
Преди 5 минути

Район „Красно село” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно...

510 BGN
 ...ОБЯВЯВА КОНКУРС: За длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” в район „Красно село” – Столична община. 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - образование – висше, степен – бакалавър; - област на... 
гр. София
преди 2 месеца

Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения...

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации“ за 2019 г. за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения. Външните... 
гр. София
преди 2 месеца
Нова

Главен експерт

Район "Оборище" - Столична община

 ...работата на комисията по чл.10 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински имоти на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО). Внася и докладва в комисията по чл.10 заявленията и преписките за включване в картотеката на района. Изготвя ежегодни... 
гр. София
Преди 22 часа
Нова

Болногледач

1200 - 1250 EUR на месец
Бъдете един от първите, които кандидатстваха

Медикрафт България ЕООД

 ...при преобличане, ~Спи непробудно през нощта, ~Живее сам. Грижа за дома: пране, гладене, почистване, готвене. Работно място: Община в провинция Долна Саксония в дома на подопечния. Болногледачката живее в самостоятелна стая с интернет и TV. Изисквания: ·... 
Германия
Преди 3 дни
Лесно кандидатстване

Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител

620 BGN
Столична община – район “Триадица” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РТР19-РД56-68/08.04.2019 г. на кмета на район “Триадица” ОБЯВЯВА КОНКУРС... 
гр. София
преди 2 месеца

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор

560 BGN
Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-318/10.09.2018 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността финансов контрольор. 2.... 
гр. София
преди 2 месеца

Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен архитект на район „Средец"

680 BGN
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ" на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ19 -РД09-62/02.04.2019 г. на кмета на район „Средец" ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжносттаглавен... 
гр. София
преди 2 месеца

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности”...

 ...О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед  № РСЛ18-РД09-165/08.05.2018 г. на кмета на СО... 
гр. София
Преди 19 дни

Район „Илинден“ обявява конкурс за длъжността главен инженер

2700 BGN
О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Илинден“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни... 
гр. София
преди 2 месеца

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Екология”

630 BGN
ОБЯВА Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-365/09.11.2018 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: началник-отдел в отдел... 
гр. София
преди 2 месеца