616 обяви за работа

Резултати от търсенето:

Главен счетоводител /Образование

 ...бюджетите на училища и детски градини по утвърдени Единни разходни стандарти и формули, приети с решение на Столичен общински съвет за съответната година. Упражнява контрол по разходването на бюджетните кредити. Контролира финансовата дейност на заведенията в образованието.

Столична Община, район "Връбница"

гр. София
Преди 24 дни

Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" - 1 работно място по заместване, в дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

1225 BGN

 ..."ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ"– 1 работно място по заместване, в дирекция  „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности...  ...устройство на територията; Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за правила... 
гр. София
Преди 28 дни

Район "Младост" обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“

710 BGN

 ...РМЛ22-РД09-255/03.05.2022 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС: За длъжността: "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста: ~Образователно... 
гр. София
преди 2 месеца

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО - район „Младост“

750 BGN

 ...№ РМЛ21-РД09-590/07.12.2021 г. на кмета на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“. 2. Минимални и специфични изисквания... 
гр. София
преди 2 месеца

Район „Илинден“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

2450 BGN

 ...предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 2.1. Образование: висше, с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“....  ...регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер,... 
гр. София
преди 2 месеца

Финансов одитор (мениджър екип)

 ...стандарти. НЕОБХОДИМИ КВАЛИФИКАЦИИ И УМЕНИЯ: ~Подходящо висше образование (финанси, финансов контрол, одит или счетоводство); ~Опит на...  ...дейност по наемане на работа под 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика. С настоящото кандидатстване... 

Корект-Консулт България

гр. София
Преди 18 дни

018 - Специалист по осигуряване на качеството

 ...същата или сходна позиция; • Диплома за средно или по-високо образование; • Задълбочено познаване на стандартите за качество, управление...  ...” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
Преди 7 дни

Специалист/Експерт Европейски фондове

 ...европейски фондове, в сътрудничество с продуктовите и бизнес звената, както и с поделението за управление на риска. Изисквания Висше образование; Добро познаване на ЕС (институции, политика, инструменти за финансова подкрепа) и желание за последващо обучение; Опит в... 

UniCredit Bulbank

гр. София
преди месец

Сътрудник по управление на европейските проекти и програми

1800 BGN

 ...2. Минималните изисквания за заемане на длъжността са: - образование: висше - минимална образователна степен “бакалавър”, за специалността...  ...кандидатите могат да се информират от интернет страницата на Министерството на финансите, рубрика „България и ЕС“, раздел “План за... 

ИА “Одит на средствата от ЕС”

гр. София
Преди 4 дни

050 - Регионален търговски мениджър Фотоволтаика

 ...~Изготвя периодични отчети за работата си. Изисквания: ~Образование – висше; ~Висше техническо образование е съществено предимство...  ...” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
Преди 22 дни

046 - Разбърквач

 ...Английски език ще се счита за предимство; ~Диплома за средно образование; ~Компютърна грамотност на работно ниво; ~Устойчивост на стрес...  ...” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
преди месец

040 - Хигиенист/ка

 ...Изхвърляне на боклука от офиса; Изисквания: ~Завършено средно образование; ~Комуникативни умения; ~Умения за работа в екип; ~...  ...” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
преди 2 месеца

030 - Осветител - настройка на осветлението

 ...Поддръжка и ремонт на такелажно оборудване. Изисквания: ~Средно образование или GED / предпочитана степен по кинопроизводство; ~Предишен...  ...” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
преди 2 месеца

Монтажник

1700 - 1750 BGN

 ...предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД. Агенция за подбор на кадри Хермес 2018 притежава удостоверение 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.... 

Адрес: София 1574, бул. "Шипченски проход" 63, индустриална ...

гр. София
Преди 24 дни

Експерт мониторинг и координация Сграден фонд (по заместване)

 ...Изпълнява административни задачи, за да подпомага останалите структури в екипа на Сграден фонд и логистика. Изисквания Висше образование; Компютърни умения – високо ниво на MS PowerPoint, MS Excel, MS Word; Английски език – писмено и говоримо; Други умения – работа... 

UniCredit Bulbank

гр. София
преди месец

Работа в склад за дрехи - Разпределител

1700 - 1900 BGN

 ...в склад за дрехи - изпратете Ваша актуална автобиография. Нашите услуги са напълно безплатни за търсещите работа! Без такси и комисионни! Удостоверение за трудово посредничество в България и чужбина N:2911 и N:2963 от Министерството на труда и социалната политика.... 

Combo Consult - Комбо Нейшън ЕООД

гр. София
Преди 11 дни

Главен експерт в отдел „Капиталови пазари“, д-я „Регулация на финансовите пазари“

770 - 3200 BGN

 ...Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност...  ...в нормативните актове за заемане на длъжността са: -образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър... 

Министерство на финансите

гр. София
Преди 9 дни

051 - Специалист по техническа поддръжка

 ...предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД. Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
Преди 11 дни

036 - Крупие

 ...предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД. Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.... 

Агенция за подбор на кадри "Хермес"

гр. София
преди 2 месеца

Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" - 5 работни места, в отдел „Финансово-счетоводен“ към дирекция „Финанси”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

1225 BGN

 ...длъжностното ниво: ЕН 5. 1. Минимални изисквания за длъжността: - образование – висше; - образователна степен – "бакалавър"; -...  ...данъчното и осигурително законодателство; - указания, писма на Министерството на финансите, които са задължителни за изпълнение въз основа... 
гр. София
Преди 19 дни