Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавната администрация

1-20 от 110 резултатите

Агенция по заетостта  -  Русе (община) 600 BGN
Основни отговорности изв.синоптични и климатични наблюдения; събира, обработва и разпространява хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статически данни, отнасящи се до корабоплаването в българския участък на р.Дунав Вид трудов договор Безсрочен...
Преди 15 дни
Райфайзенбанк  -  гр. София
 ...Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.   Регион: София Град: София Бизнес област: Корпоративна Кредитна администрация... 
Преди 1 ден
ЕВН България ЕАД  -  гр. Пловдив
Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата...
Преди 22 дни
Mobiltel  -  гр. София
Питаш се с какво ще се занимаваш като стажант при нас? Основните дейности, които ще извършваш, са свързани с получаване и обработка на документация, писмена кореспонденция, окомплектоване и изпращане на постъпилите документи към съответните структурни звена в компанията...
Лесно кандидатстване Преди 7 дни
Албена Експрес  -  гр. София
Фирма търси момиче до 30 години за секретарка и продавач консулт с компютърна грамотност. Автобиография и снимка. Може и от провинцията осигурена квартира. За контакти ;0899799999
Преди 10 дни
Synectica HR Management  -  гр. София
Обява №019N Валидна до ПозицияЛичен асистент администрация и процедури Кратко описание на фирматаЗа наш клиент, водеща българска консултантска фирма, предлагаща услуги в областта на одита, корпоративните финанси, данъците, счетоводството и HR администрирането търсим Личен... 
Преди 28 дни
Централна избирателна комисия  -  гр. София
 ...пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719 ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК). І. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – висше; минимална... 
Преди 27 дни
Централна избирателна комисия  -  гр. София
 ...подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в Централната избирателна комисия (ЦИК). І. Минимални...  ...уредени в Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и други нормативни актове, свързани... 
Преди 27 дни
Областна дирекция на МВР Смолян  -  гр. Смолян
 ...О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите...  ...., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя... 
Преди 12 дни
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на не...  -  гр. Бургас
 ...контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически и юридически лица под прякото ръководство...  ...имущество (ЗПКОНПИ), Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) (ЗОПДНПИ) и Закона за... 
Преди 8 дни
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  -  гр. София
 ...главен директор“ - 1 щатна бройка на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и...  ...Кратко описание на длъжността: Главният директор ръководи администрацията, която подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на правомощията... 
Преди 13 часа
к.к. Слънчев бряг
 ...конкретно възложени задачи, свързани с длъжността; Изисквания: - Дипломa за завършено образование желателно в областта Туризъм, Бизнес администрация, Икономика. (МОЖЕ И СТУДЕНТИ-специалност ”туризъм”); - Владеене на английски и/или немски език и компютърни умения. Втори чужд... 
Преди 10 дни
Adecco  -  гр. София
 ...клиенти - Кореспонденция с български и чуждестранни партньори, държавни институции - Надлежно организиране и архивиране на проектна...  ...инженерните науки – Телекомуникации, IT, електроника или бизнес-администрация, връзки с обществеността  - Минимум 4-5 години предишен опит на... 
преди 2 месеца
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  -  гр. София
 ...С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 237/13.03.2018 г. на министъра на финансите...  ...служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  Изисквания към кандидатите: 1. Минималните изисквания... 
Преди 8 дни
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...счетоводен софтуер; Подаване на декларации, справки, уведомления и всякакви други документи в НАП, НОИ, БНБ, банки, общини и друга държавна или общинска институция; Попълва своевременно електронни досиета за клиентите на компанията; Работа с интернет банкиране - въвеждане... 
Преди 23 дни
"Пропърти експерт 9" ЕООД  -  гр. Варна
 ...главен брокер и администратор • Вие ще придобиете умения и знания в различни сфери - право, архитектура, маркетинг, реклама, държавна администрация; • Компанията има разработена система за прозрачно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати • Висока степен на... 
Преди 22 дни
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на не...  -  гр. Стара Загора
 ...Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и на чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията...  ...функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически и юридически лица под прякото ръководство... 
Преди 6 дни
ЕЙЧ АР ЕС България ООД  -  гр. София
 ...транспорт - Фитнес карта Изисквания към кандидатите: - Образование в сферата на счетоводство, финанси, икономика и бизнес администрация. - Добро ниво на Френски/ Испански/ Немски (B1-B2) и работен английски (B1) - Аналитичност - Умения за работа в екип - Предишен... 
Преди 12 дни
ФУЛМАКС ООД  -  гр. Пазарджик
Търсим Технически сътрудник офис. Позицията включва организация и администрация на работата в офиса, работа с външни клиенти, оформяне на документация. За нас подходящите кандидати притежават : - Английски език - писмено и говоримо - Компютърна грамотност - Word, Excel... 
Преди 13 часа
Териториална дирекция Държавен резерв гр. София  -  гр. София
 ...ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед № РД-10-88/09.03.2018 г. на...  ...заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в ДА ДРВВЗ. IХ. Брой... 
Преди 2 дни