1600 BGN

Основни отговорности Работа на каса в бензиностанция Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност) 12 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 10 дни
Основни отговорности Да подпомага областния управител при осъществяване на неговата дейност и упражняване на правомощията му при защита на населението при бедствия, транспорта инфраструктура, строителство пространствено развитие. Вид трудов договор Безсрочен Работно...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 3 дни
Основни отговорности Работи с деца със СОП. Оценяват способностите и ограниченията на учениците във връзка с интелектуални, физически, социални и емоционални увреждания, изключителни интелектуални способности или други специфични проблеми. Вид трудов договор Срочен ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 3 дни

1600 BGN

Основни отговорности - Прием стоки; - Поддържане на добри хигиенни практики; - Подредба на стоките в склада; - Спазване стандартите на Мърчандайзинг в обекта; Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 10 дни
Основни отговорности Обслужване на клиенти, писане на фактури, работа с касов апарат Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 10 дни
Основни отговорности Поддържа хигиената в салона и санитарните помещения, работи с почистваща машина. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 12 дни
Основни отговорности Участва във всички дейности по разработка, производство по поръчка на уреди и материали за контрагентите на фирмата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 26 дни
Основни отговорности Обслужва клиентите на магазин за месо "Лесидрен", предлага, консултира. Поддържа хигиена на витрините за месо, хладилниците за съхранение в склада. Следи за срока на годност на продуктите. Води необходимата документация. Работи с пари и касов апарат. ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 17 дни
Основни отговорности Грижи се за дейностите, свързани със стоките – изваждането им от склада и тяхното подреждане във филиала Подрежда рекламните пространства и подсигури правилното етикиране на стоките Обслужва нашите клиенти любезно, за да останат доволни от пазаруването...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 22 дни
Основни отговорности Складов работник, приемане и изпращане на стоки, зареждане на рафтове в магазини. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 25 дни
Основни отговорности Работа на каса в магазина; Бързо и внимателно обслужване на клиентите; Приемане на плащания на касата;Издаване на касови бонове; Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 12 ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Работниците в кариери обслужват машини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални образувания, минерални и неметални суровини от открити или подземни мини и кариери. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 22 дни
Основни отговорности Организира педагогически дейности в предучилищното образование и подготовка за училище. Дейности за възпитание, социализиранеотглеждане на деца в предучилищна възраст. Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 22 дни
Основни отговорности Вътрешно оборудване на магазин Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди 2 месеца

1200 BGN

Основни отговорности посреща и обслужва гостите на заведението като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто и предлага най-подходящите. приема поръчки от клиентите, дава заявки в кухнята и бара, сервира на клиентите поръчаните храни и напитки. Вид трудов...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 12 дни

3000 BGN

Основни отговорности Отлива метал във форми Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 7 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди 2 месеца
Основни отговорности Ръководи и контролира дейността на монтажниците. Участва при отстраняване на аварии. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Вътрешно оборудване на магазин Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Участва във всички операции за приготвяне на храна в кухнята, следи за спазване на рецептурните изисквания, относно количеството и качеството на влаганите продукти, следи за спазване на хигиената на продуктите и кухненския инвентар. Вид трудов договор...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Вътрешно оборудване на магазин Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Осъществява контрол на извършените процедури по НТД. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 1 ден
Основни отговорности Отговорност за поверения ти отдел. Координира и контролира приемането, предаването, складирането и подредбата на стоките във филиала Организира рекламните пространства и следи за правилното етикиране на стоките Контролира качеството и свежестта...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 22 дни
Основни отговорности Извършва първична обработка на продуктите предназначени за производство. Грижи се за съхранението на готовата продукция. Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Подготвя продуктите за влагане в ястията от менюто, поддържа хигиената в кухнята. Поддържане на добър външен вид на витрините и зареждането им. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Две смени Работно време (продължителност...

Агенция по заетостта

Враца (община)
Преди 3 часа
Основни отговорности Пласиране на продукцията при заявка от клиенти и намиране на нови клиенти. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец

1500 BGN

Основни отговорности Управлява самосвол и/или тежкотоварен автомобил. Превозва стоителни материали и техника до обекти на фирмата. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Участва в отстраняване на аварии по водопреносната мрежа Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Изрязване на детайли с гатер ножица и банциг Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са ...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец
Основни отговорности Подръжка на телекомуникационна мрежа. Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Не са посочени...

Агенция по заетостта

Враца (община)
преди месец