...изделия. * Прави необходимите изменения в конструктивната и в технологичната документация в съответствие с настъпилите технически или производствени изменения. * Участва в разработване и подбирането на технологична екипировка, необходима за технологичните процеси и подготвя... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни
Основни отговорности правене на закуски в пекарна Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 3 дни
 ...Основни отговорности работа в цех за производство на играчки Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 9 дни
Основни отговорности Изпълнява разпорежданията на Гл.организатор ремонт и поддръжка за почистване на филтрите на комина на котела, ,обслужва омекотителна инсталация и помпена станция, както и оказват съдействие за помощни и спомагателни работи при ремонтни дейности. Товари...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни
Основни отговорности МАШИНЕН ОПЕРАТОР - РАФИНЕРИЯ КОНТРОЛИРА И ОТГОВАРЯ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА МАШИНИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА В ЦЕХА НАСТРОЙВА И ПОДДЪРЖА НОРМАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН РЕЖИМ ПРИ РАФИНИРАНЕ НА МАСЛАТА ПО УТВЪРДЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ Вид трудов договор Безсрочен Работно...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 9 дни

2000 BGN

Основни отговорности Следи и поддържа нормалната работа на оборудването, да се спазват зададените параметри и технология, както и да се провеждат профилактики. Кандидати имащи опит с промишлено оборудване и техническо образование ще бъдат с предимство. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 24 дни
Основни отговорности - изпълнява обща работа; боядисване и поддържане на сгради, извършва дребни ремонти, товаро-разговарнителни дейности, коси трева в озелевените площи, метене на складове и плаца. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 4 дни
Основни отговорности - Извършва общо строителни работи с различна сложност- полагане на подови настилки и бетон, изкърпване на фаянс, прогонка на дограма, отпушване на воронки и ремонт на водосточни PVC тръби, малки ремонти по хидроизолацията, монтаж на ЧКП, монтаж на готово...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни
Основни отговорности Извършва пълна проверка на качеството на детайли, възли и продукти, и съответствието им с конструктивната документация; Разчита конструктивна документация; Работи с измервателни инструменти; Участва при стартовите разговори с клиентите; Подготвя документация...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди месец
Основни отговорности товаро-разтоварни работи; работа с металообработващи машини; работа с ръчни електрически и механични инструменти; измиване и почистване на оборудване и съоръжения; боядисване на детайли с въздушен пистолет; подреждане на материали и оборудване; Други възложени...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди месец
Основни отговорности управление и контролиране на машини за обработка на камък, гранит, мрамор и др. скални материали, ръчна обработка на каменни изделия и т.н. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 23 дни
 ...суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико - технологичните условия на производство. 2. Анализира техническите проби и образци при извършване на химичните изследвания. 3. Прави необходимите разчети във връзка с... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 8 дни
 ...съгласно действащите контролни планове; • Следене за качеството на произвежданата продукция на всеки технологичен етап; • Спиране производството на несъответстваща продукция; • Участие в анализирането на проблеми по качеството и предприемането на действия по отстраняването им... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни
 ...проверка на продуктите, за да се увери, че отговарят на определени стандарти; • Инспектиране на компоненти, суровини, готови продукти и производствени процеси; • анализ на производството и процента на скрап; и др. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни
 ...Извършва счетоводни и данъчни начисления; Изготвя месечни декларации по ЗДДС и Интрастат; Изготвя ведомости и фишове за заплата на работниците и служителите; Подготвя финансови справки и отчети, декларации и други документи, съгласно изискванията на ръководството и нормативната... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 1 ден
 ...закрепване на товара; - Отговаря за безопасното пренасяне и подреждане на материалите; - Спазва техническите правила за преминаване между производствените помещения. - Следи ежедневно за изправността на повереното му превозно средство; Вид трудов договор Безсрочен Работно... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни

2300 BGN

 ...Основни отговорности Извършва поддръжка, профилактика и ремонт по електрическата инсталация на машини и съоръжения в производството; Извършва контрол и проверка на електрическите съоръжения и машини, относно тяхната безопасна и правилна експлоатация; Следи за възникването... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 26 дни
 ...корекция, ремонт или поддръжка - Извършва проверки на качеството, като спазва инструкциите за тестване - Изпълнява в срок възложените производствени задачи - Спазва технологията на производството и на използване на оборудването - Изпълнява задачи, свързани с физическа... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 10 дни
 ...конструктивна и технологична документация за изработка им . - При необходимост , адаптира конструктиваната документация на използуваните в производството иструменти на външни фирми възложители с цел ремонт или модификация . - Участва в провежданите проби на инструментите и отговаря... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни
 ...Основни отговорности опаковач/общ работник Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Три смени Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 25 дни
 ...стриктно, с необходимите бързина и качество, описаните в инструкциите операции. - Вписва изискваната информация в определените за процеса работни контролни карти и съпровождащи листи. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
Преди 2 дни

1860 BGN

 ...материали 2. Настройване и контролиране на работата на машината по време на смяната 3. Следене за качеството на готовата продукция при производството 4. Първично опаковане, етикиране на готовата продукция съгласно зададени изисквания. Първично опаковане се прави на ролки от 5 до... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди месец

4000 - 4500 BGN

 ...лидер в своя сектор, търсим да назначим: Служител в оптично производство /с обучение в Германия/ Основни дейности: ~Сглобяване и...  ...етапите на монтажния процес; ~Подготвителна работа, като пълнене на работни и спомагателни материали, както и правилното им етикетиране/... 

HRS

гр. Стара Загора
Преди 12 дни
 ...Основни отговорности Техник, механик в Енерго-механичен отдел на Дирекция Производство. Поддържа в изправност машини, съоръжения и устройства, и осигурява правилната им и непрекъсната, безаварийна експлоатация; Извършва профилактични и ремонтни дейности, свързани с производственото... 

Агенция по заетостта

Стара Загора (община)
преди 2 месеца
 ...Производствен инженер Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством... 

Adecco

гр. Стара Загора
Преди 13 дни
 ...Служители в производство Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световният лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси, посредством... 

Adecco

гр. Стара Загора
Преди 17 дни
 ...близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка. За наш клиент, водеща производствена компания, търсим да наемем мотивирани и отговорни служители за позицията: Оператори производство Позицията е подходяща за мъже... 

Gi Group

гр. Стара Загора
Преди 4 дни
 .... За един от нашите клиенти – специализиран в строително-монтажни дейности – търсим отговорни и опитни хора за позицията Началник Производство. Задължения и отговорности: * Организира оперативното управление на производството и се грижи за синхрона в дейността на отделните... 

Астреа

гр. Стара Загора
преди 2 месеца
 ...винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение! ‍ За наш доверен клиент специализирана производствена компания на метални елементи и формоване на метал, търсим мотивиран професионалист на позиция: ‍ Инженер по производствени... 
гр. Стара Загора
преди месец
Ръчни манипулации са основната работа, както и всичко необходимо за дейноста. Бързина ,сръчност, хигиена и отговорно отношения са осноните качества.

ЕТ НИКЕА М.Митев

гр. Стара Загора
Преди 24 дни