За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.

Работа Монтажник Смолян (община)

13 обяви за работа

Получаване на нови обяви за работа по пощата

Монтажник, електронни елементи

610 BGN

Агенция по заетостта

Основни отговорности - Подготовка и монтаж на електронни и електромеханични елементи; - Контрол на качеството на произвежданите електронни и електромеханични елементи - Други конкретно възложени задължения от Началника на производствения обект Вид трудов договор Безсрочен...
Смолян (община)
преди месец

Монтажник, изделия от пластмаса

Агенция по заетостта

Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не...
Смолян (община)
Преди 22 дни

Монтажник, изделия от пластмаса

Агенция по заетостта

Основни отговорности Отговаря за изправността на машините и съораженията Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с...
Смолян (община)
Преди 22 дни

Монтажник, изделия от пластмаса

Агенция по заетостта

Основни отговорности отговаря за изправността за машините и съоръженията, правилното приемане и ползване на обзавеждането, инструментите и личните предпазни средства, специалното работно облекло, правилно водене на технологичния процес и спазване на норми и правила на работа...
Смолян (община)
Преди 21 дни

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Агенция по заетостта

Основни отговорности Изработване на максимален брой качествена продукция в рамките на работния ден според цикъла на машината. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща...
Смолян (община)
Преди 12 дни

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Спазване на инструкциите за работа; 2. Спазване на инструкциите за безопасност. ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА: Изработване на максимален брой качествена продукция в рамките на работната смяна, според цикъла на машината. ИЗИСКВАНИЯ: Средно образование (...
гр. Смолян
преди 2 месеца

Зареждач, промишлено производство (ръчно)

Агенция по заетостта

Основни отговорности Подобряване ефективността на работа, реда и чистотата на района в цеха. Обслужва периферните устройства и ги присъединява към машините. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време (продължителност...
Смолян (община)
Преди 22 дни

Инспектор, качество на производствените процеси

Агенция по заетостта

Основни отговорности Да осигурява качество на произвежданата продукция, съгласно изискванията на клиента и на спецификациите на изделията, в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда. Вид трудов договор Безсрочен...
Смолян (община)
Преди 22 дни

Процесен инженер пластмасово производство

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Създава и контролира технологичния процес при преработката на термопластмаси • Отговорен е за спазването на технологичния процес • Контролира работата на технолозите в посока спазване на технологичния процес • Следи за коректната и стабилна работа на...
гр. Смолян
преди 2 месеца

Технолог в инструментално производство

Арексим Инженеринг ЕАД

“Арексим Инженеринг” ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране и производство на пластмасови продукти, шприц форми и инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян. Във връзка с разширяване на дейността си, Арексим Инженеринг ЕАД търси да назначи: Технолог...
гр. Смолян
преди 2 месеца

Настройчик на шприц машина

Арексим Инженеринг ЕАД

 ...на изискванията, поставени от клиента. Отговорен за: Навременното и качествено изпълнение на производствения план. Извършената от Монтажници работа. ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА: 1. Средно образование – техническо е предимство; 2. Опит на сходна позиция е предимство;... 
гр. Смолян
преди 2 месеца

Ръководител отдел Технология на процесите (Пластмасово производство)

Арексим Инженеринг ЕАД

Задължения и отговорности: ~Управлява всички дейности в отдела; ~Отговаря за осигуряването на ефективно използване на материали, машини, шприц форми, служители и др.; ~Отговаря за разработването и прилагането на целите на отдела; ~Отговорен е за контрола по спазването на...
гр. Смолян
преди 2 месеца

Шлосер инструменталчик (инструментално производство)

Арексим Инженеринг ЕАД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ& 1. Подготовка и изработване на шлосерски детайли и възли, тяхната обработка, монтаж и демонтаж. 2. Съвместно с ръководителя на съответния проект и организатор участък, взима решение за следващия етап на производство. 3. Участва при съгласуване на ЗД на...
гр. Смолян
преди 2 месеца