Основни отговорности топла и студена кухня Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 2 дни
Основни отговорности 1. РАБОТА С ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ КОТЛИ 2. ВЗЕМА ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности Разчитане на конструктивната и технологичната документация, изработване на детайли и обработване на повърхнини в съответствие с технологичните и качествените изисквания; Настройване за работа на машината, подбиране и установяване на всички видове универсални...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности Почиства и дезинфекцира фоайета, коридори, кабинети, стълбища; грижи се за цветята в тях Почиства и дезинфекцира стаите на настанените лица Подпомага Домуващите при поддържане на личната им хигиена – измиване, къпане, преобличане, пране и др. Извършва ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности Извършва ел. заваръчни работи - СО и аргон: • Заваряване на детайли и компоненти с МИГ/ МАГ; ВИГ; • Способност за разчитане на конструктивни чертежи и техническа документация. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 9 дни
Основни отговорности готвач топла и студена кухня Осигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки вътрешнофирмените стандарти и инструкции; Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите; Отговаря за правилното приготвяне на храната, като стриктно...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 12 дни
Основни отговорности 1. Прави опити и извършва анализи за определяне на химическия състав и основните свойства на суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико - технологичните условия на производство. 2. Анализира...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 12 дни
Основни отговорности Почистване на помещения и обслужване на потребители. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности Работа с деца и техните семейства Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 15 дни
Основни отговорности Контролира достъпа до завода, спрямо утвърдените фирмени правила Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 2 дни
Основни отговорности гладене с парна ютия Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности Планира, организира, координира и контролира цялостната дейност в ресторанта; Организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите на заведението; Организира мероприятия; Съставя графици, чек листове и други вътрешни и официални...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности • Умения за работа и разчитане на техническа документация • Познания за мерките за безопасност Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни
Основни отговорности шиене на бельо и бански костюми Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 23 дни

1300 BGN

Основни отговорности Продаване на стоки с документи; Получаване на стоки с документи; Подреждане на стоки; Ежедневно отчитане на каса и попълване на документация; Работа с касов апарат и програма за продажби. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 12 дни
Основни отговорности Шофьор на автобус за обществен транспорт. Основни задължения: Да извършва превози с управлявания от него автобус по определен маршрут,съгласно разписанието,като осигурява безопасност на пътниците и останалите участници в движението. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 13 дни
Основни отговорности Почистване на помещенията на обекта. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности - Стартира и управлява машините за обезмасляване на метални части - Настройва и стартира програмите за работа на машината - Следи състоянието на машината и сигнализира при нужда от корекция, ремонт или поддръжка - Извършва проверки на качеството, като спазва...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности Изпълнява разпорежданията на Гл.организатор ремонт и поддръжка за почистване на филтрите на комина на котела, ,обслужва омекотителна инсталация и помпена станция, както и оказват съдействие за помощни и спомагателни работи при ремонтни дейности. Товари...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности Мониторинг, тестване и проверка на продуктите, за да се увери, че отговарят на определени стандарти; • Инспектиране на компоненти, суровини, готови продукти и производствени процеси; • анализ на производството и процента на скрап; и др. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности • Обработва и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи. • Съставя първични счетоводни документи, мемориални ордери и други във връзка с отразяването на специфични счетоводни операции. • Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 14 дни
Основни отговорности шофьор на автобус за превоз на служители от гр. Стара Загора до полигона в с. Змейово . Превозите са редовна смяна Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 4 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 15 дни
Основни отговорности Съвместява длъжността на барман и сервитьор обслужване на посетителите на ресторанта Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 26 дни
Основни отговорности ЗАС/Домакин 1. Отговаря на потребностите от правилната организация и контрола на административно-техническите дейности в учебното заведение. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 2 дни
Основни отговорности оператор на машини за разкрой и разпробиване на профилна и листова стомана - Техническа грамотност; - Такелажни умения; - Дисциплинираност на работното място и отговорност към възложената работа; - Опитът в работа с машини със CNC управление е предимство...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 2 дни
Основни отговорности • Пълно текущо счетоводство на фирмата • Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации и Интрастат декларации. • Изготвяне на текущи всекидневни и месечни справки; • Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 19 дни
Основни отговорности опаковач/общ работник Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 29 дни
Основни отговорности Медицинската сестра подпомага лекаря при оказването на медицинска помощ на пациентите. Извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания на пациенти, назначени от лекаря. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 20 дни

2300 BGN

Основни отговорности Извършва поддръжка, профилактика и ремонт по електрическата инсталация на машини и съоръжения в производството; Извършва контрол и проверка на електрическите съоръжения и машини, относно тяхната безопасна и правилна експлоатация; Следи за възникването ...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди месец
Основни отговорности Шофьор във фирма за дистрибуция на матраци и продукти за съня. -извършване на доставки до клиенти по предварителни заявки; -следи за доброто техническото състояние на поверения му автомобил; -когато не пътува помага в склада за осъществяване на ежедневните...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 7 дни