За съжаление, възникна грешка и сървърът не може да обработи заявката ви в момента. Моля, опитайте отново след няколко минути.
Според статистиката, попълване на полето "град" увеличава шансовете за намиране на подходяща работа на 83.7%.

Работа Юрисконсулт

1-7 от 7 резултатите

Агенция по заетостта  -  Созопол (община)

683 BGN
Основни отговорности ръководи,организира,контролира и отговаря за правната дейност/организира и осъществява процесуално представителство пред съдилища и др. юрездикции Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на работа) Не е указано Работно време...
Преди 12 дни

Община Кюстендил Общинска Администрация  -  гр. Кюстендил

Организация и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Подготовка, публикуване, обновяване на база данни на страницата на АОП и профил на купувача. Изготвяне на документи свързани с откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и участие...
Преди 4 дни

гр. София

 ...и Заповед № РМЛ18-РД09-356/29.10.2018 г. на вр.и.д. кмет на район „Младост” ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: -... 
Преди 19 дни

гр. София

 ...РАЙОН НОВИ ИСКЪР ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. За длъжността – 1 щатна бройка юрисконсулт в отдел "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност" в  СО – район “Нови... 
Преди 23 дни

гр. София

Публикувано на 13.11.2018 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ до провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място – в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост”, направление „Законност,... 
Преди 26 дни

гр. София

 ...държавни служители и Заповед № РСЦ18-РД09-128/08.10.2018 г. на кмета на район „Средец" ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси" (ПИОЧР), район „Средец" Брой работни места, за които се обявява... 
преди месец

гр. София

 ...София, ул. „Московска”  № 33 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. За допълнителна информация – Калинка Никова-Динкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/8035906. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:      /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/... 
преди 2 месеца