Работа В държавната администрация гр. София

1-20 от 97 резултатите

ОББ АД  -  гр. София
Старши експерт ИТ доставки в Дирекция "Администрация и доставки" Изисквания: • Висше икономическо или техническо образование - Магистър • Професионален опит в сферата на ИТ доставки, търговия или логистика минимум 2години • Много добра компютърна грамотност - MS Excel... 
Преди 5 дни
Mobiltel  -  гр. София
Питаш се с какво ще се занимаваш като стажант при нас? Основните дейности, които ще извършваш, са свързани с получаване и обработка на документация, писмена кореспонденция, окомплектоване и изпращане на постъпилите документи към съответните структурни звена в компанията...
Лесно кандидатстване Преди 16 часа
ФМФИБ  -  гр. София
Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“ Ref.No: BODDПубликувана на: 16.04.2018Сподели: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“. Ако считате, че отговаряте на... 
Лесно кандидатстване преди месец
Top Skills Recruitment Ltd.  -  гр. София
 ...между ниво B1-B2); - Работно ниво на английски език (B1-B2); - Образование в сферата на счетоводство, финанси, икономика и бизнес администрация е предимство; - Добри умения за работа с MS Excel; - Умения за работа в екип. - Отлично възнаграждение и социални придобивки... 
Преди 12 дни
Райфайзенбанк  -  гр. София
Ако Вие имате: - Висше икономическо образование или завършен 3-ти курс - Отлично познаване на MS Office (Excel, MS Word, PowerPoint) - Умения за работа в екип и в динамична среда И искате да: - Работите на пълен работен ден - Изготвяте справки за нуждите на отдела ...
преди 2 месеца
Райфайзенбанк  -  гр. София
Ако Вие имате: - Завършено висше образование или сте студенти със завършен трети курс /специалности “Финанси”, “Счетоводство и контрол”, „Застраховане” са предимство/ - Отлични компютърни умения – MS Office - Отлични организационни умения - Екипен подход в работата - ...
преди 2 месеца
Райфайзенбанк  -  гр. София
Ако Вие имате: -  Висше образование със специалност: Икономика, Финанси, Счетоводство, Математика, Информатика или др. -  Добро владеене на английски език -  Много добри компютърни умения - MS Word, MS Excel -  Опит в областта на кредитирането на фирми - минимум 1г. -...
преди месец
ФМФИБ  -  гр. София
 ...съответствието на финансовите инструменти с приложимите правила на ЕС за държавната помощ в проектната и изпълнителна фази;...  ...образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация (или сродна специалност);... 
Лесно кандидатстване Преди 11 часа
Adecco  -  гр. София
 ...клиенти - Кореспонденция с български и чуждестранни партньори, държавни институции - Надлежно организиране и архивиране на проектна...  ...инженерните науки – Телекомуникации, IT, електроника или бизнес-администрация, връзки с обществеността  - Минимум 4-5 години предишен опит на... 
Преди 27 дни
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на не...  -  гр. София
 ....Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 2. Минимална образователно-квалификационна степен...  ...лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се... 
Преди 8 дни
ЧЕЗ България ЕАД  -  гр. София
 ...Висше образование (Компютърни/Информационни технологии, Бизнес администрация); - Опит на подобна позиция - мин 3 г. в областта на ИТ; - Отлична...  ..., че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества,... 
Преди 19 дни
Gi Group  -  гр. София
 ...управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и...  ...изпълнението им; • Поддържа отношения с одиторите, данъчната администрация и други външни контролни и регулаторни органи; • Упражнява... 
Преди 9 дни
Менпауър България ООД  -  гр. София
 ...управлението на човешките ресурси с над 2900 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение...  ...и анализ Изисквания: * Висше образование по бизнес администрация, икономика, счетоводство и/или финанси; * Отлични компютърни умения... 
Преди 8 дни
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  -  гр. София
 ...главен директор“ - 1 щатна бройка на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и...  ...Кратко описание на длъжността: Главният директор ръководи администрацията, която подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на правомощията... 
Преди 13 дни
ИНВЕСТОР.БГ АД  -  гр. София
 ...дружеството, в качеството му на работодател по въпросите на трудовото право; - Представлява интересите на дружеството пред органите на държавната власт и управление, органите на местното самоуправление, градските институции, както и в отношенията с други физически лица и... 
Преди 10 дни
Агенция по заетостта  -  гр. София
 ...Основни отговорности 1.Отговаря за нормалния процес на работа на поверения му екип/ администрация.2.Отговаря за отключването на помещенията в киното.3.Събиране на уоки-токи.4.Следене на парични потоци.5.Участвува активно в оператияните заседания/брифинг на ръководителите... 
Преди 29 дни
За Нашите Деца  -  гр. София
 ...стандарти и етични норми • Висше образование специалност „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Организационна психология“, „Администрация и управление“ • Минимум 1г. практически опит в областта на човешките ресурси • Практически опит в прилагането на психометрични... 
Преди 21 дни
Държавна агенция "Електронно управление"  -  гр. София
 ..., свързани с е-управление и на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
Преди 15 дни
Фондация Стъпка за България  -  гр. София 1000 - 1500 BGN
 ...на нормативните уредби и изисквания за управление на заведения за хранене; - Опит в работата с клиенти, доставчици, посредници и администрация; - Изявени организационни и комуникационни умения; - Английски език. За да кандидатстваш, изпрати ни автобиографията си и... 
Преди 2 дни
Райфайзенбанк  -  гр. София
 ...Ако Вие имате: - Висше образование (икономическо, бизнес администрация или друга свързана специалност) - Много добро владеене на английски език - Компютърна грамотност (MS Office, Internet browsers) - Познания в работата с офис техника - Отлични организационни и комуникационни... 
преди месец