За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Министерство на образованието

1 120 обяви за работа

Получаване на нови обяви за работа по пощата

Младши експерт с юридическо образование

1110 BGN

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

 ...О Б Я В А За длъжност „Mладши експерт“ с юридическо образование в сектор „пристанищен и екологичен контрол“, отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели”, дирекция „Морска администрация-Бургас“ с месторабота гр. Бургас. 1. Минимални... 
гр. Бургас
Преди 11 дни

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - техническо образование

"Летище София" ЕАД

 ...ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – техническо образование "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:   ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – техническо образование ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ⦁ Изготвя документация, протоколи, води нужната кореспонденция, свързана с дейността на... 
гр. София
Преди 23 дни

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - икономическо образование

"Летище София" ЕАД

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ⦁ Организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху документи и действия... 
гр. София
Преди 23 дни
Нова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности ГЦОУД Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения...
Хасково (община)
Преди 4 дни

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения...
Девин (община)
Преди 10 дни

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1085 BGN

Агенция по заетостта

Основни отговорности Съгласно длъжностната характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа...
Трекляно (община)
Преди 10 дни
Нова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности Срок до 14.07.2020 г. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...
гр. Пловдив
Преди 5 дни

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности Организира и провежда образователно-възпитателния процес , проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа...
Дългопол (община)
Преди 9 дни
Нова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности по длъжностна характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...
Севлиево (община)
Преди 4 дни
Нова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

Основни отговорности -- Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са...
Раковски (община)
Преди 1 ден

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Агенция по заетостта

 ...Основни отговорности планира, организира и провежда обучението, възпитанието и подкрепата на учениците в начален етап на основното образование Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8... 
Берковица (община)
Преди 23 дни

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура...

630 - 2000 BGN
 ...-РД56-155/02.07.2019 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”: 1. Началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ - образование: висше – бакалавър;  - професионален опит – 4 години; - ранг – III младши... 
гр. София
Преди 16 дни

Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

1085 BGN

Агенция по заетостта

 ...обучение. Съхранение, пддръжка и обновяване на материално-техническата база. Взаимодействие с всички институции, имащи отношение към образованието , родителски и ученически организации. Осигуряване на законосъобразност и принципност в управление на всички процеси в училищната... 
гр. София
Преди 23 дни

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование,...

620 - 1100 BGN
 ...Средец", на основание чл. 89 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (ФСОКССД), район „Средец” Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно... 
гр. София
Преди 24 дни

младши експерт

1220 BGN

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 ...предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: - Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ -...  ...издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба... 
гр. София
Преди 12 дни

Главен експерт

1300 BGN

Главна дирекция гранична полиция- МВР

 ...МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29, рег. № 8121Р-10741, екз. № ед. 29.06.2020 г....  ...Бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование; 3. Професионална област: съгласно ПМС 125/24.06.2002 г... 
гр. София
Преди 19 дни

Служители в завод за автомобили

1300 - 1350 BGN

Джи Енд Ем 7887 ЕООД

 ...• Право на седмични аванси Изисквания: • Минимално основно образование • Добра физическа кондиция • Сръчност и внимание при изпълняване...  ...работа: Смятане "Джи Енд Ем 7887" ЕООД притежава Удостоверение № 2636 / 22.10.2018г. от Министерство на труда и социалната политика.... 
Чехия
Преди 11 дни
Лесно кандидатстване
Нова

Район „Надежда” обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: началник отдел „Устройство...

1200 BGN
 ...допълнителна квалификация, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на... 
гр. София
Преди 4 дни
Нова

Медицински сестри

7000 - 7600 BGN

ПФЛЕГЕ КЪНЕКТ ЕООД

 ...здравно заведение е необходимо: Диплома за завършено медицинско образование - Медицинска сестра - Общ профил Владеене на немски език на...  ...немския си партньор в Агенцията по заетостта и регистрация в Министерство на труда и социалната политика на Република България с... 
Германия
Преди 4 дни

Специалист, държавна администрация

1016 BGN

Агенция по заетостта

 ...като изготвя деловодно свързани преписки. Изпълнява секретарски функции и обслужва телефонната централа в Регионално управление на образованието-София град. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност)... 
гр. София
Преди 17 дни