...Основни отговорности психолог в училище Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения... 

Агенция по заетостта

Бургас (община)
Преди 2 дни
Основни отговорности оказване обща и допълнителна подкрепа на децата. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са...

Агенция по заетостта

Свищов (община)
Преди 14 дни

855 BGN

 ...Основни отговорности Работи като психолог на половин щат в детската градина в село Бистрица. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 4 Работата е подходяща за без ограничения Умения за... 

Агенция по заетостта

гр. София
преди месец

2500 - 3000 BGN

Изисквания: Новооткриващ се Център за психология и психотерапия в гр. София желае да назначи на работа психолози, психотерапевти за работа с възрастни и двойки, както и детски психолози и психотерапевти. Работата се състои в провеждане на психотерапевтични сеанси и/или психологични...

Център за психотерапевтична и психологична помощ

гр. София
Преди 7 дни

1680 BGN

Основни отговорности Работа с деца и семейства. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Попово (община)
Преди 7 дни

750 BGN

Основни отговорности Подпомага интеграцията и социализацията на потребителите в центъра, както и профилактиката и превенцията на психичното им здраве. Провежда индивидуални и групови психологически консултации. Извършва скрининг. Вид трудов договор Безсрочен Работно...

Агенция по заетостта

Перник (община)
Преди 23 дни
Основни отговорности Психологическо подпомагане на хората в дома Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

гр. Ямбол
Преди 7 дни

1400 BGN

Основни отговорности Идентифициране на психологични проблеми и решаването им чрез психологични и терапевтични техники. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ...

Агенция по заетостта

Трън (община)
Преди 21 дни
Основни отговорности Работа с деца и техните семейства Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 15 дни
Основни отговорности Работа с деца и лица с интелектуални увреждания, емоционални разстройства и работа с техните семейства.Да води необходимата документация. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност)...

Агенция по заетостта

Дулово (община)
преди месец
Основни отговорности Ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политикка в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната админастративно-управленска и финансова дейност в институцията. Вид...

Агенция по заетостта

Грамада (община)
преди месец

2300 - 2800 BGN

 ...и повишаване на квалификацията; ~Цялостна програма за управление на здравето - ергономия, спортни карти, консултации по диететика, психолог, юмейхо, йога, футбол, народни танци и др.; ~Покрити транспортни разходи; ~Възможност за работа от вкъщи. Изисквания: ~Висше... 

HRS

Област Пловдив
Преди 15 дни
Бъдете един от първите, които кандидатстваха
 ...изключително широко поле за изява на търговците ни (почти) всички са потенциални клиенти от банки до болници, застрахователни агенти, училища и университети, до всякакви курсове за квалификации, услуги и най-вече продукти! Защото след като им разкажем, че сме изкарали хиляди... 

Optimystica

гр. София
Преди 3 дни
Бъдете един от първите, които кандидатстваха
 ...изключително широко поле за изява на служителите ни, защото (почти) всички са потенциални клиенти от банки до болници, застрахователни агенти, училища и университети, до всякакви курсове за квалификации, услуги и най-вече продукти! Защото след като им разкажем, че сме изкарали хиляди... 

Optimystica

гр. София
Преди 6 дни
Изисквания: ~Завършили висше образование или в момента обучаващи се по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език или друга релевантна; ~Опит в работата с деца в предучилищна възраст и предишен опит в мултинационална среда... 

АВС Детски център ООД

гр. София
Преди 8 дни
 ...изключително широко поле за изява на търговците ни, защото (почти) всички са потенциални клиенти от банки до болници, застрахователни агенти, училища и университети, до всякакви курсове за квалификации, услуги и най-вече продукти! Защото след като им разкажем, че сме изкарали хиляди... 

Optimystica

гр. София
Преди 16 дни

1000 - 1500 BGN

 ...първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др. ; - заплащане на пътни разходи за живеещи извън гр.Варна; - здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и корпоративен психолог; - индивидуални възможности за развитие чрез специализирани курсове и обучения;

Елдоминвест ООД

гр. Варна
Преди 14 дни
 ...изключително широко поле за изява на специалистите ни (почти) всички са потенциални клиенти от банки до болници, застрахователни агенти, училища и университети, до всякакви курсове за квалификации, услуги и най-вече продукти! Защото след като им разкажем, че сме изкарали хиляди... 

Optimystica

гр. София
Преди 16 дни

1500 - 2000 BGN

 ...родител на първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др. ; • заплащане на пътни разходи за живеещи извън гр.Варна; • безплатни здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и корпоративен психолог; • коректност, точност и сигурност на работното място;... 

Елдоминвест ООД

гр. Варна
Преди 9 дни
Бъдете един от първите, които кандидатстваха
 ...изключително широко поле за изява на търговците ни, защото (почти) всички са потенциални клиенти от банки до болници, застрахователни агенти, училища и университети, до всякакви курсове за квалификации, услуги и най-вече продукти! Защото след като им разкажем, че сме изкарали хиляди... 

Optimystica

гр. София
Преди 6 дни
 ...съгласно Закона за защита на личните данни. Изготвя доклади. Мобилна работа. Участва в екипни обсъждания по случаи. Работи в екип с психолог и педагог. Индивидуално консултиране. Групово консултиране. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една... 

Агенция по заетостта

Асеновград (община)
Преди 9 дни

2400 BGN

Бъдете един от първите, които кандидатстваха
Изисквания: Висше образование специалност "Предучилищна педагогика"; "Начална училищна педагогика"; Условия за работа: * Динамична и интересна работна среда; * Фиксирано месечно възнаграждение за пълен работен ден 2 400лв.; * Работа в млад и мотивиран екип; * Въвеждащо... 

Частна детска градина "Палави крачета"

гр. София
Преди 3 дни

1500 - 2000 BGN

 ...родител на първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др. ; - заплащане на пътни разходи за живеещи извън гр.Варна; - безплатни здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и корпоративен психолог; - коректност, точност и сигурност на работното място;... 

Елдоминвест ООД

гр. Варна
Преди 20 дни

1500 - 2000 BGN

 ...бонус при раждане на дете, допълнителен отпуск за родител на първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др. ; - здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и корпоративен психолог; - индивидуални възможности за развитие чрез специализирани курсове и обучения;

Елдоминвест ООД

гр. София
Преди 9 дни

20 - 30 BGN на час

Изисквания: изучаващ или практикуващ балет или джаз балет Условия за работа: почасова работа по график Отговорности: преподава балет по утвърдена програма на училището, промотира дейността си

School & School

гр. София
Преди 19 дни
Основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога и изкуства има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.... 

ЧОУ Джани РоДари ЕООД

гр. София
Преди 17 дни

1900 BGN

 ...подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8... 

Агенция по заетостта

Кюстендил (община)
Преди 8 дни
 ...Основни отговорности Организира и осъществява дейности осигуряващи редовно посещение на учениците в училище и пълноценно участие в образователния процес, посредник между семейството и училището Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Почасово... 

Агенция по заетостта

Хисаря (община)
Преди 7 дни
 ...контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието.Прави икономически анализи на стопанската дейност на училището.Осъществява вътрешен финансов контрол.Съставя и подписва годишния финансов отчет. Вид трудов договор Срочен Работно време (... 

Агенция по заетостта

Банско (община)
Преди 2 дни

1350 BGN

 ...в община Криводол. 2. Поддръжка на електро инсталацията на общинските сгради. 3. Поддръжка на електрическите уреди на Общината, Училища и детски градини и Общинско предприятие „ Социални и комунални дейности“ Ние ви предлагаме: * трудов договор; * фирмено обучение... 

Община Криводол

гр. Криводол, Област Враца
Преди 9 дни