Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Юрисконсулт

1-6 от 6 резултатите

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на не...  -  гр. София
 ...и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел “Правен“, дирекция АПИО при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество I... 
Преди 6 дни
СО- район "Младост"  -  гр. София
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста: - образователно-квалификационна степен: магистър; - професионален опит: една година или V младши ранг; - специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност. 2. Кратко описание на длъжността съгласно...
Преди 14 дни
Агенция по заетостта  -  Раковски (община)
Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Една смяна Работно време (продължителност) 8 Работата е подходяща за без ограничения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения ...
Преди 2 дни
Ерник ЕООД  -  гр. Бургас
Изисквания -Образование: Висше, по специалност “Право”, с образователно-квалификационна степен “Магистър”. -Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език. -Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв...
Преди 29 дни
Интернешънъл Асет Банк  -  гр. София
Вашите задължения: Осъществявате процесуално представителство пред правораздавателните органи по съдебни и арбитражни дела. Представлявате клона на банката в административни производства; Съдействате при съгласуването и изготвянето на договори, изготвяте правни становища...
Лесно кандидатстване Преди 10 дни
Ingram Micro  -  гр. София
 ...IdentifyingInformation Секция1:Идентификационнаинформация PositionTitle: Assoc. LegalCounsel – European ContractDesk Позиция: Юрисконсулт Grade: Ниво: Reportsto: VPLegal Подчиненана: ДиректорПравен/ВицепрезидентнаПравенотдел Department:... 
Преди 6 дни