Основни отговорности Товаро-разтоварни дейности, ще се обучава за полагане на кофраж. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 6 дни
Основни отговорности Издава и получава библиотечни книги и други материали. Подрежда книги и други библиотечни материали. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 19 дни
Основни отговорности Участва в отстраняване на аварии по водопреносната мрежа Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 27 дни
Основни отговорности Подпомага основното производство. Извършва и товаро-разтоварни дейности. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
 ...Основни отговорности Работниците в кариери обслужват машини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални образувания, минерални и неметални суровини от открити или подземни мини и кариери. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 27 дни
Основни отговорности Изпълнение на специализирани строително-монтажни дейности - кофражни, армировъчни, бетонови, довършителни, ВиК, ел., зидаро-мазачни, работа с инструменти и специализирана малка строителна механизация и оборудване. Необходимо е кандидатите да имат опит ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 27 дни
 ...Основни отговорности Контролира работата на работниците и външните изпълнители по почистване, поддържане на домакинство на балоните. Участват в почистване, дребни ремонти и поддръжка на интериора . Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една... 

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец