За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа В държавната администрация

315 обяви

Показване само на обяви за дистанционна работа
Получаване на нови обяви за работа по пощата

Столична община обявява конкурс за избор на доставчик с опит и капацитет за управление на социалната...

2019 - 3412 BGN

 ...капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” „Света София“ с адрес...  ...кмета на Столична община, включваща представители на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане. В 14-дневен срок... 
гр. София
Преди 7 дни

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни...

700 BGN

 ...Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2...  ...експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно... 
гр. София
преди 2 месеца
Нова

Деловодител

UniCredit Bulbank

 ...предназначени от и за банката като проверява доставките и формира пратки и описи на пратки. Изисквания Висше образование в областта на Администрация и управление – Бизнес администрация, Публична администрация, друго - бакалавър; Организираност и способност за работа под... 
гр. София
Преди 4 дни

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна...

600 BGN

 ...– район „Надежда” ОБЯВЯВА КОНКУРС: за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. За длъжността: секретар за...  ...Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6. 2.... 
гр. София
преди 2 месеца

Административен сътрудник

1250 BGN

Интерасист ЕООД

Интерасист ЕООД търси административен сътрудник. Изисквания: - отлична компютърна грамотност; - организираност и прецизност при работа с документи; -водене на входяща и изходяща коренспонденция; - комуникативност - висше икономическо образование Предлагаме...
гр. София
Преди 27 дни

СЛУЖИТЕЛ в отдел ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ж.к.Люлин

Home-Max

 ...служители! За подпомагане на нашия екип търсим ангажиран и отговорен сътрудник за позицията: СЛУЖИТЕЛ в отдел ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ Описание на работата: - директна работа с клиенти, партньори и доставчици - изготвяне на фактури - обслужване на клиенти и... 
ж.к. Люлин, гр. София
преди месец
Нова

работа от дома с компютър

200 BGN

Трябва Ви около 10/15 минути на ден, но се печели доста и което най-важно плащат, може да погледнете тук:
гр. Костинброд, Област Софийска област
Преди 3 дни

Младши експерт - Образование и култура в дирекция Икономически дейности в общинска администрация - Н

610 BGN

Община Никопол

 ...Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител; 3. Други допълнителни изисквания към...  ...тест върху въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. - Втори етап – интервю... 
гр. Никопол, Област Плевен
Преди 11 дни

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна...

605 BGN

 ...– район „Надежда” ОБЯВЯВА КОНКУРС: за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. За длъжността: главен експерт...  ...Длъжностно ниво – 10 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6. 2.... 
гр. София
преди 2 месеца

Технически секретар

Агенция по заетостта

Основни отговорности Изпълнение на задачи от организационен и административен характер Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...
Хасково (община)
Преди 26 дни

Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ)

Централна избирателна комисия

 ...Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ) в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на ЦИК. Възобновеният срок за подаване на документите е 12 (дванадесет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на... 
гр. София
Преди 15 дни
Нова

Сътрудник дистанционни продажби

950 - 1200 BGN

Вокс Он Интернешънъл

Вокс Он Интернешънъл ЕООД е млада, динамично развиваща се компания, която оперира в сферата на продажбите над 5 години. Предлагаме обслужване на различни бизнес процеси чрез управление на входящи и изходящи обаждания. Услугите нa компанията са базирани на аутсорсинг принцип,...
гр. София
Преди 3 дни
Лесно кандидатстване

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Кадастър...

950 BGN

 ...– район „Надежда” ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. За длъжността главен експерт...  ...Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5 2.... 
гр. София
Преди 15 дни
Нова

Младши експерт

910 BGN

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 ...Заявление за участие в конкурс–приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна... 
гр. София
Преди 2 дни

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

1200 BGN

МИДИКОН ЕООД

водене на кореспонденция по електронна поща изготвяне на писма и справки от различно естество събиране на информация окомплектоване и архивиране на финансова документация
гр. София
Преди 9 дни
Нова

Младши експерт в отдел

1110 BGN

Държавна агенция за бежанците при МС

 ...конкурса: решаване на тест; интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: · заявление за... 
гр. София
Преди 3 дни
Нова

Специалист, държавна администрация

Агенция по заетостта

Основни отговорности Общи и спомагателни функции, набиране и обработване на информация, регистриране на документи и административно обслужване. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 ...
Борово (община)
Преди 2 дни

Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в отдел Организационно-методическа дейн...

1160 BGN

Регионално управление на образованието София-регион

 ...актове: длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 наименование на длъжностното ниво съгласно КДА –...  ..., граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие); - други документи, които са свързани... 
гр. София
Преди 17 дни

Главен специалист - човешки ресурси

900 BGN

Регионално управление на образованието София-регион

 ...свързани с назначаването и освобождаването на лицата, работещи по трудови правоотношения в РУО, както и на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища и държавните центрове за специална образователна подкрепа. 2. Дейности, свързани с набиране, подбор,... 
гр. София
Преди 17 дни

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Административни...

950 BGN

 ...МОСКОВСКА” № 33 На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от...  ...дирекция „Административно обслужване“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община. Длъжностно ниво – 9, съгласно... 
гр. София
Преди 7 дни