Барман

Основни отговорности БАРМАН В КАФЕНЕОтговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите;Отлично познава състава, начина и времето на приготвяне на напитките, както и външния им вид;Правилно експлоатира материалната база, инвентар и съоръжения в кухнята;Поддържа...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 5 дни

Електромонтьор

1300 BGN

Основни отговорности Фирма търси да наеме електромонтьор за поддръжка на производствените машини и ел. съоръжения на територията на фирмата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 6 дни

Кранист

1600 BGN

Основни отговорности Управлява мостови кранове с товароподемност до 40 т. за извършване на натоварване, разтоварване и преместване на стоманобетонни елементи и други товари. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 9 дни

Стругар

Основни отговорности Обработва всички видове ротационни детайли и др.Сьблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни

Санитар

Основни отговорности САНИТАРИ - ОПЕРАЦИОННИ В КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 12 дни

Технолог

Основни отговорности ТЕХНОЛОГ В ПЪРВА ВЪТРЕШНА КЛИНИКА С ДЕЙНОСТ ХЕМОДИАЛИЗА Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 12 дни

Технолог

Основни отговорности ТЕХНОЛОГ ХИМИК (ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОПЛАСТОВИ ИЗДЕЛИЯ)Контролира спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;Контролира работата с химични вещества и смеси, качеството на производство...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 13 дни

Шлосер

3000 BGN

Основни отговорности Обработка на метални изделия от листов, прътов, тръбен и профилен материал – рязане, огъване, пробиване, нитоване, изпиляване, почистване на заусенъци, монтаж на възли и детайли съгласно конструктивна и технологична документация;Работа с ръчни електрически...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 13 дни

Стругар

Основни отговорности Разчитане на конструктивната и технологичната документация, изработване на детайли и обработване на повърхнини в съответствие с технологичните и качествените изисквания;Настройване за работа на машината, подбиране и установяване на всички видове универсални...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 13 дни

Оксиженист

Основни отговорности заварчик/оксиженист във фирма за скраб Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни

Автомонтьор

Основни отговорности поддръжка на моторни - превозни средства Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 17 дни

Асистент, офис

1800 BGN

Основни отговорности Пряка комуникация с клиенти. Работа с специална разработена за целта програма изискваща допълнително обучение. Работа с пост терминал. Работа с касов апарат. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 3 дни

Помощник-готвач

Основни отговорности работа с деца Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 6 дни

Чистач/ Хигиенист

1300 BGN

Основни отговорности грижи се за почистването и поддържането на залите за клиенти, детския кът,градината и двора Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни

Машинен оператор

Основни отговорности Машинен оператор разролваща машина:- изпълняване на смени задания, ордери в качество и в срок- Настройка и поддръжка на разролваща (КАМПФ) машина според технологии и процедури- Спазване на производствен график- Осигурява и отговаря за качество на производствен...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни

Работник, кухня

Основни отговорности Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите. Измиване на посуда и почистване на кухненските помещения. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 11 дни

Техник, механик

Основни отговорности Техник, механик в Енерго-механичен отдел на Дирекция Производство.Поддържа в изправност машини, съоръжения и устройства, и осигурява правилната им и непрекъсната, безаварийна експлоатация;Извършва профилактични и ремонтни дейности, свързани с производственото...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 13 дни

Продавач-консултант

Основни отговорности Продавач-консултант за магазин хранителни стоки в с. Казанка.Препоръчително е кандидатът да бъде с опит. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни

Работник, поддръжка

Основни отговорности Техник, служител поддръжка - да поддържа в изправност повредените съоръжения и оборудване, като осигурява правилната им експлоатация Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 4 ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни

Шлосер-монтьор

Основни отговорности опит при работа с гилотина и абкант Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни

Шлосер

Основни отговорности Извършва всички шлосерски операции.Работи с наличното в цеха технологично оборудване, ръчни и електрически инструменти.Пробива отвори,нарязва резби, изпилява и пасва детайлите.Спазва изискванията съгласно конструктивно-технологичната документацияСпазва...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни

Готвач

Основни отговорности готвач топла и студена кухняОсигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки вътрешнофирмените стандарти и инструкции;Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите;Отговаря за правилното приготвяне на храната, като стриктно...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни

Заварчик

Основни отговорности Заварчик СО 2 Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни

Сервитьор

Основни отговорности барман и сервитьоробслужване на посетителите на ресторанта Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни

Чистач/ Хигиенист

Основни отговорности Поддържане хигиената на дворното пространство Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 18 дни

Електротехник, промишлено предприятие

Основни отговорности • Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.• Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.• Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 часа

Общ работник

2000 BGN

Основни отговорности Оформяне на надгробно място-леене на бетон,монтаж на паметници и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Непрекъсваемо Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 20 дни

Крояч, текстил

Основни отговорности • Крои всички видове трикотаж съгласно дадената технология за съответния модел на ръка.• Взема шаблон съгласно ръста, очертава като следи за характерните особености на конструкцията на всеки модел, ръкавна извивка, деколте, конструкция на ръкав, изисквания...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 21 дни

Електромонтьор

Основни отговорности Отговаря за ремонт и поддръжка на индукционни нагревни установки, ел.автоматика и силови ел.вериги. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди месец

Технически ръководител, строителство

Основни отговорности • Организира и ръководи изпълняваните СМР, свързани с монтажа на стоманобетонни и метални конструкции на строителния обект;• Контролира качеството на извършените СМР и отговаря за спазване на утвърдените графици;• Контролира техническата и оперативна ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 9 дни