Фризьор

2000 BGN

Основни отговорности Подстригване и бръснене на клиенти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 часа

Склададжия

Основни отговорности Приемане и издаване на стока. Доставки до адрес на клиента, разнос /вкл. опаковане, качване, внасяне на клиентска стока/ , товаро-разтоварна дейност.Помощ при извършване на монтажи Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 3 дни

Сервитьор

3000 BGN

Основни отговорности 1. Посреща и обслужва гостите на заведението, като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто и предлага най-подходящите, в зависимост от предпочитанията.2. Приема поръчките на клиентите за храни и напитки.3. Дава заявки за поръчките в...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Касиер

Основни отговорности Обслужване на клиенти при заплащане на закупени стоки и услуги от магазина, оперира с кредитни и дебитни карти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Огняр

Основни отговорности Огняр и обща работа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 14 дни

Огняр

Основни отговорности Поддържа оптимална температура през отоплителния сезон. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 16 дни

Оператор, преса

Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са посочени...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 3 дни

Помощник-възпитател

Основни отговорности Подпомага дейността на учителя при възпитанието обучението на децата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 4 дни

Продавач-консултант

1300 BGN

Основни отговорности Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Сумирано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 4 дни

Технически секретар

Основни отговорности Познава задълженията и отговорностите, произтичащи от длъжността, и отговаря на потребностите от организиране, подреждане и съхранение на кореспонденцята в училище и изготвяне на документация, свързана с административното обслужване. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 4 дни

Чистач/ Хигиенист

Основни отговорности Поддържа помещенията в много добро състояние според санитарно-хигиенните изисквания, ежедневно почиства класните стаи, коридорите и сервизвите помещения, поддържа зелените площи в двора на училището. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 4 дни

Охранител

Основни отговорности 2бр. - охрана за бившия домостроителен завод/дневна-нощна-два дни почива/.4бр. - охрана на строителни обекти, търговски обекти и жилищни комплекси. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 19 дни

Охранител

Основни отговорности - Предотвратяване на нарушения на територията на обекта;- Осигуряване на дейностите предвидени в плана за охрана на обекта Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 19 дни

Социален асистент

Основни отговорности Обслужване на възрастни хора-почистване на жилища, пазаруване и оказване на помощ и поддържане на личната им хигиена Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 6 дни

Готвач

Основни отговорности Приготвяне на храна по утвърдено меню. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 20 дни

Счетоводител, оперативен

Основни отговорности • Приемане, отчитане, разходване и съхраняване на парични средства и документи;• Изготвяне на фактури и др. счетоводни документи; обработване на първични счетоводнидокументи;• Изготвя графици за заплати;• Следи и извършва разплащания с контрагенти на...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Салонен управител

Основни отговорности Контрол по спазването на стандартите на компанията относно качество, обслужване и чистота, обучение на персонала, управление на ресторантските показатели за продажби и качество на работа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Електротехник, строителен

1800 BGN

Основни отговорности - Изграждане и окабеляване по зададени проекти;- Монтаж на осветителни тела, ключове, контакти, подвързване на ел. табла;- Изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;- СКС, пожaроизвестяване, контрол на достъп, видео-наблюдение,оповестяване...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Служител, запитвания

3000 BGN

Основни отговорности Отговаряне на телефонни обаждания на немски език. Обслужване на клиенти на немски енергийни компании. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Работник, поддръжка

Основни отговорности Ремонт на съоръжения в детски площадки. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Продавач-консултант

Основни отговорности -посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации в магазина на фирмата, помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания, поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 10 дни

Помощник-възпитател

Основни отговорности в помощ на учителя при отглеждане и възпитание на деца Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 12 дни

Обслужващ, магазин

1475 BGN

Основни отговорности работа на каса, зареждане на стоки Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 13 дни

Шофьор, куриер

Основни отговорности Разнася пощенски пратки по адреси, от врата до врата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 14 дни

Продавач-консултант

Основни отговорности продажба на обувки Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 14 дни

Чистач/ Хигиенист

Основни отговорности Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 14 дни

Готвач

Основни отговорности Участва във всички операции за приготвяне на кухненската продукция. Следи за спазване на рецептурните изисквания, относно количество и качество на влаганите продукти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 25 дни

Продавач-консултант

Основни отговорности продавач консултант на детски дрехи Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 16 дни

Пазач-портиер

Основни отговорности Следи за пропускателния режим на влизащите и напускащите лица. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за пенсионер Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 18 дни

Общ работник

Основни отговорности - разнасяне на бельо;- обща работа за нуждите на хотелско домакинство;- почистване при нужда;- безплатно настаняване за кандидати, които не са от Варна; Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време ...

Агенция по заетостта

Варна (община)
Преди 20 дни