Основни отговорности Отговаря за товаренето, разтоварването и транспортирането на товари; извършва специализирани технологични операции заедно с технологичните и обслужващи работници. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно...

Агенция по заетостта

Средец (община)
преди месец
Основни отговорности Следи за безаварийната работа на ел.съоръженията. При забелязване на неизправности на ел.съоръженията да предприеме незабавни мерки по тяхното отстраняване , като за необходимото да информира незабавно по-висшестоящите ръководители. Следи и изисва от производствения...

Агенция по заетостта

Средец (община)
преди месец
Основни отговорности Работи на пулт за зареждане на заготовка в промишлена пещ. Следи процеса на нагряване на заготовките и подаването им за последваща обработка; работи с автоматична система за управление. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Средец (община)
преди месец
Основни отговорности Организира, ръководи и контролира дейността на технологичния персонал в смяната. *Отговаря за изпълнението на производствените задачи, технологичните нареждания и изискванията към готовата продукция. *Следи за изпълнението на задачите от звеното в смените...

Агенция по заетостта

Средец (община)
преди месец
Основни отговорности Изпълнява специфични дейности по приемане на метала. Извършва дейности по охлаждане, изправяне и пакетиране на метала. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е...

Агенция по заетостта

Средец (община)
преди месец